News update en gebedsverzoeken

Sun , 10-4-2011
683 views

Elke dag is een nieuwe zegen en dankzij de Genade van de Heer zijn er altijd redenen voor lofprijzing te delen of er komt een gebedsverzoek, iemand om te observeren, voor te bidden en te schrijven over de wonderen van onze God!


 

Vergroot de plaats voor je tent,
span het tentdoek wijder uit,
zonder enige terughoudendheid.
Verleng de touwen,
zet de tentpinnen vast……
Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd;
wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd.
Je zult de schande van je jeugd vergeten,
je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. (Jesaja 52:2,4)
 
Verheug u met ons, beste gebedsstrijders en medestanders,
 
 
 • Achter elke succesverhaal vind je offers, gebracht om een droom te vervullen. Dit zijn principes die het leven bepalen in zowel het publieke als het private domein en de mogelijkheid bewerkstelligen om een enkele overwinning in een systeem van succes te veranderen en uiteindelijk een aanhoudende zoektocht naar persoonlijke groei. Het offeren van uw tijd in gebed en van uw portemonnees in ondersteuning, geloof in de kracht van de Almachtige God die in staat is om de grootste zwakheid te veranderen in het grootste succes in elk persoon draagt veel vrucht voor de glorie van de Heer op zowel het geestelijke als het praktische vlak. Daarom hebben u en wij samen twee erkenningen en eerbewijzen van de gevangenisautoriteiten gekregen, getekend door zowel de opperrabbijn voor de gevangenissen als het hoofd van de gevangenisdienst.

 

 

 

“...wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36)

 P is anderhalf jaar vrij van drugs, drugshandel, gevangenis en zijn oude leven. Hij groeit in zijn geloof met hulp van de Heer en hij plant en verzorgt olijfbomen, samen met Anis, Daniël, onze Duitse vrijwilliger en Ne’mi, een lid van de King’s Kids. P doet ook 3 dagen per week vrijwilligerswerk bij het Nazareth Hospital, waar hij ook samenkomsten met andere gelovigen bijwoont. Prijs de Heer! Wij stellen uw continue gebeden zeer op prijs terwijl hij de hulp van de Heer zoekt bij het vinden van een goede vrouw en een baan voor het leven.

 Terugkijkend op de gezegende tijd die we hadden bij het bezoeken van de Soedanezen en verschillende gevangenissen in het land geven we glorie aan diegene die

 • Ons in staat stelde er naartoe te gaan
 • Alles en allen voorbereidde, de verantwoordelijken, de vluchtelingen, werkers, sociaal werkers, …
 • In alle noden voorzag door Zijn gulle kinderen
 • Ons de woorden gaf toen wij onze mond openden
 • Ons het land gaf waar onze voeten kwamen
 • En nog meer en meer en meer dingen die we zullen weten als we Hem ontmoeten.

 

 

 

 

 
Laten je ogen recht vooruitkijken(Spreuken 4:25)
 
Bid alstublieft voor:
 • Werkbezoeken: in mei zullen Anis en Nawal naar Engeland reizen om voor de eerste keer te spreken in diverse kerken en organisaties over het werk van de Heer in de House of Light. In juni woont Anis een internationale conferentie bij van de Prison Fellowship International in Toronto, Canada. Hij bidt voor connecties met enkele kerken ter plekke.
 • Een veilige bevalling en gezonde moeders en babies: juni en september zijn belangrijke maanden in onze familie geschiedenis. We verwachten twee kleinkinderen van onze dochters Rajaa’ & Alon en Ranaa’ & Zaher.
 • Het werk onder de mensen die pijn hebben en families in nood, vooral rond Pasen.
 • King’s Kids weekend in mei en kampen in juli en augustus.
 • House of Light conferentie in Tabgha, bij het meer van Galilea, 16-19 augustus.
 • Het werk onder gevangenen en hun families en voor hen die de Heer accepteerden dat ze standvastig zullen blijven en Hem meer zullen leren kennen.
 • Ons bezoek aan Soedanese jongeren in april (60 jongeren). We zullen proberen een aantal King’s Kids mee te nemen om dansen op te voeren en hen te bemoedigen.

This article is also available in English // Nederlands //

Neuigkeiten


King's Kids Kinder Wochenende See Genezareth 2018

Mon , 11-6-2018
478 views

Vom 1.6 bis zum 3.6. hatten wir ein besonderes Wochenende mit den King's Kids Kindern in Tabgha am See Genezareth. Dort konnten wir Bibel lesen, im Wasser spielen, hatten Detektiv-Spiele, Wasserspiele, Bastelstationen und Gebetsstationen.

Familientag Frühling 2018

Wed , 11-4-2018
519 views

Vom 23. März bis zum 25. März fand ein weiterer, großartiger Familientag mit jüdischen, arabischen und schweizer Familien in der Baptist Village nahe Petah Tiqua statt. Indem wir uns von unserem himmlischen Vater gesegnet wussten, waren wir auch fähig selbst ein Segen zu sein und anderen mit frohem Herzen zu geben und zu dienen.

Kings Kids auf einer Detektiv-Mission

Sat , 10-3-2018
565 views

Wir sind dem Herrn sehr dankbar für unsere Kinder und Jugendlichen von Kings Kids und all die Zeit, die sie miteinander und mit Gott verbringen. Zusammen, in einer starken Gemeinschaft, dürfen wir Gott auf neue Weise erfahren und großartige Sachen gemeinsam unternehmen. In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in die aktuellen Kings Kids Aktivitäten geben:

Upcoming Events


Sie sind hier: House of Light > About