Familieteam Avonturenweekend Nazareth, 21 tot 23 oktober 2016

Mon , 2-1-2017
804 views

"Prijs de Heer, de visie van meer dan 30 jaar is uitgekomen!”. Geëmotioneerd kwamen bij Nawal de tranen in haar ogen. Veel andere leiders hadden dezelfde reactie bij het delen van hun emoties na dit zeer gezegende weekend. 


Alles begon met vroege voorbereidingen bij het maken van de programma’s, het kopen van snoep en drinken en vooral bij het zoeken naar Bijbelverzen voor dit weekend. Die Bijbelverzen waren het belangrijkst voor ons. We wilden God vragen wat Hij wilde doen op dat weekend met ons en de families. We baden dat Hij zijn overwinning zou laten zien over de vijanden die families uit elkaar willen rukken.

We gaven het hele weekend in Zijn veilige handen die ons het weekend in gebed lieten beginnen. We voelden Zijn geest ons omringen en dat gaf ons kracht en bemoediging. Daarnaast voelden wij de Heilige Geest alle generaties met elkaar verbinden met de belofte dat Hij ons dit weekend zal ondersteunen en met liefde zal vervullen.

De beste manier om mensen te laten zien hoe iets kan werken is niet alleen door Gods weg uit te leggen, maar ook door wat praktische tips te geven. De beste manier om mensen de wensen van God voor hun leven in een familie te laten zien is door een voorbeeld te zijn en door het te doen. Door Gods genade zijn wij Gods licht voor Zijn pad in de duisternis.

Er is echter nog een ander praktisch ding dat we gedaan hebben, namelijk de families uitdagen. Bijvoorbeeld op zaterdagmiddag hielden we een oefening waarbij de hele familie moest omgaan met uitdagingen om hen te bemoedigen strategieën te bedenken om met problemen om te gaan voordat die zich echt voordoen. Op die manier zijn ze beter voorbereid om op een positieve manier erop te reageren. Terwijl de hele familie uitdagingen als een blinde vader en een dove moeder trotseerden had iedere groep twee leden die motivatie en vreugde vertegenwoordigden en er waren om te vragen naar de beste manier om met de problemen in hun dagelijkse levens om te gaan.

Het was geweldig om te zien hoe de families samengroeiden in deze tijd en te observeren hoe ze genoten van de tijd met elkaar. Ze hadden lol met de spelletjes en ze baden met elkaar als Joden en Arabieren. Deze verbazingwekkende ervaring toonde ons de eenheid die gegeven wordt door Jezus, die de Redder van ons allemaal is.

Het weer was geweldig en de kinderen speelden voetbal op een prachtig veld. We genoten allemaal van slush, ijs, pannenkoeken en popcorn en hadden een geweldige tijd bij het ontmoeten van nieuwe broeders en zusters in Christus.

 

Een getuigenis van “A”:

Het Familieteam Avonturenweekend betekende zoveel voor onze familie.  Het hielp ons om onze familie als team te zien, dat iedereen van ons belangrijke stukjes zijn in de puzzel en wat God wil doen met een eensgezinde familie op veel levens effect zal hebben, misschien wel veel meer dan we zelf kunnen zien.

De locatie van het weekend was in een hostel in Nazareth. Onze familie had zoveel lol in het bij elkaar in dezelfde kamer zijn, spelletjes spelen, andere gelovigen ontmoeten en leren van het leidinggevende team. Ik wil deze retraite bij alle families van harte aanbevelen. We leerden zo veel en we groeiden zo hard! We kunnen niet wachten tot volgend jaar!

 

 

 

 

 

This article is also available in English // Deutsch //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
23 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
17 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
595 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events