Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
410 views

Familiedag 20 oktober 2019

Familie – een team dat een is in gebed. 

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7

Een familie die samen bidt, blijft ook samen. 

Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid. 

Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed. 

Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is. 

Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen. 

Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken. 

Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan. 

Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden. 

Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw. 

Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden. 

Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed. 

Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen. 

Halleluja, Hij overwint!

Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden. 

Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen. 

 


Recent News


King’s Kids camp 27-31 August 2020

Mon , 7-9-2020
384 views

After months physically apart, we finally had the chance to have a  King’s Kids camp at Abu Naeem’s land with the Youth. Themed “Christmas in August''- redirecting our eyes at the salvation that has come and that is yet to come, inspired by the verses in Luke 2:30- 32- when Simon saw the baby Jesus he said: “For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations: a light for revelation to the Gentiles,and the glory of your people Israel.”  Along with Special times of worship, quiet time, prayer for the nations , ministry including fun times of fellowship  and games. Our Goal and our prayer is for the youth to truly experience the goodness and salvation of the Lord even through hard times,suffering and pain. To know Him, love Him,to be excited and fascinated by His salvation . Thank you all for your love and prayers    King’s Kids Galilee    

Family Day - a team that unites in Prayer October 20th

Wed , 30-10-2019
1544 views

“Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done. 7 Then you will experience God’s peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus” Philippians 4:6-7   A family that prays together, stays together…. Not just a saying, but a truth. This annual family encouragement day was geared towards families from the whole body of Christ, families that know the constant need to be encouraged, families that believe in the power of prayer.

Youth day

Wed , 30-10-2019
1178 views

“But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.” 1 Peter 2:9      The King’s Kids youth group has always been the heartbeat of King’s Kids, they are the dynamic, on the go, connecting link between the younger and the older generation. 

Upcoming Events