Prison Ministry News Archive

Nieuws


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
56 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Prison ministry update

Tue , 22-1-2019
80 views

“And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to his purpose.” Romans 8:28  

Neuster Stand bei der Gefängnismission

Mon , 3-12-2018
161 views

Die Belohnungen im ewigen Reich Gottes sind mehr wert als das zeitliche Opfer, was man dafür bringt.Manchmal braucht es nur ein bisschen Freundlichkeit, um uns daran zu erinnern, wie sehr sich unser Gott um uns kümmert. Vielen Dank für eure großen Herzen, eure Liebe, Gebete und Geschenke – sie sind ein großer Beitrag.Gemeinsam dürfen wir über grossartige Ernte freuen.

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
164 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

Prison updates

Mon , 3-12-2018
398 views

The eternal reward always outweighs the temporal sacrifice.Sometimes all what it takes is a little kindness, to remind us how much Godcares.Thank you for your big hearts. Your love, prayers and gifts make a bigdifference.Rejoice reaping the good harvest with us.

Other news from this year


News from 2018


Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
164 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
147 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Archive


Please select a year to view the articles

| | | | | | | |

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
831 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
744 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
750 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.

Gevangeniswerk

Wed , 4-11-2015
759 views

Gevangeniswerk

Een nieuw begin in 2014

Fri , 21-2-2014
1085 views

Updates over het gevangeniswerk

Een crimineel wordt een discipel van Jezus

Thu , 13-6-2013
712 views

Een crimineel wordt een discipel van Jezus

Gevangeniswerk update – 2013

Wed , 30-1-2013
546 views

Verheug u met ons en bid voor ons

Het hart van de Heer gaat uit naar hen die lijden - Gevangeniswerk

Wed , 4-4-2012
569 views

House of Light-team verleent hulp in een gevangenis voor Soedanese vluchtelingen

Liefde geven

Sun , 12-2-2012
957 views

King’s Kids verlenen hulp aan Soedanese en Eritrese jeugd

Het navolgen van Christus

Sat , 3-9-2011
573 views

Gevangeniswerk update

Laatste updates

Mon , 10-1-2011
370 views

Een verslag van de laatste bezoeken aan de diverse gevangenissen en de kerstprogramma’s die we hielden

Israeli Prison Service's letter to House of Light

Sun , 12-12-2010
570 views

The Israeli Prison Service sends an admiration letter to Anis and Nawal Barhoum.