King’s Kids Nazareth campagne

Mon , 23-11-2015
1641 views

Half november kwamen de King’s Kids groepen van Shefa’-Amer en Jeruzalem bij elkaar in Nazareth voor een gezamenlijk campagneweekend waarbij ze een voorbeeld van eenheid waren in de huidige gespannen tijden.


 

 

In een van de conferentiezalen van het St. Margaret Guesthouse in Nazareth oefent een jeugdgroep op een dansopvoering met een pakkend christelijk nummer die uit de luidsprekers komt. De deur ernaast hebben een aantal tieners veel lol bij het leren hoe je ballonfiguren kunt maken zoals bloemen, zwaarden en de beroemde ballonpoedel. Als je de lange gang ingaat zijn er een aantal tafels met kleine cadeautjes en hopen inpakpapier en linten met daaromheen weer een groep jonge Israëliërs die druk bezig zijn om het voorbereiden van diverse cadeaupakketjes

 

Wat dit zelfs nog meer bijzonder maakt is het feit dat al deze groepen zijn samengesteld uit jonge mensen van zowel Joodse als Arabische achtergrond. Het is november 2015 en we zijn bij het gezamenlijke campagneweekend van King’s Kids Israël in Nazareth.

 

Dit campagneweekend begon op vrijdagmiddag met gezamenlijke tijd van lofprijs (met Engelse, Arabische en Hebreeuwse liedjes) en een getuigenis van Alon Grimberg die vertelde hoe hij als tiener door God geroepen werd. Daarna werd de jeugd uit Galilea en Jeruzalem verdeeld in gemengde groepen van zes of zeven om een aantal uitdagingen met elkaar aan te gaan om elkaar beter te leren kennen en zo het ijs te breken aan het begin van het evenement. In een van deze spelletjes moeten de King’s Kids een ei beschermen tegen breken in een val van 2 m met alleen 25 rietjes en plakband om een landingsgestel te maken; bij een andere uitdaging moesten ze een zekere afstand overbruggen door op een kleine hoeveelheid “ijsschotsen” te stappen – terwijl de helft van hen is geblinddoekt. Voor elk gepasseerde uitdaging kreeg de groep een stukje code waarmee een geheime boodschap kon worden ontcijferd die uiteindelijk hen naar een schat van welverdiend snoepgoed leidde, bewaakt door Nawal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde en laatste gedeelte van vrijdagavond was de voorbereiding voor het ziekenhuisbezoek dat voor de volgende dag gepland stond. De King’s Kids splitsten hiervoor weer in verschillende groepen en bereidde de dansen, ballonfiguren en cadeautjes voor zoals hierboven al beschreven. Deze activiteiten gaven ook goede gelegenheid voor conversaties die nog lang doorgingen – soms tot in het midden van de nacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagmorgen begon met een tijd van lofprijzing en Bijbelstudie. Daarna boden de King’s Kids leiders korte trainingen aan in het praten over je geloof met joden, moslims, atheïsten, mensen met christelijke achtergrond of kinderen, bedoeld om de jongeren voor te bereiden voor het komende ziekenhuisbezoek.

 

 

 

 ‘s Middags reden de King’s Kids naar het Scottish Hospital een paar straten verderop en verdeelden zich in groepen om de patiënten op de verschillende afdelingen te bezoeken. Daar voerden zij hun dansen op in de gangen, gaven de cadeautjes en brachten tijd door met gewoon praten of bidden met de patiënten en hun families. Wat ik kan melden is dat dit vooral op de kinderafdeling resulteerde in veel glimlachen en heldere ogen!

 

 

 

 Het King’s Kids ziekenhuisbezoek werd afgesloten met wat praktisch vrijwilligerswerk in en rond de ziekenhuiskapel, het wassen van ramen en aanvegen van tuinen en de straten erom heen en een terugkoppelmoment waar de jongeren hun indrukken en gedachten over het weekend konden uiten. Alles bij elkaar gaven deze twee dagen aan de ene kant een grote kans voor de tieners van verschillende achtergrond om bij elkaar te komen en elkaar een beetje beter te leren kennen. Aan de andere kant was het ziekenhuisbezoek voor sommige jongeren de eerste keer en was het een bijzondere gelegenheid voor hen om te praten en over hun geloof te vertellen.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Een video van het campagneweekend kunt u zien op youtu.be/oG5fw6W2OVg

This article is also available in English //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
428 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
559 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
561 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events