Tabgha 2017

Sat , 30-9-2017
1057 views

Van 1 – 3 september hielden we onze jaarlijkse conferentie in Tabgha waar we de Heer konden prijzen en elkaar beter leren kennen.


Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. (Ezechiel 47: 4)


Tabgha: Een plaats van echte zegen en vreugde. Elk jaar komen wij, de deelnemers, tot een nieuwe dimensie in onze relatie met onze Heer en Redder. Voor sommigen komt het water tot de hielen, bij anderen tot de knieën, weer anderen tot de middel of nog dieper...


De plaats zelf vult de ziel met vrede en hoop. Het inspireert ons om tijd te nemen met de Schepper en Zijn stem te horen. We storten ons hart uit voor onze Heiland en nemen nieuwe stappen van dankzegging en alles aan Hem overgeven. Beetje bij beetje stromen vergeving en liefde van Zijn kruis naar onze harten en we voelen ons bevrijd tot in ons diepste innerlijk.

De leiding en vrijwilligers die hier werken zijn zo vriendelijk en aardig. Hun glimlachen, warm welkom en behulpzaamheid voegen veel toe aan de schoonheid van deze plaats.


Twee minuten na onze aankomst zie je bijna iedereen in het water, volwassenen, kinderen, baby’s en wie dan ook. Zoete geluiden van blije, spelende kinderen. Liefhebbende en verzorgende jonge leiders die proberen de kinderen hun opwinding wat te laten temperen zodat hun luide stemmen anderen niet storen. Zwemmen, zoeken naar krabben, kleine vissen eten geven, voetballen, vol van energie en vreugde, je ziet het overal.

Dan, na zonsondergang, is er een kampvuur, prachtige lofprijs en een tijd om te luisteren. Een tijd om te luisteren naar God door gebed en door Zijn woord.

De volwassenen krijgen openbaringen van Gods karakter en vreugde in het midden van zorg en lijden. Verschillende sessies worden er gehouden en iedereen heeft zijn input. We leren ook van elkaars ervaringen.

De kinderen leren ook de echte betekenis van lofprijs begrijpen en hun oren richten op Gods stem die tot hen spreekt, ongeacht hun leeftijd of misschien zelfs vanwege hun leeftijd omdat Hij immers zegt in Mattheus 18:3: Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

Op sommige van onze conferenties in Tabgha komen we bij elkaar als Arabieren en Joden, één in Christus. We bemoedigen elkaar om te groeien in Zijn liefde als één, want: er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. (Romeinen 10:12)

Anis & Nawal
House of Light

Zie voor meer foto’s van Tabgha de volgende link:

http://houseoflight.net/media-portal/index.php?id=103&?lan=EN;

 

 

This article is also available in English // Deutsch //

Nieuws


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
286 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
276 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1024 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About