Laten we samen opgroeien

Mon , 4-5-2009
1813 views

Arabische christelijke kinderen van de jongere groep King's Kids van de House of Light gingen samen met Messiaans-Joodse kinderen van de haMa'ayan gemeente in Kfar Saba naar Baptist Village.


 

 Laten we samen opgroeien

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. (Mattheus 13:8)

 

Goede grond is veel waard. Als je het vindt, moet je weten hoe je ermee moet omgaan zodat het vruchtbaar blijft. Deze grond moet bewerkt, beploegd, beplant, bevochtigd en verzorgd worden. De Heer zal voor de rest zorgen.

Als onderdeel van hun programma bij de House of Light gingen Arabische christelijke kinderen van de jongere groep King’s Kids samen met Messiaans-Joodse kinderen van de haMa’ayan gemeente in Kfar Saba naar Baptist Village. Bij hun aankomst kregen de 70 jongens en meisjes elk een naamplaatje met hun naam in het Arabisch العربية en het Hebreeuws עברית.

Het programma begon met een sketch over de vreugde van het samen opgroeien. Die sketch werd opgevoerd door Karin Grimberg, Alon’s zuster, die een van de kinder- en jeugdleiders is bij de haMa’ayan gemeente.  

Om de eenheid tussen beide kanten te laten zien werd een toorts ontstoken en vastgehouden door Nawal en Orna als vertegenwoordigers van de oudere generatie van de huidige leiding. Hij werd doorgegeven aan twee van de jongere generatie - de een na de ander - en uiteindelijk aan de kleine kinderen gegeven die de leiders van de toekomst zullen zijn en hopen om de toorts (of de kaars) brandende te houden.

 

Samen genoten we van een tijd van lofprijs en gebed, van spelletjes en plezier, Bijbelstudie, nog meer plezier en natuurlijk een tijd voor fysiek voedsel.  

 

Voor de Bijbelstudie werden de kinderen verdeeld in drie leeftijdsgroepen. Met de nadruk op het feit dat de liefde van God ons een maakt leerden zij allemaal over de “gelijkenis van de zaaier” in Mattheus 13 en hoe belangrijk het is om goede aarde te zijn om het zaad van Gods liefde in ons te voeden zodat we in staat zijn elkaar lief te hebben ondanks de verschillen en de obstakels.
Om het wat begrijpelijker te maken, kregen de kinderen een pot met goede aarde en twee soorten zaad, die onze twee verschillende naties symboliseren. Zij plantten de zaadjes in de potten, gaven het water en namen de potten mee naar huis om er voor te blijven zorgen.

Alle kinderen kregen ook een T-shirt met het thema van de samenkomst.

Laten we samen opgroeien ofwel يلاّ نكبر سوا , בואו נגדל ביחד 

Op het T-shirt staat in het Arabisch Yalla nikbar sua en in het Hebreeuws Bo-oe nigdal beyachad.

 

We prijzen de Heer voor onze samenkomst. We ervoeren hemelse zegen en de Geest van Vreugde, Vrede en Eenheid was over ons allen.

 
Blijf alstublieft voor de nieuwe generatie bidden dat zij het goede werk dat de Heer in hun levens is begonnen zullen voortzetten en dat ongeacht de omstandigheden het zaad van Liefde en verzoening zal groeien en vruchtdragen voor de Glorie van de Heer.
 
 

This article is also available in English //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
1087 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
1226 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
1209 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events