HOL April 2010 update

Sat , 3-4-2010
1758 views

2010 News update at the House of light.


 

2010 News Update 

On the roof!

 The House of Light has a very blessed time hosting some groups from abroad who are interested in knowing more about the Lord's work in the Body of Christ amongst Arabs and Messianics believers in Christ. A Dutch group helped us around the House. The local youth group Lech L'cha stayed for three nights and four days as a part of their internship. They helped with King's Kids and with another project in the North of the country.
 
There's a new railing around the roof so now our youth can freely hold part of their meetings up there without us being worried if they jump or run around.
 
  Mother’s Day
 
The House of Light hosted a program for honoring women at House of Light. It's the Arab Mother's day on March 21st, first day of Spring.

 Children’s activities

The children learn about the creation, six days of work. This is the First day: the Globe
 
 Other news
He heals the brokenhearted and binds up their wounds......the Lord delights in those who fear him, who put their hope in his unfailing love. (Psalm 147:3,11) 
Rejoice and praise the Lord with us for He is good. His mercies endure forever. He hears the prayers:
 • A couple is arriving at House of Light, end of April to help serve on the House of Light land.
 • The Lord blessed us with a new keyboard to be used on prison visits as well as when group-visiting families the House of Light cares for, on trips and King's Kids outreaches in the open air.
 • King's Kids bi-weekly meetings and bi-monthly weekends are a great joy, a step forward towards growth in Christ as well as unity in His Body on the weekends as Israeli Christian Arab, Israeli Messianic Jewish and Christian Palestinian youth.
 
 • Visiting prisons is a blessing to many prisoners and their families. Friendship is built with some inmates. Growth in the Lord is observed in a couple of them. Some are failing and trying to restart. We have our eyes focused on the Lord to lift all of them up.
 • A prisoner who asked us to visit his "wife" once he gave his life to the Lord and experienced the love of Christ, is now taking serious steps to get married in church. In the Light of God's word, they understood that their choice to live together for five years without marriage is delaying God's blessings in their life. This woman J needs a lot of prayers as she is diagnosed for the third time within five years, with cancerous tumors. Please pray also for healing of her body & soul, to know Jesus as her savior & friend. She goes to church every Sunday. Please pray also for permission from the prison authorities to let him go to church as he is allowed only to be at home once out of prison visiting his wife two days per month.
 • A prisoner's family is showing progress in their social life. His daughter is studying first year in university. One son is working and has joined a Christian singing group. Praying for growth in faith for the whole family as they keep looking at the weaknesses of believers around them instead of looking at Jesus who never fails nor disappoints.
 • N is free now. It was his 8th time in prison. The end of this confinement made a big change in His life! The Holy Spirit intervened and touched his wounded heart with a healing touch. It has been six months since he was released. He's attending church in his town and full of joy and life.
 • We visited three foreigners at Be’er Sheva’ prison last Thursday. We had walked with them now for one year with as much as our language can help us. They are growing in their faith and the Lord arranged that they stay in the same room. In spite of their different tongues, they can worship and pray together every day. They are grateful to the Lord for “you”, those who are supporting them financially and in prayers to be released back to their families. Joshi is joyous for being spiritually free so he promised God to be fasting, having only a light meal in the evening until the Lord sets him physically free. He’s doing this now for 8 months. The Lord has given him the gift of praying in tongues and has worked on him and changed his personality in a tremendous way.
 • Two foreign workers are leading a group of prayer and worship twice a week in their section at Ramla prison, near Tel-Aviv. They are asking Anis for more and more Bibles!
 • Your prayers are answered and G who suffered from persecution in his room because of his faith, is now in a different section where he feels free to worship the Lord Who saved him. Out of this experience the Lord purified him and made him repent for the many times he persecuted and humiliated people.
They bruised his feet with shackles, his neck was put in irons, ............ The king sent and loosed him; the ruler of the people, and let him go free. (Psalm 105:18,20)
 • Our van is sound and healthy anew! Working hard made it suffer and the clutch rebelled and broke.
 • Two of the youth who's music lessons are sponsored by some of you through House of Light, started helping with music during the Tuesday and King's Kids meetings.
Please pray for:
 • Anis to have heavenly wisdom and more of Jesus love, patience and direction as he experienced very tough time going into couple prisons last month. It seems that couple inmates he's been visiting now for some years are again living a bad life inside. The police suspects and searches carefully every one who visits them including Anis. Anis is thinking of stopping his visits to them until further heavenly notice.
 •   Our daughter Rajaa', her husband Alon and their son Adam (who has already one tooth) who are in Colorado Springs since the end of March. They will be attending a DTS (Discipleship Training School) through Youth with a Mission for three months as they are leading King's Kids Israel. Please lift them before the throne!
 
 
With love and appreciation,

Anis & Nawal, House of Light

Nieuws


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
278 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
267 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1019 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About