4e King’s Kids weekend

Sun , 18-5-2008
576 views

SHMILY Levensveranderende Liefde


 

4e King’s Kids weekend

2-3 mei 2008

 

 SHMILY

Levensveranderende Liefde

    

Tussen de bladzijden van de Bijbel van elke King’s Kids Israël-jongere zul je altijd een bepaald voorwerp aantreffen…. We hebben allemaal onze bladwijzer die aangeeft wat we in onze Bijbels zullen lezen tot aan onze volgende samenkomst. Sinds het begin van het jaar hebben we dergelijke bladwijzers gekregen tijdens elk van onze 6-wekelijkse samenkomsten. We bidden en hopen dat elke deelnemer die deze bladwijzers gebruikt het een goed hulpmiddel zal vinden om hem of haar elke dag de Bijbel te laten openen en te lezen. We weten dat het voor sommigen nog moeilijk is om te wennen aan een dagelijkse tijd met de Heer, maar voor anderen is het een middel om hen op te bouwen en hen een meer geopende deur te geven naar Gods kostbare woord….

Romeinen en 1 en 2 Korintiërs waren de Bijbelboeken die we lazen vanaf ons vorige weekend tot aan dit weekend. De ware liefde, de Agapè, sprong er uit toen we 1 Korintiërs lazen. Terwijl de Heilige Geest ons leidde werd het duidelijk voor ons dat God had vastgesteld dat we op dit weekend over Liefde moesten spreken.

  

Velen van ons neigen te denken dat alles al wel is gezegd over liefde en we kunnen niet echt iets bedenken dat niet al eerder is besproken. Het is misschien wel waar: er is al heel veel gezegd over het onderwerp van de liefde. Echter, in de nieuwe openbaring van oude wijsheid gingen we echt ervaren wat tot nu toe zo duidelijk leek. We gingen ons realiseren dat het ons tot nu toe eigenlijk nooit duidelijk was, omdat God de tijd en plaats koos om een ander adembenemend aspect van Zijn ware liefde te onthullen op een wijze die woorden of verwachtingen te boven gaan.

 

De naam van ons weekend was SHMILY. Voor u verder leest: kunt u raden waar het voor staat?  Er kwamen veel grappige suggesties, toen we de jongeren lieten raden…

 

Een tijdje geleden lazen we een verhaal. Het ging over de echte liefde die een jongedame had gezien bij het gadeslaan van haar grootouders tijdens hun huwelijk. Het verhaal was echt ontroerend en terwijl we in onze gebeden God zochten voor een onderwerp voor dit weekend, gaf hij ons het woord SHMILY… We realiseerden wat God aan ons allemaal duidelijk wilde maken, aan zowel jeugd als leiders, dat we zijn tedere stem zouden horen: SHMILY: See How Much I Love You = Zie hoeveel ik van je houd.

36 jongeren en leiders van King’s Kids Galilea en King’s Kids Gush Dan genoten van hun 4e weekend van dit jaar.

Toen het weekend voorbij was en de jongeren thuis werden gebracht, waren de gesprekken in de auto heerlijk om te horen. Het Gush Dan-team sprak over hoe fantastisch het is dat we ons zo als familie voelden toen ze samenkwamen met de Galilea-jongeren en hoe we in slechts één avond ons zo verbonden voelden. We vonden dat de tijd die we met elkaar konden hebben heel kort was, maar het gevoel van intimiteit maakte dat het leek alsof we al een heel lange tijd met elkaar samen waren. Ik geloof dat dit Gods familiegevoel is. Verenigd, geliefd en bevriend ongeacht tijd, taal, uiterlijk, leeftijd, enz. Het is zo leuk om tot de familie van Christus te behoren…

 

Onze uitdaging voor dit weekend was onszelf afvragen: “Hoe heeft onze persoonlijke goddelijke ontmoeting met Gods echte liefde ons leven veranderd? Verandert het mijn leven nog steeds? Zoek ik naar een vernieuwing van dit samenkomen met Gods levensveranderende liefde?” Dit herinnerde ons eraan dat we niet in contact met Gods verbazende echte liefde konden komen en toch hetzelfde konden blijven als we waren. Deze liefde moet ons veranderen, net zoals Maria Magdalena’s ontmoeting met Jezus haar leven zo volledig veranderde. De onderwijzing liet ons ook realiseren dat deze liefde eigenlijk besmettelijk is en ons maakt tot een persoon die anderen verlangt lief te hebben net zoals Jezus ons en hen liefheeft.

 

Prijs de Heer voor de kracht van Zijn liefde, de kracht die ons bevrijdt van alle banden en kettingen van de vijand en ons vrijmaakt om geliefd te zijn en lief te hebben in een echte en goddelijke liefde.

 

Denk er met ons aan dat de Heer deze brieven over onze omgeving overtrekt en ons herinnert aan zijn onfeilbare liefde.


S.H.M.I.L.Y… See How Much I Love You – Zie hoeveel ik van je houd

 

Laat alles dat adem heeft de Here prijzen, omdat de hele schepping getuigt dat onze Verlosser leeft en liefheeft.

 

Denk alstublieft in uw gebeden aan die King’s Kids jongeren die een openbaring van Gods liefde nodig hebben in een omgeving die een dergelijke liefde niet heeft en hun verlangen verdrukt naar meer van Jezus in hun leven. Anderen hebben moeilijkheden en twijfels in een wereld vol bedrog en verleiding. Bid dat zij de overwinning mogen behalen en de vijand verslaan door Jezus boven al het andere te verkiezen en te weten dat zij veilig zijn in Hem.
 

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
384 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
491 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events