April 2008 news

Sun , 20-4-2008
711 views

Read about the King's kids latest news and activities.


 

 

King's Kids

April 2008 news

Van een zaadje tot een plant:
Het is verbazingw
ekkend hoe de armen die Gods Woord brengen en het zaad van Zijn liefde planten nooit leeg terugkeren. Hoe in een moment, op de tijd van de Heer, het natuurlijke verandert in het bovennatuurlijke wanneer Hij ervoor kiest om zichzelf bekend te maken aan een klein iemand die kiest om te luisteren. Wat een diepe en levensveranderende ontmoeting, oog in oog met de Schepper….
In het begin van dit jaar was er een hartverwarmend voorval met een meisje van 8 jaar die naar een van de leiders ging en vroeg of ze met haar iets privé kon bespreken. U weet natuurlijk ook wel dat ze op deze leeftijd altijd wel iets “geheims” te bespreken hebben met hun leraar. Die vroeg, omdat ze bezig was met veel anderen, of het ook later mocht. Het kleine meisje glimlachte en zei: “Geen probleem”, en ze ging weg. Nadat de samenkomst voorbij was, kwam de vader van dit meisje haar ophalen, dus ze kwam snel aanrennen en vroeg: “Mag ik alstublieft nu met u praten?” “Natuurlijk”, zei de leidster die al bijna was vergeten dat het meisje al eerder gekomen was. De woorden die dat lieve meisje toen zei, zou ze echter nooit meer vergeten: “Ik wilde u vertellen dat ik Jezus als mijn persoonlijke Redder heb aangenomen dankzij u. U bad tijdens ons zomerkamp in juli en toen koos ik in mijn hart om Jezus te volgen.”, zei ze en liet de leidster haar eigen Bijbel zien en haar boekje met dagelijkse overdenkingen voor kinderen die ze nu elke dag leest…. Alles wat de leidster toen nog kon doen was in haar kleine bruine ogen kijken en de Heer prijzen dat Hij Zijn weg vond naar haar hart.
Werken met kinderen en jeugd voor Gods Koninkrijk is dankbaar werk. Of de vrucht al hier op aarde is te zien of pas in de Hemel verkondigd zal worden: wij worden bemoedigd. Terwijl we allemaal zo ons dagelijks werk doen, mogen we er altijd aan herinnerd worden dat we moeten planten en het zaad water moeten geven, maar dat Hij het is die de groei geeft, alles voor Zijn glorie (1 Korintiërs 3:6-9). Hij kiest ervoor om te werken in de levens van jong en oud zoals Hij wenst en Hij verheugt zich erin om ons te gebruiken omdat Hij van ons houdt.
 
 
Van een plant tot een boom
 
Een klein
e plant in een pot groeit als het water krijgt. Wanneer hij te groot wordt, wordt hij in een grotere pot gezet en later weer in een grotere pot, enzovoorts, totdat hij echt groot is en dan moet hij in de grond worden gezet.
Zo denken we nu over ons team dat 19 jaar en ouder is. Dit jaar startten we een nieuw programma voor diegenen die inmiddels ouder zijn dan 19 en bij ons waren sinds ze 10 waren of zo. We zijn gezegend dat we hen co-leiders kunnen noemen, ieder naar gelang zijn of haar gave. We vinden het heerlijk om eens per maand een lange avond met hen door te brengen waarbij we studeren op visie, gaven, gebed, leiderschap, enzovoorts. We bidden dat de Heer deze tijden van samenzijn gebruikt om hen op te bouwen zodat zij hun volle potentieel bereiken in dit werk, God beter leren kennen vanuit nieuwe gezichtspunten en dit doorgeven aan de jongere generatie. We zijn ook gezegend, ondanks dat dat moeilijk is, om hen te laten gaan als zij ervoor kiezen om trainingen te volgen in zowel binnen- als buitenland. Daarbij vertrouwen we erop dat de Heer hen terug zal brengen met nieuwe energie en gaven en volledig bereid om Hem te dienen.
 

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
23 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
17 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
595 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events