Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
1924 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.


Kamp voor families van leiders -

Families van geloof - maart 2018

"In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen", Jozua 24:16

Families van leiders, geroepen, toegerust en uitgezonden... Gezegend om een zegen te zijn, maar onder vuur genomen door de vijand en een tijd nodig hebben om hun banden te verdiepen en hun familievisie te verfrissen, een tijd om naar boven te verbinden door opnieuw teamgeest en naar buiten te verbinden door zich opnieuw te realiseren waarzoov ze als familieteam geroepen zijn.

Dit was het 5e familiekamp dat gehouden werd door King's Kids Israel in samenwerking met Families of Faith Switzerland en deze keer namen 17 Joodse en Arabische families deel met daarnaast 9 echtparen en families en nog veel meer individuen als staf, bij elkaar ongeveer 135 mensen.

Families of Faith Israel, dat geleid wordt door King's Kids Israel (onder House of Light) in samenwerking met een team van families en individuen van diverse Arabische en Joodse gemeentes in het land hebben als doel om families te helpen hun roeping aan te gaan en een kanaal van zegen te worden voor hun naaste omgeving en daarbuiten.

"Je bent welkom, je bent uniek en geliefd, je bent geroepen en uitverkoren als familie" waren de woorden die werden uitgeroepen en geproclameerd toen elke familie het "gangpad" afliep en de samenkomsthal binnenkwam waarvan de vloer bedekt was met tientallen kleuren van tapijten, een voor elke familie om op te zitten. Juist door die aanblik was het iederen duidelijk dat dit een andere ervaring zou worden.

We brachten tijden door van vreugdevolle lofprijs, familieteam-opbouwende activiteiten, Bijbelstudie, luisteren naar getuigenissen, gebed ontvangen, samenwerken met een familie van "het andere volk", creeren van familiethema-liederen, dromen, discussieren, knutselen en gewoon lol hebben(we genoten ook van veel geweldige maaltijden, voor het geval u zich dat afvroeg).

Onze trouwe Vader, de schepper van alle families, sprak en raakte ieders hart aan. Hij liet Zijn eigen hart zien aan elke familie op een verschillende en persoonlijke manier en Hij ontmoette ons allemaal. Alle glorie, eer en lofprijs aan Hem, de Almachtige Heer van alle generaties.

Hier zijn wat commentaren van de families die deelnamen:

  • Een familie, die alle leden wat liet schrijven:

10 jaar oud: “Ik leerde dat een goed team een team is dat samenwerkt.”

8 jaar oud: “Ik leerde dat de vijand de familie belaagt met zijn pijlen.”

6 jaar oud: “Iedereen moet samenwerken om het doel te kunnen bereiken.”

Moeder: “Dat we leren om elkaar meer te bemoedigen en de kleine overwinningen te vieren.”

Vader: “We moeten meer tijd met elkaar als gezin doorbrengen”

  • “Dit kamp hielp ons echt begrijpen hoe belangrijk het is om te plannen en toegewijd te zijn en onze familie en onze tijd als echtpaar met elkaar te beschermen.”

  • “We begrepen dat het nooit te laat is om te stoppen en herstarten met onze visie als gezin.”

  • “Deze tijd heeft al onze verwachtingen overtroffen.”

Halleluja…. Gezegend om een zegen te zijn… (Genesis 12:2)

This article is also available in English // Deutsch //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
1030 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
1167 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
1154 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events