News update en gebedsverzoeken

Sun , 10-4-2011
834 views

Elke dag is een nieuwe zegen en dankzij de Genade van de Heer zijn er altijd redenen voor lofprijzing te delen of er komt een gebedsverzoek, iemand om te observeren, voor te bidden en te schrijven over de wonderen van onze God!


 

Vergroot de plaats voor je tent,
span het tentdoek wijder uit,
zonder enige terughoudendheid.
Verleng de touwen,
zet de tentpinnen vast……
Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd;
wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd.
Je zult de schande van je jeugd vergeten,
je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. (Jesaja 52:2,4)
 
Verheug u met ons, beste gebedsstrijders en medestanders,
 
 
 • Achter elke succesverhaal vind je offers, gebracht om een droom te vervullen. Dit zijn principes die het leven bepalen in zowel het publieke als het private domein en de mogelijkheid bewerkstelligen om een enkele overwinning in een systeem van succes te veranderen en uiteindelijk een aanhoudende zoektocht naar persoonlijke groei. Het offeren van uw tijd in gebed en van uw portemonnees in ondersteuning, geloof in de kracht van de Almachtige God die in staat is om de grootste zwakheid te veranderen in het grootste succes in elk persoon draagt veel vrucht voor de glorie van de Heer op zowel het geestelijke als het praktische vlak. Daarom hebben u en wij samen twee erkenningen en eerbewijzen van de gevangenisautoriteiten gekregen, getekend door zowel de opperrabbijn voor de gevangenissen als het hoofd van de gevangenisdienst.

 

 

 

“...wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36)

 P is anderhalf jaar vrij van drugs, drugshandel, gevangenis en zijn oude leven. Hij groeit in zijn geloof met hulp van de Heer en hij plant en verzorgt olijfbomen, samen met Anis, Daniël, onze Duitse vrijwilliger en Ne’mi, een lid van de King’s Kids. P doet ook 3 dagen per week vrijwilligerswerk bij het Nazareth Hospital, waar hij ook samenkomsten met andere gelovigen bijwoont. Prijs de Heer! Wij stellen uw continue gebeden zeer op prijs terwijl hij de hulp van de Heer zoekt bij het vinden van een goede vrouw en een baan voor het leven.

 Terugkijkend op de gezegende tijd die we hadden bij het bezoeken van de Soedanezen en verschillende gevangenissen in het land geven we glorie aan diegene die

 • Ons in staat stelde er naartoe te gaan
 • Alles en allen voorbereidde, de verantwoordelijken, de vluchtelingen, werkers, sociaal werkers, …
 • In alle noden voorzag door Zijn gulle kinderen
 • Ons de woorden gaf toen wij onze mond openden
 • Ons het land gaf waar onze voeten kwamen
 • En nog meer en meer en meer dingen die we zullen weten als we Hem ontmoeten.

 

 

 

 

 
Laten je ogen recht vooruitkijken(Spreuken 4:25)
 
Bid alstublieft voor:
 • Werkbezoeken: in mei zullen Anis en Nawal naar Engeland reizen om voor de eerste keer te spreken in diverse kerken en organisaties over het werk van de Heer in de House of Light. In juni woont Anis een internationale conferentie bij van de Prison Fellowship International in Toronto, Canada. Hij bidt voor connecties met enkele kerken ter plekke.
 • Een veilige bevalling en gezonde moeders en babies: juni en september zijn belangrijke maanden in onze familie geschiedenis. We verwachten twee kleinkinderen van onze dochters Rajaa’ & Alon en Ranaa’ & Zaher.
 • Het werk onder de mensen die pijn hebben en families in nood, vooral rond Pasen.
 • King’s Kids weekend in mei en kampen in juli en augustus.
 • House of Light conferentie in Tabgha, bij het meer van Galilea, 16-19 augustus.
 • Het werk onder gevangenen en hun families en voor hen die de Heer accepteerden dat ze standvastig zullen blijven en Hem meer zullen leren kennen.
 • Ons bezoek aan Soedanese jongeren in april (60 jongeren). We zullen proberen een aantal King’s Kids mee te nemen om dansen op te voeren en hen te bemoedigen.

This article is also available in English //

Nieuws


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
197 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
178 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
911 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About