House of light - April 2008

Mon , 5-5-2008
1107 views

House of light April news


 

 

 

St. Vrienden van the House of Light
 
telefoon/fax: 078-6214664
 
website: www.houseoflight.net
 
e-mail: holight@xs4all.nl
 
giro: 333842 te Papendrecht
 

 

 


Verwondering

 “Mensen die in God geloven kunnen beter omgaan met tegenslagen, zoals het verlies van een baan of een echtscheiding. Gelovigen zijn ook gelukkiger dan ongelovigen en religie is een buffer die mensen weerbaarder maakt voor tegenslagen”. Dat concluderen wetenschappers uit Engeland in een rapport. Het bericht stond in verschillende kranten. Hoe goed het onderzoek is gedaan vermeldt het korte bericht niet, maar het komt wel overeen met andere onderzoeken die in de loop der tijd zijn gedaan.
Het is geen verrassing. Gelovigen zullen minder snel mopperen en hun hoop op God stellen. Gods Woord is brood voor het leven en geeft vrede, hoop en vertrouwen. Het is beter dan een kalmeringsmiddel, waarvan het gebruik alleen maar toeneemt. Hoe groter de kerkverlating, des te meer hiervan moet worden verstrekt, lijkt het wel. Hoe was dat in de tijd dat de kerken hun bloeitijd hadden en de mensen regelmatig onder Gods Woord kwamen? Zal het toen niet wat minder geweest zijn? Dat wil overigens niet zeggen dat we indien nodig geen dankbaar gebruik van deze middelen zouden mogen maken.
“Godsdienst is onzin”, zeggen veel bekende Nederlanders en de man in de straat zegt het ze vaak na. Het is allemaal “quatsch”. Bernlef, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, zei in een interview in de Volkskrant na het zien van een film over de ontwikkeling van de menselijke vrucht in de baarmoeder: “ik ben niet gelovig maar je moet als atheïst wel volslagen blind zijn als je daar niet iets als een groot wonder in ziet”.
Amsterdam is een stad met veel gebrokenheid en zonde, maar de kerken die daar overgebleven zijn laten zien dat er hoop is en ze zijn een voorbeeld voor de samenleving. De gemeenteraad is daar zo van onder de indruk dat men nu subsidie geeft aan het Pinksterfestival van deze kerken. De bestuurders beginnen geloof weer belangrijk te vinden voor de samenleving en dat was tot voor kort nog ondenkbaar. Het zijn lichtpuntjes in een onrustige wereld. “Laat uw licht schijnen”, zegt de Here Jezus. Zijn Koninkrijk is zichtbaar voor wie het wil zien.
Anis en Nawal en hun team laten dat ook zien, met vallen en opstaan. Ze helpen en bemoedigen mensen. Het valt op bij christenen in het westen en zij steunen hen. We hopen en bidden dat het ook in Israël steeds meer opgemerkt wordt als een werk van de Heer en velen zal inspireren. Is het volmaakt? Nee, het is zoals men wel zegt: “met alle lek en gebrek”. Moge het dit jaar ook weer gezegend worden.

Financieel
In november en december ontvingen we enkele grote giften. In december konden we daardoor
€ 6500 naar de House of Light overmaken.
U allen zeggen wij namens de Barhoums bijzonder hartelijk dank voor alle grote en alle kleine giften die we ook dit jaar weer iedere maand krijgen, soms zelfs uit het buitenland. Tot begin maart ontvingen we dit jaar al ruim € 3300. We worden als kleine stichting bijzonder gezegend en danken de Here daarvoor. We zijn dankbaar en verwonderd over het vertrouwen dat u ons geeft.
Wim Vonk is gedurende lange tijd penningmeester geweest. Hij heeft zijn taak nu overgedragen aan Henk Scherff. Voor vragen over de financiën kunt u voortaan bij hem terecht via ons email-adres: holight@xs4all.nl

De House of Light in het kort…

 Kort nieuws

 
  • Een groep van Prayer for Israel is bij ons langsgeweest. Zij baden met ons en zegenden ons.
  •  Twee Arabische King’s Kids meisjes zijn samen met een Messiaans-Joodse jeugdgroep naar Duitsland geweest voor een speciale jeugdconferentie met Yakim Figueras van de Messiaans-Joodse gemeente in Arad.
  • De cursus voor alleenstaande ouders komt deze maand tot een eind. Vrouwen zijn vrijgemaakt van diverse banden in hun leven en moeten nog meer werken aan hun leven. Nu weten ze hoe ze dat kunnen doen.
  • We voltooiden ook een cursus voor beter leven. Deze werd gegeven door Ilham, die heel lang geleden de Heer aannam bij de House of Light. Zij is Nawal’s rechterhand in het onderwijs aan vrouwen. We bidden voor een conferentie in het buitenland waar we deze vrouwen naartoe kunnen sturen als teken van waardering voor hun werk, volharding en vorderingen.
  •   In april komt er gedurende 3 maanden een vrijwilliger uit Amerika.
  
Algemene gebedspunten
  • Kinderen die muziekles krijgen, dat zij toegewijd zullen zijn en de Heer zullen willen lofprijzen met wat zij leren.
  • De House of Light heeft een stuk landbouwgrond in bezit. Toen we ons familieland verkochten wachtten we zeven jaar tot de Heer ons dit specifiek stuk land liet zien om voor Zijn glorie aan te schaffen. Onze visie was om hier een rehabilitatiecentrum neer te zetten. Later begrepen we dat dit een lang proces gaat worden en dat vele officiële stappen nodig zijn, zelfs een gang naar de rechter, om dit te bereiken. Er is een Joods dorp vlakbij dit land en daarom geven ze Arabieren geen toestemming om hun gebied uit te breiden of om er op te bouwen. Het land ziet er mooi uit. Er loopt een beekje langs en er zijn veel mogelijkheden om een gedeelte als landbouwgrond te gebruiken en een ander gedeelte voor kampen of tenten. We hebben dit een jaar geprobeerd en dit werkte fantastisch. We werden zelfs gezegend met water voor douches en toiletten van een moslimgezin uit het naburige moslimdorp. Het land is ongeveer 1 hectare groot. Het heeft 33 olijfbomen aan een kant. Dit waren er vroeger 60. Er is een hek omheen, maar er is verscheidene keren ingebroken en er werd een gat in het hek gemaakt om er geiten te laten grazen. De geiten likten de schors van de olijfbomen af en daardoor zijn veel bomen doodgegaan. Met alle drukte in het werk hebben we niet genoeg tijd om er zelf naar toe te gaan en een oogje in het zeil te houden. Daarom hebben we dringend een christelijke man of echtpaar nodig, die houdt van werken op het land. Hij hoeft geen gediplomeerde boer te zijn, omdat het er vooral om gaat om de ex-gevangene onder begeleiding van deze man of dit echtpaar het land te laten bewerken en de Schrift en het echte christelijke leven te bestuderen.

This article is also available in English //

Nieuws


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
289 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
280 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1025 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About