3 dagen jonge King’s Kids kamp 11 – 13 juli 2008

Wed , 3-9-2008
1300 views

Watermeloen: iets waar naar verlangd wordt, vooral in de hete dagen van de Israëlische zomer…. Maar niet zomaar naar elke watermeloen en zelfs niet elke Israëlische


 

 

3 dagen jonge King’s Kids kamp 11 – 13 juli 2008







Watermeloen: iets waar naar verlangd wordt, vooral in de hete dagen van de Israëlische zomer…. Maar niet zomaar naar elke watermeloen en zelfs niet elke Israëlische watermeloen, (hoewel bekend is dat die de beste is), maar watermeloen mèt zwarte zaden…

 Wist u dat dergelijke watermeloenen nauwelijks meer gekweekt worden in Israël? Een wonderbaarlijke dienares van de Heer heeft bijna heel Galilea afgezocht om een dergelijke watermeloen te vinden en toen ze het vond, nam ze het mee naar ons 3-daagse kamp met het jonge King’s Kids team. Haar eerste vraag was: “Waarom had je in vredesnaam een watermeloen met zwarte zaden nodig? Ik hoop dat je hiervoor een heel goede verklaring hebt!”

Aan het einde van ons kamp gaven we de diploma’s en vatten het hele jaar samen met de 26 deelnemers die erin slaagden aan het kamp deel te nemen van de 60 die gedurende het jaar erbij waren gekomen. Toen begreep ze eindelijk waarom we dit wilden. Wij begrepen het allemaal…

 Elke keer als we een watermeloen eten, zeker een met zaadjes, maar ook een zonder, zullen we ons de vijf lessen aan ons herinneren:
 Geel – in de schil, tussen het wit en het rood, herinnert ons aan de Hemel, de prachtige plaats die Jezus voor elk van ons gereed maakt. De plaats waarvan Hij verlangt dat we daar allemaal zullen komen als we deze wereld verlaten.

Zwart – de zaden! Zijn die niet irritant wanneer je probeert om van de heerlijke watermeloen te genieten? Wel, net als zonde dat ons scheidt van de fantastische relatie met onze hemelse Vader…

Rood – het bloed van Jezus die ons niet gescheiden van de vader kon achterlaten, maar kwam en door zijn lijden en bloed dat vergoten werd aan het kruis juist een weg terug naar het hart van de Vader baande.

Wit – de gerechtigheid die we ontvangen als we gewassen worden door het bloed van het Lam en gebracht in het nieuwe verbond met de Vader door Jezus Christus.

Groen – De groei die we ervaren als we wandelen in het geloof en Christus toestaan in en door ons te leven.

Dat is wat wij bestudeerden in ons kamp van 3 dagen, de eigenlijke kern van ons geloof. De redding van onze zielen, opgesomd in een hap watermeloen (geïnspireerd door materiaal van Child Evangelism Fellowship).

 Lofprijzing, Bijbelstudies, kunst, gebed, spelletjes, zwemmen, dansen, optreden, kletsen, slapen, eten, sport, stille tijd en dan samenvatting en diploma-uitreiking voor het jaar 2007-2008… alles in drie dagen.
 
We prijzen de Heer voor Zijn wonderbaarlijke kracht. Slechts zes maanden na het laatste jonge King’s Kids kamp hoorden we van de vrucht van behoud die zich een half jaar eerder in dat kamp was opgetreden. Dit is nog een reden voor ons om te weten en geloven dat afgezien van alle bemoedigende woorden, de gelaatsuitdrukkingen en de manier waarop deze jonge kinderen keken gedurende en aan het einde van het kamp, er eeuwige vrucht zal zijn voor het koninkrijk van de Heer en alleen voor Zijn heerlijkheid, dat we wellicht later hier op aarde of zelfs pas in de hemel zullen zien.
 

 

De Gouden woorden…

De beroemde Gouden Woord-boekjes hebben veel levens aangeraakt en velen tot Christus gebracht of minstens een ontmoeting met God gegeven in de levens van zovelen inclusief leiders in ons team. De Heer bracht het in onze harten om een klein Gouden Woord-boekje te

maken, waarin alle 28 verzen stonden die de King’s Kids gedurende dit jaar geleerd hadden. In het midden van elk boekje was het gebed om behoud afgedrukt. Op zondagmorgen, de laatste dag van ons kamp, splitsten we de groep in 9 teams, 2 tot 4 personen per team. Elk van de 9 leiders en co-leiders nam een persoonlijke tijd met elk van de kinderen in zijn/haar team en vroeg hem/haar of ze gebed wilden en of ze Jezus persoonlijk zouden willen uitnodigen in hun leven of hun relatie met hem vernieuwen. Alle kinderen vroegen om gebed en velen hadden Jezus al ontvangen en moesten zich opnieuw aan Hem wijden. Er waren echter minstens vijf kinderen die nog nooit het gebed om behoud gebeden hadden en op deze heldere en goddelijke morgen deden ze dat alsnog… ze vroegen Jezus in hun hart….



Lukas 15:7: Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen

inkeer nodig hebben.

We weten dat dit het werk van de geest van de Heer is in de harten van deze jonge kudde die hen ook als kleine kinderen brengt tot oprecht berouw en redding. Daarom bidden we dat zij allemaal werkelijk de levensveranderende liefde zullen ervaren van Hem die zij uitgenodigd hebben om Heer te zijn in hun leven, Jezus Christus…

 Dank u wel voor uw liefde, uw gebeden en voor uw interesse in wat de Heer doet in ons midden…
 
We hebben een machtige God, wonderbaarlijk in al Zijn wegen. Wij staan in ontzag voor Hem….
 

Meer foto’s van het weekend

 

This article is also available in English //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
428 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
558 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
561 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events