Familiedag 2016 – Baptist Village, 15 oktober 2016

Mon , 2-1-2017
1003 views

Als de zon schijnt op lachende gezichten van blije mensen, is God aan het werk!


Vroeg in de morgen, toen de auto werd volgeladen, werden de auto’s van schuimplastic opgepoetst en de kleine benzinestations waar je ook liefde kon tanken. We waren klaar om naar Baptist Village te gaan. Toen we daar aankwamen, maakten we alles klaar om Arabische en Joodse families te verwelkomen. Een paar maanden geleden deden ze allemaal mee met een gezinsweekend van King’s Kids. Het doel was nu om de diepte in de relaties in en tussen de families te vernieuwen en elke familie de gelegenheid te geven om tijd met elkaar door te brengen en van elkaars aanwezigheid te genieten.

Het thema van de dag was hoe onze liefdestank zoals in auto’s opnieuw te vullen. We begonnen dus om van elke familie een foto te maken. Hieronder kun je er een paar zien. Hoewel velen bijzonder grappig zijn, zijn ze allemaal ook erg ontroerend.

Met een kleine sketch wilden we laten zien hoe we liefde kunnen laten zien en verspreiden voor de rest van de familie, bijvoorbeeld als je kind thuiskomt uit school met een slecht cijfer en ze zijn daarover erg verdrietig. Wat doe je dan als ouders? Je kunt dan naar het benzinestation van persoonlijke tijd gaan en de liefdestank van de kinderen vullen door tijd met je kind door te brengen en te zeggen dat het de volgende keer allemaal goed komt. Met dit verhaal lieten de King’s Kids de families zien hoe je liefde kunt geven op een heel praktische manier. Hier en daar kregen kinderen en ouders de kans dit in praktijk te brengen door de anderen te omhelzen of even te knuffelen.

Na de lunch hadden de families de tijd om in praktijk te brengen wat ze leerden als familie. Samen gingen ze naar verschillende stations. Ze sneden wat groenten en gaven dit aan een andere familie. Ze kregen dan weer het bord dat de anderen klaargemaakt hadden en aten dit buiten onder de bomen als picknick. Op deze manier deelden ze de gave van blijdschap en vreugde waarbij ze andere mensen zegenden. Daarnaast hadden ze de gelegenheid om iemand anders hun liefde te tonen. Als een familie dachten ze aan een ander persoon die bemoediging nodig had of die ze zouden willen verrassen en ze baden samen voor die persoon.  Na het gebed kregen ze een grote keuze aan dingen als boeken en speelgoed om uit te kiezen en die persoon dat dan te schenken.

Het programma werd begeleid door onze Zwitserse partners die hier al diverse keren geweest zijn ter bemoediging en ons te leren hoe door te gaan.

 

Moge jullie de liefde van Christus ervaren, hoewel die zo groot is dat je die nooit zult begrijpen en moge jullie vervuld worden met de volheid van leven en kracht die komt van God (afgeleid van Efeziers 3:16).

 

 

 

This article is also available in English // Deutsch //

Recent News


King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
32 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
49 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
340 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Upcoming Events