King's Kids 2014 Outreach

Tue , 12-8-2014
707 views

We prijzen de Heer voor Zijn werk via de King’s Kids 2014 Outreach.


 

Beste gebedspartners,
 
‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard.’ (Handelingen 10:4b)
 
Dank jullie wel dat jullie ons meenamen in jullie gebeden tijdens ons activiteitenkamp.
Halleluja, laten we de Heer prijzen en Hem eren voor alles wat Hij gedaan heeft.
Dit is een kort berichtje waarin de hoogtepunten belicht worden.
 
Het activiteitenkamp begon in Baptist Village waar alle groepen 2 dagen doorbrachten voor voorbereidingen en aanbidding.
 
De groep werd verdeeld in 4 teams: A, B, C en D. In elk team zaten mensen uit binnen- en buitenland, kinderen, jongeren en volwassenen. Allen kwamen om de Heer te dienen ondanks de situatie in het land.
 

 

 
Een groep van verschillende generaties, leeftijden 1 – 70 jaar, dienden samen de Heer met verschillende achtergronden, verschillende talen, verschillende leeftijden, maar een en dezelfde Vader en een gezamenlijke liefde om uit te reiken en te dienen.
 
 
Hier zijn een paar getuigenissen:
 
Team A: Tel Aviv-Netanya activiteiten en huis bouwen in Beit Sahour.
 
Een van de meisjes van het team was wel een kerkganger, maar door een probleem waar ze in de eerste dagen van het kamp tegen aanliep, sprak de Heer tot haar en ze bad en nam Jezus aan als haar persoonlijke Redder.
 
Een jongen in het team zei: “Dit was een geweldige dag. Ik heb harder gewerkt dan ooit tevoren, ik bracht 6 ton voedsel naar de opbergruimte en ik ben zo blij om dit te doen.”
 
De leider van de organisatie in Beit Sahour zei: “Ik heb veel teams zien komen en gaan, de meesten niet met zulke jonge kinderen als die jullie in je team hebben, maar zelfs de teams met oudere jeugd en volwassenen hebben niet zulk goed werk afgeleverd als jullie met kinderen, jongeren en volwassenen bij elkaar.”

 

 Team B: Kinderkamp in Karmiël en evangeliseren in Nazareth:

 
De jongeren kregen de moed om van deur tot deur aan te kloppen en evangelische literatuur aan te bieden. Ze spraken met mensen in een café en traden op bij de Bron van Maria (Mary’s Well) in Nazareth.

 

Team C: Aanbidding en voorbede in Jeruzalem en evangeliseren in Tel Aviv:

Na een tijd van gebed gaf de Heer ons in om te gaan bidden bij de Knesset (het Israëlische parlement). Na een paar uur gingen we na of we naar binnen zouden mogen en voor we het wisten hadden we een afspraak om de volgende dag terug te komen en de Knesset binnen te gaan. Als onderdeel van de tour nam onze gids van het Knesset-personeel ons mee naar een van de vergaderruimtes van een parlementaire commissie en liet ons een korte film over de Knesset zien. Voor we de ruimte verlieten om met onze tour door te gaan, gaven we uitleg over onze groep en doelstellingen en we vroegen toestemming om in die ruimte te bidden. We kregen een positief antwoord en we konden bidden in het Arabisch, Hebreeuws en Engels en zelfs de Heer verheerlijken in gezang. We voelden de aanwezigheid van de Heer.

 

 

Team D: Activiteiten in Netanya en een dagkamp voor Bedoeïenenkinderen in een stad vlakbij het land van House of Light: 

Meer dan 80 Bedoeïenenkinderen hoorden de waarheid van Gods liefde voor hen: God schiep me, houdt van me, is dichtbij mij en God heeft een goed plan voor mijn leven, 4 belangrijke feiten die elk van de meer dan 80 kinderen in hun hart opnamen. Een moeder van een van de kinderen kwam aan het einde van het 3-dagenkamp bij me en zei dat ze haar kinderen naar King’s Kids wil sturen, wetende dat we over Jezus onderwijs geven. Ze zei dat ze al lange tijd zocht naar een dergelijke mogelijkheid.

 

 De velden zijn wit om te oogsten.
 
Nog enkele opmerkingen waren:
“Wat een zegen was het om samen te zijn met jonge volwassenen, gezinnen en de oudere generatie. Wij, de jongeren die meestal wat energieker zijn, gaven de duw naar voren en de ouderen met hun grotere ervaring gaven ons backup en leidden ons met hun woorden van wijsheid. Het was een combinatie van de diverse gaven en niveaus van volwassenheid die deze tijd onvergetelijk maakten.”
 
“Eerst dacht ik dat het niet een goed idee was, waarom kinderen, jeugd en jonge families combineren? Maar nu ik het gezien heb, zie ik de rijkdom die dit aan het werk en aan ons persoonlijk gegeven heeft.“
 
Halleluja, dank u Jezus!
 
Dank jullie wel, geliefde partners. De Heer heeft jullie gebeden gehoord en is verheven in ons midden.
(We ervoeren grote bescherming toen de sirenes ongeveer 5 keer afgingen tijdens ons kamp. Elke keer werden we allemaal wonderbaarlijk beschermd.)
 
‘Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.’ (Handelingen 2:47)
 
In Zijn liefde,

namens King's Kids Israël, 

Alon en Rajaa'

 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
382 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
489 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events