King’s Kids Universiteit van Bijbelse beroepen – Update

Mon , 15-2-2016
992 views

De tijd vliegt voorbij en het nieuwe jaar 2016 is alweer flink op weg. Dit betekent dat ook de jonge King’s Kids Galilea-groep weer bij elkaar is geweest en verder gegaan is met hun programma in de Universiteit van Bijbelse beroepen. In deze update willen we jullie een korte impressie geven van wat er bij deze bijeenkomsten gedaan is.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijd vliegt voorbij en het nieuwe jaar 2016 is alweer flink op weg. Dit betekent dat ook de jonge King’s Kids Galilea-groep weer bij elkaar is geweest en verder gegaan is met hun programma in de Universiteit van Bijbelse beroepen. In deze update willen we jullie een korte impressie geven van wat er bij deze bijeenkomsten gedaan is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp 1: Apotheker.

 

 

 

 

 

In de eerste samenkomst van 2016 leerden de jonge King’s Kids over het oude beroep van de apotheker. Zij hoorden over het drogen van kruiden en het maken van aftreksels en pasta’s om diverse ziekten te behandelen en bestudeerden enkele Bijbelverhalen waar gezondheidszorg genoemd wordt.

 

 

 

De spirituele boodschap van deze samenkomst was om je identiteit in Christus te vinden. Het maakt niet uit hoe anderen me zien of hoe ik mezelf zie: Als ik mijn identiteit verbind aan wie ik ben in Christus hoef ik me nooit klein of ongewild te voelen.

 

In het praktische gedeelte konden de King’s Kids hun vaardigheden oefenen in het maken van zeep. Iedereen kreeg een kopje gesmolten witte zeep en had een paar minuten de tijd (voor het weer hard zou worden) om diverse kleuren, glitters en geuren uit te kiezen om de zeep mee te versieren en verfraaien. Daarna werd de zeep in vormen gegoten en afgekoeld om ieders persoonlijke stukje zeep te vormen die later zo kleurrijk waren als een zak snoep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp 2: Pottenbakkerij.

 

Om het oude vak van pottenbakken te leren kennen, brachten de studenten van de King’s Kids Universiteit van Bijbelse beroepen een bezoek aan een pottenbakkerijmuseum in Nazareth. Daar werden ze geïntroduceerd in de kunst van het veranderen van klei in alledaagse objecten als olielampen of schalen en leerden ze de belangrijkste punten van het maken van bloempotten – de specialiteit van de vroegere pottenbakkerij. Daarna kregen ze de machines te zien die in de pottenbakkerij tot een paar jaar geleden gebruikt werden – evenals de oude “machines” van de pottenbakkers in Bijbelse tijden.

 

 

 

Na de tour door het museum gingen we naar de workshop en ieder kind kreeg zijn eigen stuk klei om te vormen en versieren zoals ze dat wilden. Terwijl deze stonden te drogen, ronden we het programma af met een tijd van lofprijs en gebed - en een quiz van de pottenbakker waarbij de kinderen een aantal handgemaakte potten kon winnen door te laten zien wat ze hadden geleerd en de juiste antwoorden te geven.

 

 

 

 
 

 


 

 

 

 


 

 

Onderwerp 3: Tentenmakerij.

 

 

 

De derde samenkomst van dit jaar was gewijd aan het maken van tenten en de knopen waarmee ze op een winderige dag op hun plaats gehouden werden. Na een Bijbelstudie over een geliefd kind van God zijn (vandaar de naam King’s Kids, gebaseerd op 1 Johannes 3:1) liet een padvinder de kinderen een aantal verschillende knopen zien. Toen kreeg elk kind een miniatuur-tentpakketje met een stuk stof, een paal en een paar pinnen en de padvinder legde hen uit hoe je een simpele versie van een kleine Bedoeïen-tent op zet.

 

Het speciale van deze bijeenkomst was dat de King’s Kids groep uit het Roemeense Medias op visite was en meehielp bij het programma van de bijeenkomst. Met hun hulp leerden we een Roemeens lied, ze hadden voor ons een grappig toneelstuk voorbereid en sommige van hun jongeren deden zelfs de Bijbelstudie voor onze King’s Kids. Het was een geweldig programma!

 

 


 

 

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
289 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
280 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1025 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events