Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
411 views

Familiedag 20 oktober 2019

Familie – een team dat een is in gebed. 

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7

Een familie die samen bidt, blijft ook samen. 

Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid. 

Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed. 

Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is. 

Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen. 

Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken. 

Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan. 

Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden. 

Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw. 

Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden. 

Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed. 

Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen. 

Halleluja, Hij overwint!

Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden. 

Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen. 

 


Recent News


King's Kids Kinder Wochenende See Genezareth 2018

Mon , 11-6-2018
945 views

Vom 1.6 bis zum 3.6. hatten wir ein besonderes Wochenende mit den King's Kids Kindern in Tabgha am See Genezareth. Dort konnten wir Bibel lesen, im Wasser spielen, hatten Detektiv-Spiele, Wasserspiele, Bastelstationen und Gebetsstationen.

Familientag Frühling 2018

Wed , 11-4-2018
960 views

Vom 23. März bis zum 25. März fand ein weiterer, großartiger Familientag mit jüdischen, arabischen und schweizer Familien in der Baptist Village nahe Petah Tiqua statt. Indem wir uns von unserem himmlischen Vater gesegnet wussten, waren wir auch fähig selbst ein Segen zu sein und anderen mit frohem Herzen zu geben und zu dienen.

Kings Kids auf einer Detektiv-Mission

Sat , 10-3-2018
971 views

Wir sind dem Herrn sehr dankbar für unsere Kinder und Jugendlichen von Kings Kids und all die Zeit, die sie miteinander und mit Gott verbringen. Zusammen, in einer starken Gemeinschaft, dürfen wir Gott auf neue Weise erfahren und großartige Sachen gemeinsam unternehmen. In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in die aktuellen Kings Kids Aktivitäten geben:

Upcoming Events


Sie sind hier: House of Light > King's Kids