Een droom komt uit

Tue , 7-4-2020
308 views

 

Anis, oprichter van House of Light, had een droom die hij nooit aan anderen vertelde, omdat hij dacht dat het maar een droom was. Hij had al een plan gemaakt voor een rehabilitatiecentrum op een stuk akkerland. Dat was zijn visie in 1974 na vele jaren gewerkt te hebben onder drugsverslaafden die genezen werden door gebed.


 

In 1997 kocht onze familie een akker en toen herinnerde, begreep en vertelde Anis zijn vroegere droom.  De Heer toonde hem een grote vogel die een eindje voor hem uitvloog tot de vogel een beek bereikte. Dat was het land dat we kochten. Er is nog steeds geen goedkeuring om er een centrum op te bouwen, maar door geloof wijdden we het aan het werk van de Heer en begonnen er in augustus 1998 kampen te houden. Vandaag de dag zijn er veel activiteiten zoals vrouwenontmoetingen, jeugdsamenkomsten, Joden en Arabieren die er samenkomen als één in Christus. Deze groep plant een of enkele bomen, het jaar erop eten anderen de vruchten en planten nog meer bomen. Dit alles om voor elkaar en voor de volgende generatie in Israël te zorgen om eensgezind te zijn en vrede te brengen en het licht van Jezus te schijnen in ons land, de regio en de hele wereld. Individuele pastorale zorg en kleine sessies vinden ook plaats op dit land.

Plotseling bevonden we ons in het midden van een grote zee, die soms heel stormachtig kan worden. We hadden geen idee hoe we in deze zee moesten zwemmen, maar Jezus die ons riep om daar naartoe te gaan, leerde ons dat. Hij blijft de zee van het leven kalmeren door Zijn woord.

“Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen.” Marcus 11:24 (het bijbelvers dat boven het plan voor het centrum staat)

Naast het land ligt een dorp waar mensen van een andere achtergrond wonen. Een van zijn bewoners gaf ons gratis drinkwater voor het eerste volledige weekkamp. Hij getuigde van de liefde en goede manieren die er op het land zijn. Hij vertelde dat hij en zijn broer uit een gezin van tien kinderen een paar jaar werden opgenomen in een christelijke familie in onze stad Shefa-Amr (Shfar-Am). Op deze manier konden ze naar school en later zo hun scholing voortzetten en goede banen en posities verwerven. Die familie bleek Anis’ grootouders te zijn.  

“Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug.” Prediker 11:1

 

We houden ook dagkampen voor de kinderen van dat dorp, waar we hen aanmoedigen om met de liefde van God te leven.

 

Het werk op het land begon met het planten van olijfbomen, daarna fruitbomen en groenten. Alles heeft water nodig, dus meer dan 20 jaar lang pompten we of haalden we water uit de beek bij ons land. Onze kleinkinderen waren onze eerste vrijwilligers, later werkten er ook mensen die gerehabiliteerd waren. Weer later stuurde de Heer ons lokale en buitenlandse vrijwilligers die met Anis op het land werkten.

Anis dreamt of having fresh water for camps.  It took much effort to provide water each time.

Anis droomde ervan om drinkwater te hebben voor kampen. Het kostte veel moeite om elke keer drinkwater mee te nemen. Irrigatie is ook bijzonder belangrijk in ons land, vooral tijdens de hete zomerdagen. In de timing van de Heer, in 2018, stuurde de Heer dierbare broeders en zusters die gul het project ondersteunden. 

 

Het duurde twee jaar om het project te voltooien. We hadden veel officiële papieren nodig van verschillende bedrijven en in maart 2020 moesten we wachten op inspecteurs van het nationale drinkwaterbedrijf Mikorot en de Oudheidkundige Dienst voor een afspraak om te komen en het werk te inspecteren!! O nee!! Dit kan nog een paar maanden duren!!Frustratie heerste over onze gedachten en gevoelens. We dachten zelfs dat het uitgegeven geld voor niets was. We worden ouder zonder de visie te kunnen vervullen……het was heel moeilijk…. tot we leerden de Heer te vertrouwen om Zijn timing en trouw… we “zagen geen kans bij te draaien, gaven onze pogingen op en lieten ons meedrijven.” - Handelingen 27:15Op een hemels goddelijke afspraak op 8 maart ontmoetten we deze twee inspecteurs en waren verrast dat we een van hen herkenden als iemand die de Heer ontmoet had en vanaf 1988 bij House of Light Bijbelles gekregen had. Toen hij ons zag, werd hij heel enthousiast en beide mannen kwamen 10 maart bij elkaar. Dat deden ook de werkers die gingen graven en de leidingen aanlegden. Het duurde een hele dag van zonsopgang tot zonsondergang. 

 

 

“Hoe groot is onze God”

 

Een paar dagen later werden de Corona-virusbeperkingen van kracht. Wie behalve God wist de beste tijd en had het beste overzicht!!

 

Hoewel onze kampen en vele activiteiten nu enkele maanden geannuleerd lijken te gaan worden vanwege Corona, onze Heer is de situatie nog steeds de baas. Hij “kan alle dingen laten bijdragen aan het goede voor wie op Hem en Zijn wijsheid vertrouwt”. De zaden die werden/zijn geplant op dit land in de harten van wie pastorale zorg kregen/krijgen, Bijbelles kregen/krijgen, met de liefde van Christus leerde/leert samen te leven, van natuur en stille tijd genoot/geniet met hun Verlosser die zoveel van hen houdt, van de vrucht at/eet, samen voetbal of andere spelletjes speelde/speelt ……enz……deze zaden zullen grote planten en bomen worden. Zij blijven groeien en vrucht dragen voor Zijn eer.

 

 

Jullie zijn medewerkers in het veld van de Heer. Moge Hij jullie honderdvoudig

en meer teruggeven. We zullen jullie op de hoogte houden, want de Heer wil

jullie laten verheugen in de vrucht van jullie werk. We zijn heel dankbaar! 

 

Anis, House of Light bestuur, stafmedewerkers en alle deelnemers.

Go to our media portal in the menu above and enjoy some pictures from the work on the land

or click on the link below:

http://houseoflight.net/media-portal/index.php?id=123&?lan=EN

==> Here's a video from the day we got running water on the land 

Nieuws


King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
153 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
171 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
436 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About