gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
2244 views

Beste gebedsstrijders,

 

(Johannes 8:36)

 

 

We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.

 


 

Het is nog te vroeg voor kerst, maar nu al elke dag wordt Jezus in diverse harten geboren…

 

Dus...

 

…gaan we naar 12 gevangenissen in Israël met liefde en enthousiasme als groep van locale ingezetenen, begeleid door Nina Åström, een bekende christelijke zangeres uit Finland en twee zangeressen uit haar band. We geven de gevangenen met christelijke achtergrond, zoals Russisch-sprekenden, Arabieren en buitenlanders, inclusief buitenlandse werknemers die zonder visum in het land verbleven, het woord van God, een Bijbel in hun eigen taal en snacks die we in de gevangenis moeten kopen. De zak snacks en snoep kost ongeveer 50 shekkel (ca. € 11,90) per persoon.

 

We zijn de Heer dankbaar voor het op ons pad brengen van iedereen die ons gratis honderden Bijbels en christelijke boeken gaf in meer dan 10 verschillende talen.

 

Als de Finse groep weer naar huis gaat, gaan wij op dezelfde manier door met het bezoeken van gedetineerden in 12-13 andere gevangenissen.

 

Als de Heer u leidt om ook te geven aan deze in Zijn ogen waardevolle mensen, laat het ons alstublieft bij House of Light weten via holight@xs4all.nl

 

De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.” (Efeziers 3:6)

 

Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.” (Filippenzen 3:21)

 

Met vriendelijke groet,

 

Anis & Nawal, House of Light

 

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
2188 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
2744 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
2245 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
2772 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
2562 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
2517 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.