King's Kids 2014 Outreach

Tue , 12-8-2014
808 views

We prijzen de Heer voor Zijn werk via de King’s Kids 2014 Outreach.


 

Beste gebedspartners,
 
‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard.’ (Handelingen 10:4b)
 
Dank jullie wel dat jullie ons meenamen in jullie gebeden tijdens ons activiteitenkamp.
Halleluja, laten we de Heer prijzen en Hem eren voor alles wat Hij gedaan heeft.
Dit is een kort berichtje waarin de hoogtepunten belicht worden.
 
Het activiteitenkamp begon in Baptist Village waar alle groepen 2 dagen doorbrachten voor voorbereidingen en aanbidding.
 
De groep werd verdeeld in 4 teams: A, B, C en D. In elk team zaten mensen uit binnen- en buitenland, kinderen, jongeren en volwassenen. Allen kwamen om de Heer te dienen ondanks de situatie in het land.
 

 

 
Een groep van verschillende generaties, leeftijden 1 – 70 jaar, dienden samen de Heer met verschillende achtergronden, verschillende talen, verschillende leeftijden, maar een en dezelfde Vader en een gezamenlijke liefde om uit te reiken en te dienen.
 
 
Hier zijn een paar getuigenissen:
 
Team A: Tel Aviv-Netanya activiteiten en huis bouwen in Beit Sahour.
 
Een van de meisjes van het team was wel een kerkganger, maar door een probleem waar ze in de eerste dagen van het kamp tegen aanliep, sprak de Heer tot haar en ze bad en nam Jezus aan als haar persoonlijke Redder.
 
Een jongen in het team zei: “Dit was een geweldige dag. Ik heb harder gewerkt dan ooit tevoren, ik bracht 6 ton voedsel naar de opbergruimte en ik ben zo blij om dit te doen.”
 
De leider van de organisatie in Beit Sahour zei: “Ik heb veel teams zien komen en gaan, de meesten niet met zulke jonge kinderen als die jullie in je team hebben, maar zelfs de teams met oudere jeugd en volwassenen hebben niet zulk goed werk afgeleverd als jullie met kinderen, jongeren en volwassenen bij elkaar.”

 

 Team B: Kinderkamp in Karmiël en evangeliseren in Nazareth:

 
De jongeren kregen de moed om van deur tot deur aan te kloppen en evangelische literatuur aan te bieden. Ze spraken met mensen in een café en traden op bij de Bron van Maria (Mary’s Well) in Nazareth.

 

Team C: Aanbidding en voorbede in Jeruzalem en evangeliseren in Tel Aviv:

Na een tijd van gebed gaf de Heer ons in om te gaan bidden bij de Knesset (het Israëlische parlement). Na een paar uur gingen we na of we naar binnen zouden mogen en voor we het wisten hadden we een afspraak om de volgende dag terug te komen en de Knesset binnen te gaan. Als onderdeel van de tour nam onze gids van het Knesset-personeel ons mee naar een van de vergaderruimtes van een parlementaire commissie en liet ons een korte film over de Knesset zien. Voor we de ruimte verlieten om met onze tour door te gaan, gaven we uitleg over onze groep en doelstellingen en we vroegen toestemming om in die ruimte te bidden. We kregen een positief antwoord en we konden bidden in het Arabisch, Hebreeuws en Engels en zelfs de Heer verheerlijken in gezang. We voelden de aanwezigheid van de Heer.

 

 

Team D: Activiteiten in Netanya en een dagkamp voor Bedoeïenenkinderen in een stad vlakbij het land van House of Light: 

Meer dan 80 Bedoeïenenkinderen hoorden de waarheid van Gods liefde voor hen: God schiep me, houdt van me, is dichtbij mij en God heeft een goed plan voor mijn leven, 4 belangrijke feiten die elk van de meer dan 80 kinderen in hun hart opnamen. Een moeder van een van de kinderen kwam aan het einde van het 3-dagenkamp bij me en zei dat ze haar kinderen naar King’s Kids wil sturen, wetende dat we over Jezus onderwijs geven. Ze zei dat ze al lange tijd zocht naar een dergelijke mogelijkheid.

 

 De velden zijn wit om te oogsten.
 
Nog enkele opmerkingen waren:
“Wat een zegen was het om samen te zijn met jonge volwassenen, gezinnen en de oudere generatie. Wij, de jongeren die meestal wat energieker zijn, gaven de duw naar voren en de ouderen met hun grotere ervaring gaven ons backup en leidden ons met hun woorden van wijsheid. Het was een combinatie van de diverse gaven en niveaus van volwassenheid die deze tijd onvergetelijk maakten.”
 
“Eerst dacht ik dat het niet een goed idee was, waarom kinderen, jeugd en jonge families combineren? Maar nu ik het gezien heb, zie ik de rijkdom die dit aan het werk en aan ons persoonlijk gegeven heeft.“
 
Halleluja, dank u Jezus!
 
Dank jullie wel, geliefde partners. De Heer heeft jullie gebeden gehoord en is verheven in ons midden.
(We ervoeren grote bescherming toen de sirenes ongeveer 5 keer afgingen tijdens ons kamp. Elke keer werden we allemaal wonderbaarlijk beschermd.)
 
‘Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.’ (Handelingen 2:47)
 
In Zijn liefde,

namens King's Kids Israël, 

Alon en Rajaa'

 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
23 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
17 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
595 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events