nieuws december 2013

Thu , 5-12-2013
4159 views

nieuws december 2013


 

Beste trouwe supporters,
 
Een droom is een betere toekomst die alleen een architect nodig heeft die anderen laat zien hoe je het realiteit kan laten worden. Dus je moet een architect worden. Je moet de droom identificeren en in staat zijn het uit te tekenen, niet alleen voor jezelf maar ook ten voordele van anderen.
 
We zullen meer bereiken via anderen dan we ooit in ons eentje voor elkaar krijgen, maar we kunnen het alleen doen als we in staat zijn om duidelijk richting aan te geven.
 
Door de genade van de Heer en uw gebeden en ondersteuning hebben Alon, Rajaa’ en onze hele familie nu een team van jonge medewerkers. We hadden elke maand een heel vruchtbare training voor jonge leiders, die meer dan 15 toegewijde jonge medewerkers in echte dienst liet treden. Dit maakte weekends en kampen veel gemakkelijker en lichter door hen verantwoordelijkheden te geven en met hen te werken als een groot team.
 
Heel 2013 was gezegend met programma’s voor jonge en oudere King’s Kids. We hielden succesvolle weekends, zomerkampen, een korte in Israël en een wat langere in Nederland. We zijn blij dat Alon en Rajaa’ met hun gezin en jeugdleider Juna nu terug zijn van een PCYM (Principles in Child and Youth Ministry = principes in kinder- en jeugdwerk)-cursus van 3 maanden in Jordanië, verrijkt en enthousiast met een 5-jarenplan voor King’s Kids programma’s.
 
Op zondag 1 december gingen we met 35 King’s Kids, zowel Joodse als Arabische jongeren, naar “Home of Love”, een instituut voor kinderen en jongeren die uit hun gebroken families zijn weggehaald. We kregen de gelegenheid om een programma van 2,5 uur te organiseren waarin de diverse teams uitblonken en het licht en de liefde van Jezus lieten schijnen aan ongeveer 50 “onvergeten” moslimjongeren. Het thema van het evenement was “ik ben bevoorrecht en bijzonder in Gods ogen”.
 
Spelletjes, christelijke liederen, dansen (waarbij de naam van God gebruikt werd), opvoeringen en handvaardigheid werden door onze jeugd tijdens hun weekend voorbereid. De Heer liet ons gaven en spontane creativiteit ervaren die de kinderen in het instituut motiveerden en een heel enthousiaste atmosfeer creëerden. Na dit succesvolle en opbouwende programma hielden we een uur van evaluatie en dankzegging aan de Heer voor Zijn Genade, die eeuwigdurend is.
 
De oprichters van het tehuis die eigenaar zijn van drie van dergelijke tehuizen, vroegen ons keer op keer om weer te komen. Ze nodigden ons uit om op 21 december een evenement te organiseren voor Soedanese jongeren die in hun andere instituut wonen.

Bid alstublieft met ons voor:
·       De komende tijd. Het is erg druk voor King’s Kids met ook hun studie en examens. Er komen drie optredens op de 14e, 15e en 21e en nog meer. Ook hebben we in januari een aantal optredens.
·       Een weekend in Yad haShmona op 7-8 februari.
·       Een King’s Kids kamp met familie van 11-13 april. De hele familie van elk King’s Kid is hierbij ook uitgenodigd. Een team van King’s Kids International zal hierbij met ons samenwerken.
·       King’s Kids familiecampagne-kamp op 27 juli-7 augustus of 20-31 juli, waarbij we 3 dagen zullen hebben waarin we op tournee zijn.
 
We zijn blij met elke daad van liefde die u onderneemt om ons en het hele Lichaam van Christus hier in Israël op te dragen in uw gebeden.
 
We wensen u een gezegende maand en kersttijd toe met uw geliefden.
 

Anis en Nawal, House of Light. 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
1503 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
1638 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
1570 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events