Kings Kids

Wed , 14-9-2011
1032 views

Amsterdam bezoekt Galilea


 

Toen de tourbus ons King’s Kids team vanuit Jeruzalem naar Shefa Amer reed, wist niemand van ons nog wat te verwachten, behalve een heleboel hitte en een heleboel nieuwe mensen. Omdat de basis in Amsterdam een nogal groot gebouw is, was ik wat verbaasd toen de bus middenin een woonwijk stopte en ons gemeld werd dat we aangekomen waren. Toen we de straat hadden doorgezeuld met onze overmaat aan bagage en de kelder van het House of Light binnengedruppeld waren, begon meteen de gezelligheid. De gezellige gesprekken die direct ontstonden, de maaltijd die voor ons klaarstond en het welkomstspel maakten dat we ons meteen thuis voelden!

Elkaar leren kennen 

 

 Eenmaal aangekomen in onze gastgezinnen stond een ieder van ons voor een grote verrassing: de gastvrijheid van de Arabische mensen! Vanuit onze eigen cultuur zijn wij dat helemaal niet gewend, dus des te groter de dankbaarheid voor alle goede zorgen en alle lieve cadeautjes. Ik kan dan ook niet anders dan nogmaals via deze weg te zeggen: Bedankt!

Lachende kinderen en lachwekkende clowns

 

 

We hebben erg genoten van alle activiteiten die we samen met het King’s Kids Galilea team hebben kunnen doen. Dansen; de clown uithangen met schmink, kostuum en al; toeristisch varen over en zwemmen in het meer van Tiberias; ’s avonds een dienst op het dak houden, wat in Nederland vanwege de kou niet zou kunnen; ziekenhuisbezoekjes brengen; heel hard lachen; Arabische koffie drinken. Iedere activiteit was een avontuur op zich!

Dienst op het dak


 

 Bij alle dingen die we hebben gezien en meegemaakt tijdens onze vier dagen in Shefa Amer is er, naast de overweldigende gastvrijheid, één ding wat mij het meest bij zal blijven: het enorme verschil tussen onze Hollandse efficiëntie en zakelijkheid en de Arabische gezelligheid en openheid. Ik moet eerlijk toegeven dat het heerlijk was om ons terug te trekken in de stille woestijn na dit bezoek, hoewel we iedereen meteen misten! 

 Dansen in het ziekenhuis

 

 Ik vind het heerlijk om zo af en toe nog een paar mensen van het Kings Kids Galilea team te spreken, terwijl ik uit mijn raam kijk naar de regen die met bakken naar beneden stroomt, terwijl in Israel de zon zo lekker schijnt. Dan denk ik terug en kan ik maar één conclusie trekken: we hebben een geweldige tijd gehad!

 

 

 

Maria en ik met onze teamshirts aan

(foto persoonlijk bezit van Maria Ghantous)

 Tekst: Fanny Bot

Foto’s: Dave de Haan

Website: www.davedehaan.com/israel

 

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
287 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
280 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1025 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events