Laten we samen opgroeien

Mon , 4-5-2009
974 views

Arabische christelijke kinderen van de jongere groep King's Kids van de House of Light gingen samen met Messiaans-Joodse kinderen van de haMa'ayan gemeente in Kfar Saba naar Baptist Village.


 

 Laten we samen opgroeien

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. (Mattheus 13:8)

 

Goede grond is veel waard. Als je het vindt, moet je weten hoe je ermee moet omgaan zodat het vruchtbaar blijft. Deze grond moet bewerkt, beploegd, beplant, bevochtigd en verzorgd worden. De Heer zal voor de rest zorgen.

Als onderdeel van hun programma bij de House of Light gingen Arabische christelijke kinderen van de jongere groep King’s Kids samen met Messiaans-Joodse kinderen van de haMa’ayan gemeente in Kfar Saba naar Baptist Village. Bij hun aankomst kregen de 70 jongens en meisjes elk een naamplaatje met hun naam in het Arabisch العربية en het Hebreeuws עברית.

Het programma begon met een sketch over de vreugde van het samen opgroeien. Die sketch werd opgevoerd door Karin Grimberg, Alon’s zuster, die een van de kinder- en jeugdleiders is bij de haMa’ayan gemeente.  

Om de eenheid tussen beide kanten te laten zien werd een toorts ontstoken en vastgehouden door Nawal en Orna als vertegenwoordigers van de oudere generatie van de huidige leiding. Hij werd doorgegeven aan twee van de jongere generatie - de een na de ander - en uiteindelijk aan de kleine kinderen gegeven die de leiders van de toekomst zullen zijn en hopen om de toorts (of de kaars) brandende te houden.

 

Samen genoten we van een tijd van lofprijs en gebed, van spelletjes en plezier, Bijbelstudie, nog meer plezier en natuurlijk een tijd voor fysiek voedsel.  

 

Voor de Bijbelstudie werden de kinderen verdeeld in drie leeftijdsgroepen. Met de nadruk op het feit dat de liefde van God ons een maakt leerden zij allemaal over de “gelijkenis van de zaaier” in Mattheus 13 en hoe belangrijk het is om goede aarde te zijn om het zaad van Gods liefde in ons te voeden zodat we in staat zijn elkaar lief te hebben ondanks de verschillen en de obstakels.
Om het wat begrijpelijker te maken, kregen de kinderen een pot met goede aarde en twee soorten zaad, die onze twee verschillende naties symboliseren. Zij plantten de zaadjes in de potten, gaven het water en namen de potten mee naar huis om er voor te blijven zorgen.

Alle kinderen kregen ook een T-shirt met het thema van de samenkomst.

Laten we samen opgroeien ofwel يلاّ نكبر سوا , בואו נגדל ביחד 

Op het T-shirt staat in het Arabisch Yalla nikbar sua en in het Hebreeuws Bo-oe nigdal beyachad.

 

We prijzen de Heer voor onze samenkomst. We ervoeren hemelse zegen en de Geest van Vreugde, Vrede en Eenheid was over ons allen.

 
Blijf alstublieft voor de nieuwe generatie bidden dat zij het goede werk dat de Heer in hun levens is begonnen zullen voortzetten en dat ongeacht de omstandigheden het zaad van Liefde en verzoening zal groeien en vruchtdragen voor de Glorie van de Heer.
 
 

This article is also available in English //

Recent News


King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
147 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
162 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
429 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Upcoming Events