Binnentreden in de tijdmachine…

Wed , 3-9-2008
900 views

In de schoenen staan van hen die het land bevolkten al eeuwen voor ons…. De levensveranderende ontmoetingen ervaren met God in het Oude Testament… De verbazingwekkende wonderen en daden van Jezus opnieuw beleven in het Nieuwe Testament….


 

Binnentreden in de tijdmachine… 

In de schoenen staan van hen die het land bevolkten al eeuwen voor ons….

 

 De levensveranderende ontmoetingen ervaren met God in het Oude Testament…

 

De verbazingwekkende wonderen en daden van Jezus opnieuw beleven in het Nieuwe Testament….

 

 

 

Wij van het jonge King’s Kids team genoten van een maandelijkse ontdekkingsreis, een avontuur van binnengaan in Bijbelverhalen en getuige zijn met al onze zintuigen van de almacht van onze Heer Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13:8)

 

 

 

 

We gingen

een donkere tunnel binnen, in een doolhof waarbij het geluid van onze tijdmachine om ons heen draaide. Ineens keken we op en we realiseerden ons dat we in een andere tijdzone terechtgekomen waren. Bij aankomst kregen we gereedschap of werden we gekleed in kostuums. We vroegen naar de weg of om hulp en werden daardoor werkelijk deel van de grote gebeurtenis die plaatsvond. Fatfoot, ons lieve pop vergezelde ons naar al deze plaatsen en vertelde ons wat er nu echt gebeurde omdat we vaak zo onder de indruk waren en niet meteen begrepen waar we terechtgekomen waren. Hij las ons het verhaal uit Gods woord en we leerden hoe God deze gebeurtenissen gebruikte om zijn volk te leren en te zuiveren.

Op een keer kregen we bij aankomst elk een steen en we werden gevraagd om te helpen
de toren van Babel te bouwen. We legden onze stenen op elkaar terwijl de geluiden van de bouw bleven klinken. Plotseling schrokken we van een krachtig geluid. Alle werkers stonden als aan de grond genageld en begonnen tegen ons en tegen elkaar in talen te spreken die we niet konden verstaan.. Fatfoot legde ons uit dat Gods woord ons hierover vertelt en hoe God door deze gebeurtenis op een manier die zij nooit zouden vergeten tegen alle mensen zegt dat alleen Hij God is, de allerhoogste en de machtigste. Geen mens kan iets maken of bouwen dat groter is dan Hij. ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ (Jakobus 4:6)

Een andere k

eer keken we op en zagen dat we bij een bruiloft waren aangekomen, de muziek, de bruid en bruidegom… en de wijn (eigenlijk aardbeiensap). We werden uitgenodigd om te dansen en kregen mooiere kleren als we er wat eleganter uit wilden zien voor de gelegenheid. We kregen een glas wijn, dat wil zeggen enkelen van ons, totdat de wijn op was. Fatfoot legde ons uit wat er gebeurde toen Jezus tegen de dienaren sprak en hen zei om water te halen en in de zes vaten te scheppen. Het water werd erin gegoten, maar wat er toen gebeurde liet ons perplex staan: wat eruit kwam was niet helder, het was rood… we sprongen op met onze bekers en wilden meer krijgen. Later werd ons uitgelegd dat toen Jezus inderdaad zijn eerste wonder verrichtte op de bruiloft in Galilea en water in wijn veranderde en dat de mensen verbaasd waren net als wij. Fatfoot ging verder en zei dat hier met de King’s Kids het nu aan ons was om te ervaren wat de mensen meemaakten die destijds op die bruiloft aanwezig waren. Wat we dronken was geen wijn, maar aardbeiensap. Het water werd gegoten in vaten waar geconcentreerd sap in zat. Dat konden we niet zien, alles wat we zagen was dat water in wijn veranderde. Het was wel goed dat Fatfoot dit uitlegde aan hen die dit vroegen, omdat we later die avond een telefoontje kregen van ouders die ons vroegen hoe we toch dit wonder bij de King’s Kids eerder die dag hadden verricht….

 

De Tijdmachine heeft ons ook teruggebracht naar de schepping met Adam en Eva, Abraham en Gods roeping voor zijn leven. We kregen een bezoek van Lech L’cha en hoorden

de uitleg van de Bijbelse betekenis van de naam Lech L’cha (Ga op weg). We bezochten Jezus’ geboorte in Bethlehem, de hoeveelheid vis die de discipelen vingen toen ze op Jezus vertrouwden en ook de vermenigvuldiging van brood en vis in een programma met 200 kinderen uit Shefar-Am die bij een nominaal christelijke organisatie hoorden. Wat we niet dachten dat kon gebeuren: de tijdmachine wist ons ook niet alleen mee te nemen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. We kwamen aan bij een prachtige en mooie adembenemende plaats. We kregen allemaal witte kleren en een kroon en terwijl ons de woorden werden voorgelezen wisten we dat we in de hemel waren, simpel om een glimp te krijgen van de schoonheid van het huis dat Jezus voor ons is gaan voorbereiden. God is trouw… wat Hij belooft, doet hij ook…

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. (Johannes 14:2)

 

Als we nu deze activiteit van dit jaar met de jonge King’s Kids afsluiten, keren we weer terug in het heden, het hier en nu. We weten dat we sterker zijn in geloof en in kennis van onze wonderbare God… Hij die nooit zal veranderen, gisteren, vandaag en voor altijd. Amen

 

Meer foto’s van de tijdmachine

 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
245 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
230 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
986 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events