Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
275 views


 

“En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28

  


 

Met Gods goedheid hebben wij onze kerstbezoeken aan gedetineerden in 20 gevangenissen afgerond. Nu we weer thuis zijn, vertrouwen we erop dat de Heilige Geest bij hen blijft om hen te bemoedigen, hen dichter bij Jezus Christus te brengen en hun ogen gericht te houden op Hem, “de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.” Hebreeën 12:2.

 

Het was een zonnige dag. Met alle stormen en forse regen werd ons land gezegend met deze winter. We baden om goed weer toen we van vleugel naar vleugel zouden moeten gaan met een verzameling Bijbels in 11 verschillende talen om aan deze kostbare mensen “het Woord van Leven” te geven. 

 

De luchthaven is 15 minuten ervandaan, maar het is onmogelijk om daar te komen zonder dat al hun officiële papieren klaar zijn. Buitenlandse werknemers van wie hun visa al verlopen waren bleven in Israël in de hoop een nieuwe werkgever te vinden. Ze wachten in deze gevangenis en horen de vliegtuigen in de lucht van ver. Ze wensen dat dit hun vliegtuig zal zijn die hen naar huis zal brengen en dromen van het kunnen omhelzen van hun geliefden. Op deze specifieke dag ontmoetten we 70 vrouwen en 85 mannen. 

 

Bij onze aankomst hoorden we dat een van de gevangenisofficieren jarig was, dus we zongen “Happy Birthday” in verschillende talen. De atmosfeer was vrolijk en bemoedigend en buitenlandse vrouwen deden al klappend en zingend mee met onze viering. Later begonnen we ons programma met het zingen van christelijke liederen in het Russisch, Engels en een in het Tagalog (Filippijnen). Omdat veel vrouwen al een paar jaar in Israël gewerkt hadden, konden ze Hebreeuws verstaan, dus we zongen ook wat Hebreeuwse en Arabische liederen. Een heel creatief teamlid begon met het vertellen van het evangelie op een heel aantrekkelijke manier. Ze waren een en al oor. 

 

De vijand had zijn plan van afleiding echter klaar. Een gedetineerde viel bewusteloos op de grond. Wij als team vroegen alle vrouwen met ons mee te bidden dat de Heer zou ingrijpen en Zijn helende hand zou uitstrekken. Er ontstond verwarring, angst en chaos. Hoewel de vrouw meteen professionele zorg kreeg, was het moeilijk voor anderen om zich weer te concentreren. Sommige vrouwen klaagden dat ze de vertaling van ons Russisch teamlid niet konden verstaan omdat ze uit Georgië kwamen waar een andere taal gesproken wordt. 

 

Ons hart brak bij deze situatie. Gebeden van gebedsstrijders, die ons altijd vergezellen vanuit hun eigen plaatsen in de wereld, brachten ons bij Hem. Jezus nam de controle over. Hij houdt van hen allemaal en Zijn Woord komt nooit leeg terug. Prijs Hem, een jonge Georgische vrouw kwam naar voren en vertaalde voor ons. 

 

Het meest opwindende en troostende moment was dat een kostbaar 4-jarig kind die bij haar moeder op schoot zat haar probeerde te bemoedigen en haar tranen te drogen. Ze vroeg haar moeder waarom ze huilde en zei: “Weet je niet dat Jezus bij ons is?” Toen bood deze kostbare kleuter aan om te bidden voor de vrouwen op deze plek. De hemel op aarde!  

 

Toen ze weer terugliepen naar hun cellen, omhelsden en bemoedigden we ieder van hen en drongen erop aan om op de Heer te vertrouwen en hun Bijbels te lezen. We gaven hen elk een tas met hapjes en snoep. Wat een vreugde. De vijand is verslagen en wij gingen op weg naar onze volgende zegen. 

 

De mannen in de andere vleugel waren heel enthousiast. Een groep Afrikanen zong luid en vol vreugde met ons mee. Ze vroegen om gebed dat ze vol zullen houden en de fakkel van de Heer terug zullen nemen naar hun landen en omgevingen. 

 

We zullen elkaar waarschijnlijk op deze aarde niet meer zien, maar we zijn blij dat zij echte ambassadeurs zijn, net zoals de Ethiopische eunuch, die de boodschap begreep en aannam, gedoopt werd en de boodschap met blijdschap meenam in zijn hart en leven, en vervolgens naar veel anderen in zijn land.  Handelingen 8: 26-40

 

Recent News


Prison ministry update

Tue , 22-1-2019
471 views

“And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to his purpose.” Romans 8:28  

Prison updates

Mon , 3-12-2018
710 views

The eternal reward always outweighs the temporal sacrifice.Sometimes all what it takes is a little kindness, to remind us how much Godcares.Thank you for your big hearts. Your love, prayers and gifts make a bigdifference.Rejoice reaping the good harvest with us.

Prison ministry Prayer Requests

Sat , 17-11-2018
787 views

Dear Prayer warriors“If the Son sets you free then you are really Free” Visiting inmates with a group of committed people who come with faith and trust that Jesus died for these inmates as well. And those who accept HIM are given authority to be “The Children of God” 

Impressions and Start of the Prison Visits 2017

Thu , 2-2-2017 by Aaron und Tobias
2440 views

Remember those in prison, as if you were there yourself. Remember also those being mistreated, as if you felt their pain in your own bodies. Hebrews 13:3 (NLT)

Prison Ministry Update

Mon , 25-1-2016
2038 views

Much happened during the prison visits in December and January - here is an update from Anis and Nawal

Christmas Prison Visits 2015

Fri , 25-12-2015
2049 views

During the Christmas Season, a team of HOL volunteers visits around 21 prisons in Israel to meet, talk and pray with convicts of christian backgrounds, to sing songs and distribute little Christmas presents.