nieuws december 2013

Thu , 5-12-2013
1762 views

nieuws december 2013


 

Beste trouwe supporters,
 
Een droom is een betere toekomst die alleen een architect nodig heeft die anderen laat zien hoe je het realiteit kan laten worden. Dus je moet een architect worden. Je moet de droom identificeren en in staat zijn het uit te tekenen, niet alleen voor jezelf maar ook ten voordele van anderen.
 
We zullen meer bereiken via anderen dan we ooit in ons eentje voor elkaar krijgen, maar we kunnen het alleen doen als we in staat zijn om duidelijk richting aan te geven.
 
Door de genade van de Heer en uw gebeden en ondersteuning hebben Alon, Rajaa’ en onze hele familie nu een team van jonge medewerkers. We hadden elke maand een heel vruchtbare training voor jonge leiders, die meer dan 15 toegewijde jonge medewerkers in echte dienst liet treden. Dit maakte weekends en kampen veel gemakkelijker en lichter door hen verantwoordelijkheden te geven en met hen te werken als een groot team.
 
Heel 2013 was gezegend met programma’s voor jonge en oudere King’s Kids. We hielden succesvolle weekends, zomerkampen, een korte in Israël en een wat langere in Nederland. We zijn blij dat Alon en Rajaa’ met hun gezin en jeugdleider Juna nu terug zijn van een PCYM (Principles in Child and Youth Ministry = principes in kinder- en jeugdwerk)-cursus van 3 maanden in Jordanië, verrijkt en enthousiast met een 5-jarenplan voor King’s Kids programma’s.
 
Op zondag 1 december gingen we met 35 King’s Kids, zowel Joodse als Arabische jongeren, naar “Home of Love”, een instituut voor kinderen en jongeren die uit hun gebroken families zijn weggehaald. We kregen de gelegenheid om een programma van 2,5 uur te organiseren waarin de diverse teams uitblonken en het licht en de liefde van Jezus lieten schijnen aan ongeveer 50 “onvergeten” moslimjongeren. Het thema van het evenement was “ik ben bevoorrecht en bijzonder in Gods ogen”.
 
Spelletjes, christelijke liederen, dansen (waarbij de naam van God gebruikt werd), opvoeringen en handvaardigheid werden door onze jeugd tijdens hun weekend voorbereid. De Heer liet ons gaven en spontane creativiteit ervaren die de kinderen in het instituut motiveerden en een heel enthousiaste atmosfeer creëerden. Na dit succesvolle en opbouwende programma hielden we een uur van evaluatie en dankzegging aan de Heer voor Zijn Genade, die eeuwigdurend is.
 
De oprichters van het tehuis die eigenaar zijn van drie van dergelijke tehuizen, vroegen ons keer op keer om weer te komen. Ze nodigden ons uit om op 21 december een evenement te organiseren voor Soedanese jongeren die in hun andere instituut wonen.

Bid alstublieft met ons voor:
·       De komende tijd. Het is erg druk voor King’s Kids met ook hun studie en examens. Er komen drie optredens op de 14e, 15e en 21e en nog meer. Ook hebben we in januari een aantal optredens.
·       Een weekend in Yad haShmona op 7-8 februari.
·       Een King’s Kids kamp met familie van 11-13 april. De hele familie van elk King’s Kid is hierbij ook uitgenodigd. Een team van King’s Kids International zal hierbij met ons samenwerken.
·       King’s Kids familiecampagne-kamp op 27 juli-7 augustus of 20-31 juli, waarbij we 3 dagen zullen hebben waarin we op tournee zijn.
 
We zijn blij met elke daad van liefde die u onderneemt om ons en het hele Lichaam van Christus hier in Israël op te dragen in uw gebeden.
 
We wensen u een gezegende maand en kersttijd toe met uw geliefden.
 

Anis en Nawal, House of Light. 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
289 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
280 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1025 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events