Binnentreden in de tijdmachine…

Wed , 3-9-2008
566 views

In de schoenen staan van hen die het land bevolkten al eeuwen voor ons…. De levensveranderende ontmoetingen ervaren met God in het Oude Testament… De verbazingwekkende wonderen en daden van Jezus opnieuw beleven in het Nieuwe Testament….


 

Binnentreden in de tijdmachine… 

In de schoenen staan van hen die het land bevolkten al eeuwen voor ons….

 

 De levensveranderende ontmoetingen ervaren met God in het Oude Testament…

 

De verbazingwekkende wonderen en daden van Jezus opnieuw beleven in het Nieuwe Testament….

 

 

 

Wij van het jonge King’s Kids team genoten van een maandelijkse ontdekkingsreis, een avontuur van binnengaan in Bijbelverhalen en getuige zijn met al onze zintuigen van de almacht van onze Heer Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13:8)

 

 

 

 

We gingen

een donkere tunnel binnen, in een doolhof waarbij het geluid van onze tijdmachine om ons heen draaide. Ineens keken we op en we realiseerden ons dat we in een andere tijdzone terechtgekomen waren. Bij aankomst kregen we gereedschap of werden we gekleed in kostuums. We vroegen naar de weg of om hulp en werden daardoor werkelijk deel van de grote gebeurtenis die plaatsvond. Fatfoot, ons lieve pop vergezelde ons naar al deze plaatsen en vertelde ons wat er nu echt gebeurde omdat we vaak zo onder de indruk waren en niet meteen begrepen waar we terechtgekomen waren. Hij las ons het verhaal uit Gods woord en we leerden hoe God deze gebeurtenissen gebruikte om zijn volk te leren en te zuiveren.

Op een keer kregen we bij aankomst elk een steen en we werden gevraagd om te helpen
de toren van Babel te bouwen. We legden onze stenen op elkaar terwijl de geluiden van de bouw bleven klinken. Plotseling schrokken we van een krachtig geluid. Alle werkers stonden als aan de grond genageld en begonnen tegen ons en tegen elkaar in talen te spreken die we niet konden verstaan.. Fatfoot legde ons uit dat Gods woord ons hierover vertelt en hoe God door deze gebeurtenis op een manier die zij nooit zouden vergeten tegen alle mensen zegt dat alleen Hij God is, de allerhoogste en de machtigste. Geen mens kan iets maken of bouwen dat groter is dan Hij. ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ (Jakobus 4:6)

Een andere k

eer keken we op en zagen dat we bij een bruiloft waren aangekomen, de muziek, de bruid en bruidegom… en de wijn (eigenlijk aardbeiensap). We werden uitgenodigd om te dansen en kregen mooiere kleren als we er wat eleganter uit wilden zien voor de gelegenheid. We kregen een glas wijn, dat wil zeggen enkelen van ons, totdat de wijn op was. Fatfoot legde ons uit wat er gebeurde toen Jezus tegen de dienaren sprak en hen zei om water te halen en in de zes vaten te scheppen. Het water werd erin gegoten, maar wat er toen gebeurde liet ons perplex staan: wat eruit kwam was niet helder, het was rood… we sprongen op met onze bekers en wilden meer krijgen. Later werd ons uitgelegd dat toen Jezus inderdaad zijn eerste wonder verrichtte op de bruiloft in Galilea en water in wijn veranderde en dat de mensen verbaasd waren net als wij. Fatfoot ging verder en zei dat hier met de King’s Kids het nu aan ons was om te ervaren wat de mensen meemaakten die destijds op die bruiloft aanwezig waren. Wat we dronken was geen wijn, maar aardbeiensap. Het water werd gegoten in vaten waar geconcentreerd sap in zat. Dat konden we niet zien, alles wat we zagen was dat water in wijn veranderde. Het was wel goed dat Fatfoot dit uitlegde aan hen die dit vroegen, omdat we later die avond een telefoontje kregen van ouders die ons vroegen hoe we toch dit wonder bij de King’s Kids eerder die dag hadden verricht….

 

De Tijdmachine heeft ons ook teruggebracht naar de schepping met Adam en Eva, Abraham en Gods roeping voor zijn leven. We kregen een bezoek van Lech L’cha en hoorden

de uitleg van de Bijbelse betekenis van de naam Lech L’cha (Ga op weg). We bezochten Jezus’ geboorte in Bethlehem, de hoeveelheid vis die de discipelen vingen toen ze op Jezus vertrouwden en ook de vermenigvuldiging van brood en vis in een programma met 200 kinderen uit Shefar-Am die bij een nominaal christelijke organisatie hoorden. Wat we niet dachten dat kon gebeuren: de tijdmachine wist ons ook niet alleen mee te nemen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. We kwamen aan bij een prachtige en mooie adembenemende plaats. We kregen allemaal witte kleren en een kroon en terwijl ons de woorden werden voorgelezen wisten we dat we in de hemel waren, simpel om een glimp te krijgen van de schoonheid van het huis dat Jezus voor ons is gaan voorbereiden. God is trouw… wat Hij belooft, doet hij ook…

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. (Johannes 14:2)

 

Als we nu deze activiteit van dit jaar met de jonge King’s Kids afsluiten, keren we weer terug in het heden, het hier en nu. We weten dat we sterker zijn in geloof en in kennis van onze wonderbare God… Hij die nooit zal veranderen, gisteren, vandaag en voor altijd. Amen

 

Meer foto’s van de tijdmachine

 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
382 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
489 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events