April 2008 news

Sun , 20-4-2008
615 views

Read about the King's kids latest news and activities.


 

 

King's Kids

April 2008 news

Van een zaadje tot een plant:
Het is verbazingw
ekkend hoe de armen die Gods Woord brengen en het zaad van Zijn liefde planten nooit leeg terugkeren. Hoe in een moment, op de tijd van de Heer, het natuurlijke verandert in het bovennatuurlijke wanneer Hij ervoor kiest om zichzelf bekend te maken aan een klein iemand die kiest om te luisteren. Wat een diepe en levensveranderende ontmoeting, oog in oog met de Schepper….
In het begin van dit jaar was er een hartverwarmend voorval met een meisje van 8 jaar die naar een van de leiders ging en vroeg of ze met haar iets privé kon bespreken. U weet natuurlijk ook wel dat ze op deze leeftijd altijd wel iets “geheims” te bespreken hebben met hun leraar. Die vroeg, omdat ze bezig was met veel anderen, of het ook later mocht. Het kleine meisje glimlachte en zei: “Geen probleem”, en ze ging weg. Nadat de samenkomst voorbij was, kwam de vader van dit meisje haar ophalen, dus ze kwam snel aanrennen en vroeg: “Mag ik alstublieft nu met u praten?” “Natuurlijk”, zei de leidster die al bijna was vergeten dat het meisje al eerder gekomen was. De woorden die dat lieve meisje toen zei, zou ze echter nooit meer vergeten: “Ik wilde u vertellen dat ik Jezus als mijn persoonlijke Redder heb aangenomen dankzij u. U bad tijdens ons zomerkamp in juli en toen koos ik in mijn hart om Jezus te volgen.”, zei ze en liet de leidster haar eigen Bijbel zien en haar boekje met dagelijkse overdenkingen voor kinderen die ze nu elke dag leest…. Alles wat de leidster toen nog kon doen was in haar kleine bruine ogen kijken en de Heer prijzen dat Hij Zijn weg vond naar haar hart.
Werken met kinderen en jeugd voor Gods Koninkrijk is dankbaar werk. Of de vrucht al hier op aarde is te zien of pas in de Hemel verkondigd zal worden: wij worden bemoedigd. Terwijl we allemaal zo ons dagelijks werk doen, mogen we er altijd aan herinnerd worden dat we moeten planten en het zaad water moeten geven, maar dat Hij het is die de groei geeft, alles voor Zijn glorie (1 Korintiërs 3:6-9). Hij kiest ervoor om te werken in de levens van jong en oud zoals Hij wenst en Hij verheugt zich erin om ons te gebruiken omdat Hij van ons houdt.
 
 
Van een plant tot een boom
 
Een klein
e plant in een pot groeit als het water krijgt. Wanneer hij te groot wordt, wordt hij in een grotere pot gezet en later weer in een grotere pot, enzovoorts, totdat hij echt groot is en dan moet hij in de grond worden gezet.
Zo denken we nu over ons team dat 19 jaar en ouder is. Dit jaar startten we een nieuw programma voor diegenen die inmiddels ouder zijn dan 19 en bij ons waren sinds ze 10 waren of zo. We zijn gezegend dat we hen co-leiders kunnen noemen, ieder naar gelang zijn of haar gave. We vinden het heerlijk om eens per maand een lange avond met hen door te brengen waarbij we studeren op visie, gaven, gebed, leiderschap, enzovoorts. We bidden dat de Heer deze tijden van samenzijn gebruikt om hen op te bouwen zodat zij hun volle potentieel bereiken in dit werk, God beter leren kennen vanuit nieuwe gezichtspunten en dit doorgeven aan de jongere generatie. We zijn ook gezegend, ondanks dat dat moeilijk is, om hen te laten gaan als zij ervoor kiezen om trainingen te volgen in zowel binnen- als buitenland. Daarbij vertrouwen we erop dat de Heer hen terug zal brengen met nieuwe energie en gaven en volledig bereid om Hem te dienen.
 

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
384 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
490 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events