4e King’s Kids weekend

Sun , 18-5-2008
1345 views

SHMILY Levensveranderende Liefde


 

4e King’s Kids weekend

2-3 mei 2008

 

 SHMILY

Levensveranderende Liefde

    

Tussen de bladzijden van de Bijbel van elke King’s Kids Israël-jongere zul je altijd een bepaald voorwerp aantreffen…. We hebben allemaal onze bladwijzer die aangeeft wat we in onze Bijbels zullen lezen tot aan onze volgende samenkomst. Sinds het begin van het jaar hebben we dergelijke bladwijzers gekregen tijdens elk van onze 6-wekelijkse samenkomsten. We bidden en hopen dat elke deelnemer die deze bladwijzers gebruikt het een goed hulpmiddel zal vinden om hem of haar elke dag de Bijbel te laten openen en te lezen. We weten dat het voor sommigen nog moeilijk is om te wennen aan een dagelijkse tijd met de Heer, maar voor anderen is het een middel om hen op te bouwen en hen een meer geopende deur te geven naar Gods kostbare woord….

Romeinen en 1 en 2 Korintiërs waren de Bijbelboeken die we lazen vanaf ons vorige weekend tot aan dit weekend. De ware liefde, de Agapè, sprong er uit toen we 1 Korintiërs lazen. Terwijl de Heilige Geest ons leidde werd het duidelijk voor ons dat God had vastgesteld dat we op dit weekend over Liefde moesten spreken.

  

Velen van ons neigen te denken dat alles al wel is gezegd over liefde en we kunnen niet echt iets bedenken dat niet al eerder is besproken. Het is misschien wel waar: er is al heel veel gezegd over het onderwerp van de liefde. Echter, in de nieuwe openbaring van oude wijsheid gingen we echt ervaren wat tot nu toe zo duidelijk leek. We gingen ons realiseren dat het ons tot nu toe eigenlijk nooit duidelijk was, omdat God de tijd en plaats koos om een ander adembenemend aspect van Zijn ware liefde te onthullen op een wijze die woorden of verwachtingen te boven gaan.

 

De naam van ons weekend was SHMILY. Voor u verder leest: kunt u raden waar het voor staat?  Er kwamen veel grappige suggesties, toen we de jongeren lieten raden…

 

Een tijdje geleden lazen we een verhaal. Het ging over de echte liefde die een jongedame had gezien bij het gadeslaan van haar grootouders tijdens hun huwelijk. Het verhaal was echt ontroerend en terwijl we in onze gebeden God zochten voor een onderwerp voor dit weekend, gaf hij ons het woord SHMILY… We realiseerden wat God aan ons allemaal duidelijk wilde maken, aan zowel jeugd als leiders, dat we zijn tedere stem zouden horen: SHMILY: See How Much I Love You = Zie hoeveel ik van je houd.

36 jongeren en leiders van King’s Kids Galilea en King’s Kids Gush Dan genoten van hun 4e weekend van dit jaar.

Toen het weekend voorbij was en de jongeren thuis werden gebracht, waren de gesprekken in de auto heerlijk om te horen. Het Gush Dan-team sprak over hoe fantastisch het is dat we ons zo als familie voelden toen ze samenkwamen met de Galilea-jongeren en hoe we in slechts één avond ons zo verbonden voelden. We vonden dat de tijd die we met elkaar konden hebben heel kort was, maar het gevoel van intimiteit maakte dat het leek alsof we al een heel lange tijd met elkaar samen waren. Ik geloof dat dit Gods familiegevoel is. Verenigd, geliefd en bevriend ongeacht tijd, taal, uiterlijk, leeftijd, enz. Het is zo leuk om tot de familie van Christus te behoren…

 

Onze uitdaging voor dit weekend was onszelf afvragen: “Hoe heeft onze persoonlijke goddelijke ontmoeting met Gods echte liefde ons leven veranderd? Verandert het mijn leven nog steeds? Zoek ik naar een vernieuwing van dit samenkomen met Gods levensveranderende liefde?” Dit herinnerde ons eraan dat we niet in contact met Gods verbazende echte liefde konden komen en toch hetzelfde konden blijven als we waren. Deze liefde moet ons veranderen, net zoals Maria Magdalena’s ontmoeting met Jezus haar leven zo volledig veranderde. De onderwijzing liet ons ook realiseren dat deze liefde eigenlijk besmettelijk is en ons maakt tot een persoon die anderen verlangt lief te hebben net zoals Jezus ons en hen liefheeft.

 

Prijs de Heer voor de kracht van Zijn liefde, de kracht die ons bevrijdt van alle banden en kettingen van de vijand en ons vrijmaakt om geliefd te zijn en lief te hebben in een echte en goddelijke liefde.

 

Denk er met ons aan dat de Heer deze brieven over onze omgeving overtrekt en ons herinnert aan zijn onfeilbare liefde.


S.H.M.I.L.Y… See How Much I Love You – Zie hoeveel ik van je houd

 

Laat alles dat adem heeft de Here prijzen, omdat de hele schepping getuigt dat onze Verlosser leeft en liefheeft.

 

Denk alstublieft in uw gebeden aan die King’s Kids jongeren die een openbaring van Gods liefde nodig hebben in een omgeving die een dergelijke liefde niet heeft en hun verlangen verdrukt naar meer van Jezus in hun leven. Anderen hebben moeilijkheden en twijfels in een wereld vol bedrog en verleiding. Bid dat zij de overwinning mogen behalen en de vijand verslaan door Jezus boven al het andere te verkiezen en te weten dat zij veilig zijn in Hem.
 

This article is also available in English //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
428 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
559 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
561 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events