Een droom komt uit

Tue , 7-4-2020
136 views

 

Anis, oprichter van House of Light, had een droom die hij nooit aan anderen vertelde, omdat hij dacht dat het maar een droom was. Hij had al een plan gemaakt voor een rehabilitatiecentrum op een stuk akkerland. Dat was zijn visie in 1974 na vele jaren gewerkt te hebben onder drugsverslaafden die genezen werden door gebed.


 

In 1997 kocht onze familie een akker en toen herinnerde, begreep en vertelde Anis zijn vroegere droom.  De Heer toonde hem een grote vogel die een eindje voor hem uitvloog tot de vogel een beek bereikte. Dat was het land dat we kochten. Er is nog steeds geen goedkeuring om er een centrum op te bouwen, maar door geloof wijdden we het aan het werk van de Heer en begonnen er in augustus 1998 kampen te houden. Vandaag de dag zijn er veel activiteiten zoals vrouwenontmoetingen, jeugdsamenkomsten, Joden en Arabieren die er samenkomen als één in Christus. Deze groep plant een of enkele bomen, het jaar erop eten anderen de vruchten en planten nog meer bomen. Dit alles om voor elkaar en voor de volgende generatie in Israël te zorgen om eensgezind te zijn en vrede te brengen en het licht van Jezus te schijnen in ons land, de regio en de hele wereld. Individuele pastorale zorg en kleine sessies vinden ook plaats op dit land.

Plotseling bevonden we ons in het midden van een grote zee, die soms heel stormachtig kan worden. We hadden geen idee hoe we in deze zee moesten zwemmen, maar Jezus die ons riep om daar naartoe te gaan, leerde ons dat. Hij blijft de zee van het leven kalmeren door Zijn woord.

“Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen.” Marcus 11:24 (het bijbelvers dat boven het plan voor het centrum staat)

Naast het land ligt een dorp waar mensen van een andere achtergrond wonen. Een van zijn bewoners gaf ons gratis drinkwater voor het eerste volledige weekkamp. Hij getuigde van de liefde en goede manieren die er op het land zijn. Hij vertelde dat hij en zijn broer uit een gezin van tien kinderen een paar jaar werden opgenomen in een christelijke familie in onze stad Shefa-Amr (Shfar-Am). Op deze manier konden ze naar school en later zo hun scholing voortzetten en goede banen en posities verwerven. Die familie bleek Anis’ grootouders te zijn.  

“Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug.” Prediker 11:1

 

We houden ook dagkampen voor de kinderen van dat dorp, waar we hen aanmoedigen om met de liefde van God te leven.

 

Het werk op het land begon met het planten van olijfbomen, daarna fruitbomen en groenten. Alles heeft water nodig, dus meer dan 20 jaar lang pompten we of haalden we water uit de beek bij ons land. Onze kleinkinderen waren onze eerste vrijwilligers, later werkten er ook mensen die gerehabiliteerd waren. Weer later stuurde de Heer ons lokale en buitenlandse vrijwilligers die met Anis op het land werkten.

Anis dreamt of having fresh water for camps.  It took much effort to provide water each time.

Anis droomde ervan om drinkwater te hebben voor kampen. Het kostte veel moeite om elke keer drinkwater mee te nemen. Irrigatie is ook bijzonder belangrijk in ons land, vooral tijdens de hete zomerdagen. In de timing van de Heer, in 2018, stuurde de Heer dierbare broeders en zusters die gul het project ondersteunden. 

 

Het duurde twee jaar om het project te voltooien. We hadden veel officiële papieren nodig van verschillende bedrijven en in maart 2020 moesten we wachten op inspecteurs van het nationale drinkwaterbedrijf Mikorot en de Oudheidkundige Dienst voor een afspraak om te komen en het werk te inspecteren!! O nee!! Dit kan nog een paar maanden duren!!Frustratie heerste over onze gedachten en gevoelens. We dachten zelfs dat het uitgegeven geld voor niets was. We worden ouder zonder de visie te kunnen vervullen……het was heel moeilijk…. tot we leerden de Heer te vertrouwen om Zijn timing en trouw… we “zagen geen kans bij te draaien, gaven onze pogingen op en lieten ons meedrijven.” - Handelingen 27:15Op een hemels goddelijke afspraak op 8 maart ontmoetten we deze twee inspecteurs en waren verrast dat we een van hen herkenden als iemand die de Heer ontmoet had en vanaf 1988 bij House of Light Bijbelles gekregen had. Toen hij ons zag, werd hij heel enthousiast en beide mannen kwamen 10 maart bij elkaar. Dat deden ook de werkers die gingen graven en de leidingen aanlegden. Het duurde een hele dag van zonsopgang tot zonsondergang. 

 

 

“Hoe groot is onze God”

 

Een paar dagen later werden de Corona-virusbeperkingen van kracht. Wie behalve God wist de beste tijd en had het beste overzicht!!

 

Hoewel onze kampen en vele activiteiten nu enkele maanden geannuleerd lijken te gaan worden vanwege Corona, onze Heer is de situatie nog steeds de baas. Hij “kan alle dingen laten bijdragen aan het goede voor wie op Hem en Zijn wijsheid vertrouwt”. De zaden die werden/zijn geplant op dit land in de harten van wie pastorale zorg kregen/krijgen, Bijbelles kregen/krijgen, met de liefde van Christus leerde/leert samen te leven, van natuur en stille tijd genoot/geniet met hun Verlosser die zoveel van hen houdt, van de vrucht at/eet, samen voetbal of andere spelletjes speelde/speelt ……enz……deze zaden zullen grote planten en bomen worden. Zij blijven groeien en vrucht dragen voor Zijn eer.

 

 

Jullie zijn medewerkers in het veld van de Heer. Moge Hij jullie honderdvoudig

en meer teruggeven. We zullen jullie op de hoogte houden, want de Heer wil

jullie laten verheugen in de vrucht van jullie werk. We zijn heel dankbaar! 

 

Anis, House of Light bestuur, stafmedewerkers en alle deelnemers.

Go to our media portal in the menu above and enjoy some pictures from the work on the land

or click on the link below:

http://houseoflight.net/media-portal/index.php?id=123&?lan=EN

==> Here's a video from the day we got running water on the land 

Nieuws


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
278 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
267 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1019 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About