King’s Kids Israel campagneweekend

Sun , 21-2-2016 by Rajaa Grimberg
2544 views

Tijdens het King’s Kids Israel campagneweekend ervoeren we elk een machtig werk van de Heer onder ons, zowel de staf als de deelnemers en de jongemannen die we zaterdag dienden.


 

Zij hebben hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen (Openbaring 12:11).

De Heer legde dit vers op onze harten toen we afgelopen week bezig waren met het voorbereiden van het King’s Kids Israel campagneweekend. Door dit vers bevestigde Hij ons dat we tijdens het weekend in het algemeen en onze campagne in het bijzonder getuigenissen moeten geven van het werk in ons leven van onze echte en machtige Vader in de hemel.

Tijdens het weekend ervoeren we elk een machtig werk van de Heer onder ons, zowel de staf als de deelnemers en de jongemannen die we zaterdag dienden.

We gingen door drie verschillende processen tijdens het weekend:

Het eerste proces was onze persoonlijke relatie met God, toen we leerden over de waarheid over wie onze Vader God echt is en over Zijn hart jegens ons, Zijn kinderen. De waarheden die we leerden voelden als een frisse douche die alle leugens wegwaste die we de satan hadden laten planten in onze harten en gedachten. Velen realiseerden zich dat God echt geïnteresseerd is in de kleine details van onze levens en dat Hij de hoogste en geweldigste dromen heeft voor ons en dat Zijn liefde echt is.

Het tweede proces was een hechte band krijgen als team, als één lichaam van Christus. Velen van de jongeren gingen echt de uitdaging aan om kennis te maken met iemand die ze nog niet goed kenden. Ze kwamen uit hun comfortzone en reikten uit naar iemand die heel anders was dan zij. Aan het einde van de 24 uur bij elkaar kon je merken dat de groep anders was, er waren connecties gecreëerd en versterkt en dat is op zichzelf al een overwinning.

Het derde proces had te maken met de tijd van campagnevoeren. Het was een verbazingwekkende ervaring om elke jongere zich hun plaats in het werk te zien realiseren. Op vrijdag werkten ze hard aan het maken van lekkernijen om onze gasten te verwelkomen, het leren van een dans en een evangeliserende toneelopvoering die we de volgende dag zouden geven. Ze werkten hard en gingen denken en bidden voor de jongens die we zaterdag zouden ontmoeten.

Op zaterdag, toen er 13 Eritrese jongemannen arriveerden, verwelkomden de jongeren hen, dienden hen, mengden zich onder hen, leerden hen kennen, luisterden naar hun verhalen, toonden interesse in hen, speelden met hen en vertelden getuigenissen over wie Jezus persoonlijk voor hen betekende en namen om de beurt tijden van gebed en voorbede in de gebeds- en voorbederuimte die daarvoor tijdens het weekend was opgezet. Ze vertelden hen ook de boodschap van redding door drama en getuigenis aan hen.

Toen een staflid bad op de morgen van de campagne, vroeg hij de Heer: “zo klein als de ervaring is om slechts 13 jongemannen te dienen Heer, maak het een ervaring die hen een echt idee geeft van de betekenis om te dienen en uit te reiken en misschien een vuur in hen doet ontbranden, een passie om uit te gaan en discipelen te maken.”  We geloven werkelijk dat de Heer dat gedaan heeft.

Halleluja, halleluja, halleluja was het op onze laatste samenkomst. We kwamen bij elkaar en prezen Hem gewoon voor alles wat Hij gedaan heeft in alle drie de aspecten: onze persoonlijke relatie met Hem, onze onderlinge band als een team en de ervaring van het dienen en leren om gezonden te worden met de boodschap van redding.

Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons….

Rajaa’ Grimberg

Foto’s van het weekend kan je vinden op ons fotoalbum op: House of Light Media Portaal

This article is also available in English //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
1670 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
1809 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
1711 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events