Liefde geven

Sun , 12-2-2012
1709 views

King’s Kids verlenen hulp aan Soedanese en Eritrese jeugd


 

Afgelopen zondag bezochten de oudere King’s Kids een detentiecentrum voor Soedanese en Eritrese vluchtelingen in de leeftijd van 14-18 jaar. Deze tienerjongens worden vastgehouden onder streng toezicht van de overheid totdat ze volwassen worden omdat ze wees zijn.

Onze King’s Kids-jeugd en -leiders begonnen met het spelen van lofprijsliederen in het Arabisch, Hebreeuws en Engels. De vluchtelingen deden na enige aarzeling mee met het klappen en dansen op de muziek. Enkele vluchtelingen lieten ons ook liederen in hun eigen taal horen. De King’s Kids voerden diverse dansen op en een krachtig dramaspel genaamd “Set Me Free” (Bevrijd mij). Met de hulp van diverse vertalers werd de boodschap van Christus’ liefde gepresenteerd door een van de vrijwilligers van House of Light uit Brazilië en een aantal King’s Kids jongeren.
Aan het eind van het programma kregen de vluchtelingen enkele speciale snacks (cola en nootjes: een voorliefde van deze jongeren) en Bijbels en christelijke lectuur in verschillende talen. We bidden dat deze zaken hen zullen blijven zegenen in de dagen die nog zullen komen.

 

 

 

 

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
1028 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
1284 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
1094 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
1598 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
1412 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
1399 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.