King’s Kids Israël februari 2014 samenkomst

Fri , 7-2-2014
643 views

Neerhalen van muren die scheiden en samen bouwen aan muren die beschermen


 

Neerhalen van muren die scheiden en samen bouwen aan muren die beschermen

 

Misschien is dat een goede manier om ons laatste King’s Kids Israël weekend te omschrijven….
Nadat we uit diverse delen van het land in het mooie Yad Hashmona arriveerden, kwam de jeugd wel bij elkaar, maar velen wilden “vluchten” naar hun eigen vertrouwde terrein met hun “taalgenoten” of eigen teamgenoten en sommigen wilden gewoon samenzijn met hun smartphone….
 

Heel snel vroegen we om alle telefoons uit te schakelen en we splitsten het team op in 5 actiegroepen, die we mixten zo goed als we konden. Deze groepen zouden hun team vormen voor het weekend, discussiegroep na de Bijbelstudie, gebedstijd, bij spelletjes, enz….

 

 

 Na een intense tijd van teambuilding met spelletjes en activiteiten en ook Bijbelstudie, lofprijzing en discussies in kleine groepen, een tijd die “neerhalen van muren die scheiden” kan worden genoemd, maakten we ons klaar, trokken de oude kleren aan die we meegebracht hadden, stapten in de bus en reden naar onze werkbestemming.

 
Een paar dagen voor dit weekend opende de Heer de deur voor ons om te helpen in een huis dat gerenoveerd werd en opgeknapt om gehandicapte Palestijnse mensen in onder te brengen. Het huis ligt in Palestijns gebied in gebied C waar ook Israëlische staatsburgers mogen komen.
 
Verfkwasten, verf, plastic zakken, hout, bezems, spades en veel ander gereedschap was klaargezet voor ons team. Eenieder koos zijn locatie en begon met zijn werk voor de komende uren. Het was een grote zegen om te zien dat hoewel we maar een korte tijd hadden om te geven, de Heer het werk van onze handen zegende en goede resultaten gaf. Dit is het gedeelte dat we “samen muren bouwen die beschermen” zouden kunnen noemen. Israëlische Arabische en Joodse gelovigen droegen samen bij, hoe weinig ook, om dit huis te helpen bouwen voor de Palestijnse gehandicapte mensen….
 
Het bijzondere is dat de verf op die muren overal hetzelfde eruit ziet aan de buitenkant, ondanks de verschillende handen die het geverfd hebben…..

 

 

 

 

 

 

Mogen wij als aanbidders van de Allerhoogste, die komen van verschillende nationaliteiten, achtergronden en talen, een dergelijke weergave van Jezus’ schoonheid schilderen, een die Hem en alleen Hem laat zien ondanks de verschillende schilders….

We zijn erg dankbaar dat de Heer ervoor kiest om Zijn kinderen samen te brengen in Zijn dienst en voor Zijn plannen. We weten zeker dat het Arabisch-sprekende King’s Kids Galilea team net zoals het Hebreeuws-sprekende King’s Kids Jeruzalem-team en het King’s Kids centraal Israël-team terug zullen gaan om verder mee te helpen met dit wonderbare initiatief van een tehuis voor de gehandicapte Palestijnen….

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
383 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
490 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events