Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
836 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.


Kamp voor families van leiders -

Families van geloof - maart 2018

"In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen", Jozua 24:16

Families van leiders, geroepen, toegerust en uitgezonden... Gezegend om een zegen te zijn, maar onder vuur genomen door de vijand en een tijd nodig hebben om hun banden te verdiepen en hun familievisie te verfrissen, een tijd om naar boven te verbinden door opnieuw teamgeest en naar buiten te verbinden door zich opnieuw te realiseren waarzoov ze als familieteam geroepen zijn.

Dit was het 5e familiekamp dat gehouden werd door King's Kids Israel in samenwerking met Families of Faith Switzerland en deze keer namen 17 Joodse en Arabische families deel met daarnaast 9 echtparen en families en nog veel meer individuen als staf, bij elkaar ongeveer 135 mensen.

Families of Faith Israel, dat geleid wordt door King's Kids Israel (onder House of Light) in samenwerking met een team van families en individuen van diverse Arabische en Joodse gemeentes in het land hebben als doel om families te helpen hun roeping aan te gaan en een kanaal van zegen te worden voor hun naaste omgeving en daarbuiten.

"Je bent welkom, je bent uniek en geliefd, je bent geroepen en uitverkoren als familie" waren de woorden die werden uitgeroepen en geproclameerd toen elke familie het "gangpad" afliep en de samenkomsthal binnenkwam waarvan de vloer bedekt was met tientallen kleuren van tapijten, een voor elke familie om op te zitten. Juist door die aanblik was het iederen duidelijk dat dit een andere ervaring zou worden.

We brachten tijden door van vreugdevolle lofprijs, familieteam-opbouwende activiteiten, Bijbelstudie, luisteren naar getuigenissen, gebed ontvangen, samenwerken met een familie van "het andere volk", creeren van familiethema-liederen, dromen, discussieren, knutselen en gewoon lol hebben(we genoten ook van veel geweldige maaltijden, voor het geval u zich dat afvroeg).

Onze trouwe Vader, de schepper van alle families, sprak en raakte ieders hart aan. Hij liet Zijn eigen hart zien aan elke familie op een verschillende en persoonlijke manier en Hij ontmoette ons allemaal. Alle glorie, eer en lofprijs aan Hem, de Almachtige Heer van alle generaties.

Hier zijn wat commentaren van de families die deelnamen:

  • Een familie, die alle leden wat liet schrijven:

10 jaar oud: “Ik leerde dat een goed team een team is dat samenwerkt.”

8 jaar oud: “Ik leerde dat de vijand de familie belaagt met zijn pijlen.”

6 jaar oud: “Iedereen moet samenwerken om het doel te kunnen bereiken.”

Moeder: “Dat we leren om elkaar meer te bemoedigen en de kleine overwinningen te vieren.”

Vader: “We moeten meer tijd met elkaar als gezin doorbrengen”

  • “Dit kamp hielp ons echt begrijpen hoe belangrijk het is om te plannen en toegewijd te zijn en onze familie en onze tijd als echtpaar met elkaar te beschermen.”

  • “We begrepen dat het nooit te laat is om te stoppen en herstarten met onze visie als gezin.”

  • “Deze tijd heeft al onze verwachtingen overtroffen.”

Halleluja…. Gezegend om een zegen te zijn… (Genesis 12:2)

This article is also available in English // Deutsch //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
286 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
276 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1024 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events