Prison ministry Prayer Requests

Sat , 17-11-2018
961 views

Dear Prayer warriors
“If the Son sets you free then you are really Free”
 
Visiting inmates with a group of committed people who come with faith and trust that Jesus died for these inmates as well. And those who accept HIM are given authority to be “The Children of God”
 It’s too early for Christmas yet Jesus is born in many hearts on a daily basis.

so...
Starting Nov. 7th
We go into 12 prisons in Israel, with love and enthusiasm, as a group of locals, accompanied by “Nina Astrom” a well-known Christian singer from Finland, and two of her singing band.
We give the prisoners from Christian back ground (Russian speaking, Arabs and foreigners including foreign workers who stayed in the country without a visa) the word of God, a Bible in their language and some snacks that we must buy inside the prison. The bag of snacks & sweets costs around 50 NIS/ per person.
We are grateful for the Lord for putting on our path all those who give us for free, hundreds of Bibles and Christian books in more than ten different languages.
Once the Finish group goes home, we as locals will continue the same way, visiting the inmates in 12-13 other prisons.
If the Lord leads you to be part of giving to these precious people in HIS eyes, please be in touch with us at House of Light.
 
"This mystery is that through the gospel the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus." Eph 3:6
 
“A savior from heaven, who, by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body.” Phil 3:21

Anis & Nawal/HOL

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
326 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
507 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
424 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
1037 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
910 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
919 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.