Binnentreden in de tijdmachine…

Wed , 3-9-2008
1726 views

In de schoenen staan van hen die het land bevolkten al eeuwen voor ons…. De levensveranderende ontmoetingen ervaren met God in het Oude Testament… De verbazingwekkende wonderen en daden van Jezus opnieuw beleven in het Nieuwe Testament….


 

Binnentreden in de tijdmachine… 

In de schoenen staan van hen die het land bevolkten al eeuwen voor ons….

 

 De levensveranderende ontmoetingen ervaren met God in het Oude Testament…

 

De verbazingwekkende wonderen en daden van Jezus opnieuw beleven in het Nieuwe Testament….

 

 

 

Wij van het jonge King’s Kids team genoten van een maandelijkse ontdekkingsreis, een avontuur van binnengaan in Bijbelverhalen en getuige zijn met al onze zintuigen van de almacht van onze Heer Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13:8)

 

 

 

 

We gingen

een donkere tunnel binnen, in een doolhof waarbij het geluid van onze tijdmachine om ons heen draaide. Ineens keken we op en we realiseerden ons dat we in een andere tijdzone terechtgekomen waren. Bij aankomst kregen we gereedschap of werden we gekleed in kostuums. We vroegen naar de weg of om hulp en werden daardoor werkelijk deel van de grote gebeurtenis die plaatsvond. Fatfoot, ons lieve pop vergezelde ons naar al deze plaatsen en vertelde ons wat er nu echt gebeurde omdat we vaak zo onder de indruk waren en niet meteen begrepen waar we terechtgekomen waren. Hij las ons het verhaal uit Gods woord en we leerden hoe God deze gebeurtenissen gebruikte om zijn volk te leren en te zuiveren.

Op een keer kregen we bij aankomst elk een steen en we werden gevraagd om te helpen
de toren van Babel te bouwen. We legden onze stenen op elkaar terwijl de geluiden van de bouw bleven klinken. Plotseling schrokken we van een krachtig geluid. Alle werkers stonden als aan de grond genageld en begonnen tegen ons en tegen elkaar in talen te spreken die we niet konden verstaan.. Fatfoot legde ons uit dat Gods woord ons hierover vertelt en hoe God door deze gebeurtenis op een manier die zij nooit zouden vergeten tegen alle mensen zegt dat alleen Hij God is, de allerhoogste en de machtigste. Geen mens kan iets maken of bouwen dat groter is dan Hij. ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ (Jakobus 4:6)

Een andere k

eer keken we op en zagen dat we bij een bruiloft waren aangekomen, de muziek, de bruid en bruidegom… en de wijn (eigenlijk aardbeiensap). We werden uitgenodigd om te dansen en kregen mooiere kleren als we er wat eleganter uit wilden zien voor de gelegenheid. We kregen een glas wijn, dat wil zeggen enkelen van ons, totdat de wijn op was. Fatfoot legde ons uit wat er gebeurde toen Jezus tegen de dienaren sprak en hen zei om water te halen en in de zes vaten te scheppen. Het water werd erin gegoten, maar wat er toen gebeurde liet ons perplex staan: wat eruit kwam was niet helder, het was rood… we sprongen op met onze bekers en wilden meer krijgen. Later werd ons uitgelegd dat toen Jezus inderdaad zijn eerste wonder verrichtte op de bruiloft in Galilea en water in wijn veranderde en dat de mensen verbaasd waren net als wij. Fatfoot ging verder en zei dat hier met de King’s Kids het nu aan ons was om te ervaren wat de mensen meemaakten die destijds op die bruiloft aanwezig waren. Wat we dronken was geen wijn, maar aardbeiensap. Het water werd gegoten in vaten waar geconcentreerd sap in zat. Dat konden we niet zien, alles wat we zagen was dat water in wijn veranderde. Het was wel goed dat Fatfoot dit uitlegde aan hen die dit vroegen, omdat we later die avond een telefoontje kregen van ouders die ons vroegen hoe we toch dit wonder bij de King’s Kids eerder die dag hadden verricht….

 

De Tijdmachine heeft ons ook teruggebracht naar de schepping met Adam en Eva, Abraham en Gods roeping voor zijn leven. We kregen een bezoek van Lech L’cha en hoorden

de uitleg van de Bijbelse betekenis van de naam Lech L’cha (Ga op weg). We bezochten Jezus’ geboorte in Bethlehem, de hoeveelheid vis die de discipelen vingen toen ze op Jezus vertrouwden en ook de vermenigvuldiging van brood en vis in een programma met 200 kinderen uit Shefar-Am die bij een nominaal christelijke organisatie hoorden. Wat we niet dachten dat kon gebeuren: de tijdmachine wist ons ook niet alleen mee te nemen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. We kwamen aan bij een prachtige en mooie adembenemende plaats. We kregen allemaal witte kleren en een kroon en terwijl ons de woorden werden voorgelezen wisten we dat we in de hemel waren, simpel om een glimp te krijgen van de schoonheid van het huis dat Jezus voor ons is gaan voorbereiden. God is trouw… wat Hij belooft, doet hij ook…

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. (Johannes 14:2)

 

Als we nu deze activiteit van dit jaar met de jonge King’s Kids afsluiten, keren we weer terug in het heden, het hier en nu. We weten dat we sterker zijn in geloof en in kennis van onze wonderbare God… Hij die nooit zal veranderen, gisteren, vandaag en voor altijd. Amen

 

Meer foto’s van de tijdmachine

 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
864 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
999 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
983 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events