King’s Kids Nazareth campagne

Mon , 23-11-2015
846 views

Half november kwamen de King’s Kids groepen van Shefa’-Amer en Jeruzalem bij elkaar in Nazareth voor een gezamenlijk campagneweekend waarbij ze een voorbeeld van eenheid waren in de huidige gespannen tijden.


 

 

In een van de conferentiezalen van het St. Margaret Guesthouse in Nazareth oefent een jeugdgroep op een dansopvoering met een pakkend christelijk nummer die uit de luidsprekers komt. De deur ernaast hebben een aantal tieners veel lol bij het leren hoe je ballonfiguren kunt maken zoals bloemen, zwaarden en de beroemde ballonpoedel. Als je de lange gang ingaat zijn er een aantal tafels met kleine cadeautjes en hopen inpakpapier en linten met daaromheen weer een groep jonge Israëliërs die druk bezig zijn om het voorbereiden van diverse cadeaupakketjes

 

Wat dit zelfs nog meer bijzonder maakt is het feit dat al deze groepen zijn samengesteld uit jonge mensen van zowel Joodse als Arabische achtergrond. Het is november 2015 en we zijn bij het gezamenlijke campagneweekend van King’s Kids Israël in Nazareth.

 

Dit campagneweekend begon op vrijdagmiddag met gezamenlijke tijd van lofprijs (met Engelse, Arabische en Hebreeuwse liedjes) en een getuigenis van Alon Grimberg die vertelde hoe hij als tiener door God geroepen werd. Daarna werd de jeugd uit Galilea en Jeruzalem verdeeld in gemengde groepen van zes of zeven om een aantal uitdagingen met elkaar aan te gaan om elkaar beter te leren kennen en zo het ijs te breken aan het begin van het evenement. In een van deze spelletjes moeten de King’s Kids een ei beschermen tegen breken in een val van 2 m met alleen 25 rietjes en plakband om een landingsgestel te maken; bij een andere uitdaging moesten ze een zekere afstand overbruggen door op een kleine hoeveelheid “ijsschotsen” te stappen – terwijl de helft van hen is geblinddoekt. Voor elk gepasseerde uitdaging kreeg de groep een stukje code waarmee een geheime boodschap kon worden ontcijferd die uiteindelijk hen naar een schat van welverdiend snoepgoed leidde, bewaakt door Nawal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde en laatste gedeelte van vrijdagavond was de voorbereiding voor het ziekenhuisbezoek dat voor de volgende dag gepland stond. De King’s Kids splitsten hiervoor weer in verschillende groepen en bereidde de dansen, ballonfiguren en cadeautjes voor zoals hierboven al beschreven. Deze activiteiten gaven ook goede gelegenheid voor conversaties die nog lang doorgingen – soms tot in het midden van de nacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagmorgen begon met een tijd van lofprijzing en Bijbelstudie. Daarna boden de King’s Kids leiders korte trainingen aan in het praten over je geloof met joden, moslims, atheïsten, mensen met christelijke achtergrond of kinderen, bedoeld om de jongeren voor te bereiden voor het komende ziekenhuisbezoek.

 

 

 

 ‘s Middags reden de King’s Kids naar het Scottish Hospital een paar straten verderop en verdeelden zich in groepen om de patiënten op de verschillende afdelingen te bezoeken. Daar voerden zij hun dansen op in de gangen, gaven de cadeautjes en brachten tijd door met gewoon praten of bidden met de patiënten en hun families. Wat ik kan melden is dat dit vooral op de kinderafdeling resulteerde in veel glimlachen en heldere ogen!

 

 

 

 Het King’s Kids ziekenhuisbezoek werd afgesloten met wat praktisch vrijwilligerswerk in en rond de ziekenhuiskapel, het wassen van ramen en aanvegen van tuinen en de straten erom heen en een terugkoppelmoment waar de jongeren hun indrukken en gedachten over het weekend konden uiten. Alles bij elkaar gaven deze twee dagen aan de ene kant een grote kans voor de tieners van verschillende achtergrond om bij elkaar te komen en elkaar een beetje beter te leren kennen. Aan de andere kant was het ziekenhuisbezoek voor sommige jongeren de eerste keer en was het een bijzondere gelegenheid voor hen om te praten en over hun geloof te vertellen.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Een video van het campagneweekend kunt u zien op youtu.be/oG5fw6W2OVg

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
23 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
17 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
595 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events