Laten we samen opgroeien

Mon , 4-5-2009
572 views

Arabische christelijke kinderen van de jongere groep King's Kids van de House of Light gingen samen met Messiaans-Joodse kinderen van de haMa'ayan gemeente in Kfar Saba naar Baptist Village.


 

 Laten we samen opgroeien

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. (Mattheus 13:8)

 

Goede grond is veel waard. Als je het vindt, moet je weten hoe je ermee moet omgaan zodat het vruchtbaar blijft. Deze grond moet bewerkt, beploegd, beplant, bevochtigd en verzorgd worden. De Heer zal voor de rest zorgen.

Als onderdeel van hun programma bij de House of Light gingen Arabische christelijke kinderen van de jongere groep King’s Kids samen met Messiaans-Joodse kinderen van de haMa’ayan gemeente in Kfar Saba naar Baptist Village. Bij hun aankomst kregen de 70 jongens en meisjes elk een naamplaatje met hun naam in het Arabisch العربية en het Hebreeuws עברית.

Het programma begon met een sketch over de vreugde van het samen opgroeien. Die sketch werd opgevoerd door Karin Grimberg, Alon’s zuster, die een van de kinder- en jeugdleiders is bij de haMa’ayan gemeente.  

Om de eenheid tussen beide kanten te laten zien werd een toorts ontstoken en vastgehouden door Nawal en Orna als vertegenwoordigers van de oudere generatie van de huidige leiding. Hij werd doorgegeven aan twee van de jongere generatie - de een na de ander - en uiteindelijk aan de kleine kinderen gegeven die de leiders van de toekomst zullen zijn en hopen om de toorts (of de kaars) brandende te houden.

 

Samen genoten we van een tijd van lofprijs en gebed, van spelletjes en plezier, Bijbelstudie, nog meer plezier en natuurlijk een tijd voor fysiek voedsel.  

 

Voor de Bijbelstudie werden de kinderen verdeeld in drie leeftijdsgroepen. Met de nadruk op het feit dat de liefde van God ons een maakt leerden zij allemaal over de “gelijkenis van de zaaier” in Mattheus 13 en hoe belangrijk het is om goede aarde te zijn om het zaad van Gods liefde in ons te voeden zodat we in staat zijn elkaar lief te hebben ondanks de verschillen en de obstakels.
Om het wat begrijpelijker te maken, kregen de kinderen een pot met goede aarde en twee soorten zaad, die onze twee verschillende naties symboliseren. Zij plantten de zaadjes in de potten, gaven het water en namen de potten mee naar huis om er voor te blijven zorgen.

Alle kinderen kregen ook een T-shirt met het thema van de samenkomst.

Laten we samen opgroeien ofwel يلاّ نكبر سوا , בואו נגדל ביחד 

Op het T-shirt staat in het Arabisch Yalla nikbar sua en in het Hebreeuws Bo-oe nigdal beyachad.

 

We prijzen de Heer voor onze samenkomst. We ervoeren hemelse zegen en de Geest van Vreugde, Vrede en Eenheid was over ons allen.

 
Blijf alstublieft voor de nieuwe generatie bidden dat zij het goede werk dat de Heer in hun levens is begonnen zullen voortzetten en dat ongeacht de omstandigheden het zaad van Liefde en verzoening zal groeien en vruchtdragen voor de Glorie van de Heer.
 
 

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
384 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
491 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events