nieuws december 2013

Thu , 5-12-2013
1233 views

nieuws december 2013


 

Beste trouwe supporters,
 
Een droom is een betere toekomst die alleen een architect nodig heeft die anderen laat zien hoe je het realiteit kan laten worden. Dus je moet een architect worden. Je moet de droom identificeren en in staat zijn het uit te tekenen, niet alleen voor jezelf maar ook ten voordele van anderen.
 
We zullen meer bereiken via anderen dan we ooit in ons eentje voor elkaar krijgen, maar we kunnen het alleen doen als we in staat zijn om duidelijk richting aan te geven.
 
Door de genade van de Heer en uw gebeden en ondersteuning hebben Alon, Rajaa’ en onze hele familie nu een team van jonge medewerkers. We hadden elke maand een heel vruchtbare training voor jonge leiders, die meer dan 15 toegewijde jonge medewerkers in echte dienst liet treden. Dit maakte weekends en kampen veel gemakkelijker en lichter door hen verantwoordelijkheden te geven en met hen te werken als een groot team.
 
Heel 2013 was gezegend met programma’s voor jonge en oudere King’s Kids. We hielden succesvolle weekends, zomerkampen, een korte in Israël en een wat langere in Nederland. We zijn blij dat Alon en Rajaa’ met hun gezin en jeugdleider Juna nu terug zijn van een PCYM (Principles in Child and Youth Ministry = principes in kinder- en jeugdwerk)-cursus van 3 maanden in Jordanië, verrijkt en enthousiast met een 5-jarenplan voor King’s Kids programma’s.
 
Op zondag 1 december gingen we met 35 King’s Kids, zowel Joodse als Arabische jongeren, naar “Home of Love”, een instituut voor kinderen en jongeren die uit hun gebroken families zijn weggehaald. We kregen de gelegenheid om een programma van 2,5 uur te organiseren waarin de diverse teams uitblonken en het licht en de liefde van Jezus lieten schijnen aan ongeveer 50 “onvergeten” moslimjongeren. Het thema van het evenement was “ik ben bevoorrecht en bijzonder in Gods ogen”.
 
Spelletjes, christelijke liederen, dansen (waarbij de naam van God gebruikt werd), opvoeringen en handvaardigheid werden door onze jeugd tijdens hun weekend voorbereid. De Heer liet ons gaven en spontane creativiteit ervaren die de kinderen in het instituut motiveerden en een heel enthousiaste atmosfeer creëerden. Na dit succesvolle en opbouwende programma hielden we een uur van evaluatie en dankzegging aan de Heer voor Zijn Genade, die eeuwigdurend is.
 
De oprichters van het tehuis die eigenaar zijn van drie van dergelijke tehuizen, vroegen ons keer op keer om weer te komen. Ze nodigden ons uit om op 21 december een evenement te organiseren voor Soedanese jongeren die in hun andere instituut wonen.

Bid alstublieft met ons voor:
·       De komende tijd. Het is erg druk voor King’s Kids met ook hun studie en examens. Er komen drie optredens op de 14e, 15e en 21e en nog meer. Ook hebben we in januari een aantal optredens.
·       Een weekend in Yad haShmona op 7-8 februari.
·       Een King’s Kids kamp met familie van 11-13 april. De hele familie van elk King’s Kid is hierbij ook uitgenodigd. Een team van King’s Kids International zal hierbij met ons samenwerken.
·       King’s Kids familiecampagne-kamp op 27 juli-7 augustus of 20-31 juli, waarbij we 3 dagen zullen hebben waarin we op tournee zijn.
 
We zijn blij met elke daad van liefde die u onderneemt om ons en het hele Lichaam van Christus hier in Israël op te dragen in uw gebeden.
 
We wensen u een gezegende maand en kersttijd toe met uw geliefden.
 

Anis en Nawal, House of Light. 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
382 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
489 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events