Tabgha 2017

Sat , 30-9-2017
2044 views

Van 1 – 3 september hielden we onze jaarlijkse conferentie in Tabgha waar we de Heer konden prijzen en elkaar beter leren kennen.


Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. (Ezechiel 47: 4)


Tabgha: Een plaats van echte zegen en vreugde. Elk jaar komen wij, de deelnemers, tot een nieuwe dimensie in onze relatie met onze Heer en Redder. Voor sommigen komt het water tot de hielen, bij anderen tot de knieën, weer anderen tot de middel of nog dieper...


De plaats zelf vult de ziel met vrede en hoop. Het inspireert ons om tijd te nemen met de Schepper en Zijn stem te horen. We storten ons hart uit voor onze Heiland en nemen nieuwe stappen van dankzegging en alles aan Hem overgeven. Beetje bij beetje stromen vergeving en liefde van Zijn kruis naar onze harten en we voelen ons bevrijd tot in ons diepste innerlijk.

De leiding en vrijwilligers die hier werken zijn zo vriendelijk en aardig. Hun glimlachen, warm welkom en behulpzaamheid voegen veel toe aan de schoonheid van deze plaats.


Twee minuten na onze aankomst zie je bijna iedereen in het water, volwassenen, kinderen, baby’s en wie dan ook. Zoete geluiden van blije, spelende kinderen. Liefhebbende en verzorgende jonge leiders die proberen de kinderen hun opwinding wat te laten temperen zodat hun luide stemmen anderen niet storen. Zwemmen, zoeken naar krabben, kleine vissen eten geven, voetballen, vol van energie en vreugde, je ziet het overal.

Dan, na zonsondergang, is er een kampvuur, prachtige lofprijs en een tijd om te luisteren. Een tijd om te luisteren naar God door gebed en door Zijn woord.

De volwassenen krijgen openbaringen van Gods karakter en vreugde in het midden van zorg en lijden. Verschillende sessies worden er gehouden en iedereen heeft zijn input. We leren ook van elkaars ervaringen.

De kinderen leren ook de echte betekenis van lofprijs begrijpen en hun oren richten op Gods stem die tot hen spreekt, ongeacht hun leeftijd of misschien zelfs vanwege hun leeftijd omdat Hij immers zegt in Mattheus 18:3: Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

Op sommige van onze conferenties in Tabgha komen we bij elkaar als Arabieren en Joden, één in Christus. We bemoedigen elkaar om te groeien in Zijn liefde als één, want: er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. (Romeinen 10:12)

Anis & Nawal
House of Light

Zie voor meer foto’s van Tabgha de volgende link:

http://houseoflight.net/media-portal/index.php?id=103&?lan=EN;

 

 

This article is also available in English // Deutsch //

Nieuws


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
1030 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
1167 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
1154 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About