King’s Kids Israel campagneweekend

Sun , 21-2-2016 by Rajaa Grimberg
899 views

Tijdens het King’s Kids Israel campagneweekend ervoeren we elk een machtig werk van de Heer onder ons, zowel de staf als de deelnemers en de jongemannen die we zaterdag dienden.


 

Zij hebben hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen (Openbaring 12:11).

De Heer legde dit vers op onze harten toen we afgelopen week bezig waren met het voorbereiden van het King’s Kids Israel campagneweekend. Door dit vers bevestigde Hij ons dat we tijdens het weekend in het algemeen en onze campagne in het bijzonder getuigenissen moeten geven van het werk in ons leven van onze echte en machtige Vader in de hemel.

Tijdens het weekend ervoeren we elk een machtig werk van de Heer onder ons, zowel de staf als de deelnemers en de jongemannen die we zaterdag dienden.

We gingen door drie verschillende processen tijdens het weekend:

Het eerste proces was onze persoonlijke relatie met God, toen we leerden over de waarheid over wie onze Vader God echt is en over Zijn hart jegens ons, Zijn kinderen. De waarheden die we leerden voelden als een frisse douche die alle leugens wegwaste die we de satan hadden laten planten in onze harten en gedachten. Velen realiseerden zich dat God echt geïnteresseerd is in de kleine details van onze levens en dat Hij de hoogste en geweldigste dromen heeft voor ons en dat Zijn liefde echt is.

Het tweede proces was een hechte band krijgen als team, als één lichaam van Christus. Velen van de jongeren gingen echt de uitdaging aan om kennis te maken met iemand die ze nog niet goed kenden. Ze kwamen uit hun comfortzone en reikten uit naar iemand die heel anders was dan zij. Aan het einde van de 24 uur bij elkaar kon je merken dat de groep anders was, er waren connecties gecreëerd en versterkt en dat is op zichzelf al een overwinning.

Het derde proces had te maken met de tijd van campagnevoeren. Het was een verbazingwekkende ervaring om elke jongere zich hun plaats in het werk te zien realiseren. Op vrijdag werkten ze hard aan het maken van lekkernijen om onze gasten te verwelkomen, het leren van een dans en een evangeliserende toneelopvoering die we de volgende dag zouden geven. Ze werkten hard en gingen denken en bidden voor de jongens die we zaterdag zouden ontmoeten.

Op zaterdag, toen er 13 Eritrese jongemannen arriveerden, verwelkomden de jongeren hen, dienden hen, mengden zich onder hen, leerden hen kennen, luisterden naar hun verhalen, toonden interesse in hen, speelden met hen en vertelden getuigenissen over wie Jezus persoonlijk voor hen betekende en namen om de beurt tijden van gebed en voorbede in de gebeds- en voorbederuimte die daarvoor tijdens het weekend was opgezet. Ze vertelden hen ook de boodschap van redding door drama en getuigenis aan hen.

Toen een staflid bad op de morgen van de campagne, vroeg hij de Heer: “zo klein als de ervaring is om slechts 13 jongemannen te dienen Heer, maak het een ervaring die hen een echt idee geeft van de betekenis om te dienen en uit te reiken en misschien een vuur in hen doet ontbranden, een passie om uit te gaan en discipelen te maken.”  We geloven werkelijk dat de Heer dat gedaan heeft.

Halleluja, halleluja, halleluja was het op onze laatste samenkomst. We kwamen bij elkaar en prezen Hem gewoon voor alles wat Hij gedaan heeft in alle drie de aspecten: onze persoonlijke relatie met Hem, onze onderlinge band als een team en de ervaring van het dienen en leren om gezonden te worden met de boodschap van redding.

Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons….

Rajaa’ Grimberg

Foto’s van het weekend kan je vinden op ons fotoalbum op: House of Light Media Portaal

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
382 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
489 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events