King's Kids Israel is a ministry bringing Arab believing youth and Messianic youth together as one in Christ.

Here in Israel, where political issues take a huge space in our lives and things happen so fast that it is too hard to grasp them all, we come together as Jews and Arabs once every other week to share our faith, love and compassion through praise and worship, bible studies, games and definitely what King’s Kids does best, learning dances and pantomimes with Christian famous music to practice them all and get ready for outreach.

Ready????

Through our meetings together at the House of Light, we take the time to make sure we are ready. All year round we meet together around 50 youngsters in two groups (9-12 years old meet every other Friday and 13-19 every other Thursday) to learn how to get closer to the Lord and how to build and develop a close relationship with Him. We learn how to accept one another and respect one another looking at all the good qualities we can find in each other and praying that we would all change so we can become more like Jesus in our speech, life, love, faith and purity, that way we can make sure we are ready.

Steady!!!!

King’s Kids ministry has been going on here in Israel for already quite some time. It started in 1993 when a Swiss couple brought along a group of Swiss and German youngsters and started a summer camp with believers, Christian Arabs and Messianic Jews in this country, a camp 3 weeks long of training, rehearsal, worship, praise and Bible studies. In 1995 we felt the need of a year round program which started here at the House of Light, a Christian organization that helps families and individuals out of distress through faith in Jesus Christ and His clear word in the Bible. We learnt how to be steady in the Lord and some of us also became leaders. Those who are ready and steady shall move on to something else and that is outreach.

GO GO GO !?!?!?!?

In small action groups, we go out and tell the world about the secret of our unity although we come from two enemy nations. People find it so hard to believe that such a thing could ever happen but our living testimony for them speaks of the wonderful love of Jesus and His blood reconciling all who believe in Him. As action groups we go out to different places, like hospitals, old people's homes, orphanages, schools, churches and sometimes to the streets and we help in those places and perform our dances and pantomimes and give the people time to react and to ask questions and through that we can share our faith with them and pray that the Lord would do the rest of the work in their lives.
Thanks a lot for your love and care. We would love to join other King’s Kids’ teams from all over the world, in their countries or here with us. Please let us know if you’re interested.

You can contact us at our e-mail address, holight@netvision.net.il and let the subject be King’s Kids.

Or write to:

House of Light
Rajaa’ Grimberg
P.O. Box 40
Shefa-Amer 20200
Israel

Telefax: +972-4-9865943, cellular 972-54-4986594.

Waiting to hear from you soon!
In His love,
Rajaa’ Grimberg
Daughter of Anis and Nawal Barhoum
Running King’s Kids matters in Shefa-Amer (Shfar-Am).

> Read more


Watch a video about King's Kids Israel:

Learn more about our programmes, activities and values:


"Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in life, in love, in faith and in purity."

1 Timothy 4:12


Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
1670 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
1809 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
1711 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events