Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
2688 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.


 

·      Door de genade van de Heer, Zijn aanwezigheid en succes, hebben we al bezoeken aan 12 gevangenissen voltooid. We zagen sommige stralende gezichten waarbij alleen Hij degene kon zijn die harten veranderd heeft.

·      Op moment van schrijven is onze medewerker in het gevangeniswerk bij de poorten van een van de gevangenissen om een gevangene te ontmoeten die net vrijgelaten is na meer dan 12 jaar vastgezeten te hebben. Hij nam de Heer aan in de gevangenis en groeide in zijn liefde voor Gods weg. We vonden voor hem een plek waar hij een poosje kan blijven totdat we iets vinden waar hij permanent kan wonen.

·      M: “Wanneer jullie komen, voel ik/voelen wij ons veilig en geliefd. Onze hoop in het leven leeft weer in ons.”

·      S: “Ik besteedde doorgaans de Bijbellessen aan ruziemaken met jullie. Ik probeerde jullie en het Woord dat jullie brachten belachelijk te maken. Nu voel ik dat ik leeg ben, ik wil meer leren en ik wil groeien in mijn geloof en wandel met de Heer.”

·      C is nu een bron van vreugde voor ons na veel jaren, veel bezoeken, veel gebed en veel smeekbeden voor de Troon. Zijn blauwe kleren verzekerden ons dat hij vooruitgaat in zijn gedrag wat zijn vervroegde vrijlating zal verzekeren.

·      Op de ochtend van ons bezoek aan het detentiecentrum, belde de rabbijn ons op: “voordat jullie komen, wil ik jullie zeggen dat sommige gevangenen naar de rechtbank zijn, anderen naar een andere gevangenis worden verplaatst, een ligt in het ziekenhuis en er is nog maar een gevangene van christelijke achtergrond over. Bespaar je alle moeite van de reis om hem op te zoeken”.  We weten natuurlijk dat Jezus ook oog heeft voor dat ene verloren schaap. We vertelden de rabbijn dus dat ons geloof ons aanzet om ook voor dat ene verloren schaap te zorgen en we gingen op weg met een groep van zes mensen met een gitaar. We vonden het geweldig om te horen dat deze man die al voor de zesde keer in de gevangenis zit wachtte op iemand die voor hem een Bijbel zou meebrengen. Hij bad het verlossingsgebed nadat hij zijn zonde aan de Heer had beleden. We vertrouwden hem toe in de handen van onze Verlosser en we wachten op wat we van hem zullen horen, wat de beslissing van het gerechtshof in zijn zaak zal zijn zodat Anis hem kan blijven begeleiden.

·      We zijn tevreden met de bezoeken aan de beide delen van het gevangenisziekenhuis, zowel het fysieke als het mentale deel. Dit zijn mensen voor wie Jezus zorgt en kan genezen met een woord uit Zijn mond.

·      Prijs de Heer voor de toestemming om muziekinstrumenten, Bijbels, christelijke verhalenboeken, kalenders e.d. mee te nemen.

·      We waren blij om te horen dat er dit jaar minder gevangenen met christelijke achtergrond zijn. In sommige gevangenissen zijn er helemaal geen, dus we hebben er nu nog 8 te gaan na Chanoeka.

·      We wensen jullie een fijne Chanoeka en gedenk ons in jullie gebed als we weer verder gaan met bezoeken op 17 december.

 

Anis en Nawal, House of Light.

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
2144 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
2689 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
2201 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
2725 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
2511 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
2469 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.