Prayer camp outreach in Jordan

Sat , 13-10-2018
4247 views

During our summer Prayer Camp in Jordan we felt as if the Lord allowed us to see a glimpse of what He has promised for our region for the later days in Isaiah 19, 22-25. It says there that there will be a highway between Assyria & Egypt and these nations will worship Him together on that highway and Israel will be the third, along with Assyria and Egypt, a blessing on the earth!


 

We came as a group of 36 from King’s Kids Israel (we had kids from both the Jewish & Arab side with us) and joined King’s Kids from our neighboring countries: Lebanon, Syria, Jordan, Egypt!! And also some Swiss staff joined. We were altogether about 115 kids, youth and leaders.

It was mind blowing to see how these kids connected and made friends in this time. This is a huge miracle if you consider that we come from countries that are in a state of war between them.

But the even bigger miracle happened, when we saw how God met these kids in this time and how He was at work in and through their lives. Besides the fun and team building times, we spent a lot of our time with the kids and youth in worship, teachings, Quiet times, prayer stations, outreach and intercession. The subject of the camp was: “Set Apart”.

We experienced God’s presence and blessings in an amazing way:

  • God first - The first day many of the kids re-dedicated their lives and decided to put God first in their lives. Also as the camp unfolded we saw how many of the kids got really serious about their relationship with God and sought Him in prayer!

  • Outreach day - we divided into smaller outreach teams going to different destinations in Jordan: homevisits in homes of Syrian refugees, prayer outreach in area of Syrian refugees, a practical service outreach, an outreach to children of a church and an outreach to Syrian refugee kids. The generations served together with a fixed common goal: declaring the gospel through words and works of love.

  • Our outreach team - we were amazed to see some of the teenager girls we reached out to, still wearing their head cover and already worshipping Jesus! There were about 70 Syrian refugee kids/teens with whom our outreach group shared God’s love on that day.

  • Intercession - The day following we did another kind of outreach: we went to the Jordanian border with Israel (not far also from the Syrian border) and interceded together for the countries that we represented in the region. It felt like something surreal, it was very powerful and we believe that God used this intercession time of the kids to change things in the spiritual realm in our region!

  • Reconciliation - At the last morning we felt that God still had something in store for this camp in connection to reconciliation. The moment we opened the subject with the kids, we were amazed to see how God moved in their hearts: they approached each other, the kids asked forgiveness one from the other also on behalf of their nations, praying for each other, they formed a huge circle together, the eyes of most of the participants welled up, some had tears flowing freely… This was truly a divine moment in which the barren land was watered and seeds of hope were planted!

 

We pray and believe that a new generation will rise up in our region, Jews and Arabs, Israelis and Arabs from the surrounding nations, who seek His face, who worship Him together and built His kingdom with selfless faith!

“This is the generation of them that seek him, that seek thy face…”

Psalm 24, 6

 

for more photos click here

 

This article is also available in English // Deutsch //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
1283 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
1431 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
1369 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events