Familiedag 2016 – Baptist Village, 15 oktober 2016

Mon , 2-1-2017
755 views

Als de zon schijnt op lachende gezichten van blije mensen, is God aan het werk!


Vroeg in de morgen, toen de auto werd volgeladen, werden de auto’s van schuimplastic opgepoetst en de kleine benzinestations waar je ook liefde kon tanken. We waren klaar om naar Baptist Village te gaan. Toen we daar aankwamen, maakten we alles klaar om Arabische en Joodse families te verwelkomen. Een paar maanden geleden deden ze allemaal mee met een gezinsweekend van King’s Kids. Het doel was nu om de diepte in de relaties in en tussen de families te vernieuwen en elke familie de gelegenheid te geven om tijd met elkaar door te brengen en van elkaars aanwezigheid te genieten.

Het thema van de dag was hoe onze liefdestank zoals in auto’s opnieuw te vullen. We begonnen dus om van elke familie een foto te maken. Hieronder kun je er een paar zien. Hoewel velen bijzonder grappig zijn, zijn ze allemaal ook erg ontroerend.

Met een kleine sketch wilden we laten zien hoe we liefde kunnen laten zien en verspreiden voor de rest van de familie, bijvoorbeeld als je kind thuiskomt uit school met een slecht cijfer en ze zijn daarover erg verdrietig. Wat doe je dan als ouders? Je kunt dan naar het benzinestation van persoonlijke tijd gaan en de liefdestank van de kinderen vullen door tijd met je kind door te brengen en te zeggen dat het de volgende keer allemaal goed komt. Met dit verhaal lieten de King’s Kids de families zien hoe je liefde kunt geven op een heel praktische manier. Hier en daar kregen kinderen en ouders de kans dit in praktijk te brengen door de anderen te omhelzen of even te knuffelen.

Na de lunch hadden de families de tijd om in praktijk te brengen wat ze leerden als familie. Samen gingen ze naar verschillende stations. Ze sneden wat groenten en gaven dit aan een andere familie. Ze kregen dan weer het bord dat de anderen klaargemaakt hadden en aten dit buiten onder de bomen als picknick. Op deze manier deelden ze de gave van blijdschap en vreugde waarbij ze andere mensen zegenden. Daarnaast hadden ze de gelegenheid om iemand anders hun liefde te tonen. Als een familie dachten ze aan een ander persoon die bemoediging nodig had of die ze zouden willen verrassen en ze baden samen voor die persoon.  Na het gebed kregen ze een grote keuze aan dingen als boeken en speelgoed om uit te kiezen en die persoon dat dan te schenken.

Het programma werd begeleid door onze Zwitserse partners die hier al diverse keren geweest zijn ter bemoediging en ons te leren hoe door te gaan.

 

Moge jullie de liefde van Christus ervaren, hoewel die zo groot is dat je die nooit zult begrijpen en moge jullie vervuld worden met de volheid van leven en kracht die komt van God (afgeleid van Efeziers 3:16).

 

 

 

This article is also available in English // Deutsch //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
20 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
17 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
591 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events