Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
3164 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 


 

26 Arabische en Joods Israelische Koninkrijks-ambassadeurs hadden zich voorbereid om op reis te gaan, maar we begonnen met 25 omdat een staflid te ziek was en we kwamen in Slowakije met slechts 24 aan omdat een van de deelnemers geen visum had gekregen en in Tel Aviv moest blijven. Het was een moeilijk begin, maar wel een geloofsopbouwende ervaring. Het hele team was een in gebed en vroeg iedereen om hen heen om mee te bidden en na een paar dagen was ons staflid weer bij ons en had de Ethiopische jongedame alsnog haar visum gekregen en kon met ons mee doen met het tweede deel van de campagne.

De eerste week brachten we door met 27 Slowaakse jongeren die met hun familie waren gekomen naar het jaarlijkse familiekamp van Jeugd met een Opdracht (JmeO). We hadden eigenlijk dus een kamp in een kamp, deze eerste week lag de nadruk op ons “boot camp”. 

In onze tweede week gingen we naar de basis van JmeO-Slowakije en 10 Slowaakse jongeren bleven bij ons. Dit was de week van de campagne.

Voordat we met deze campagne begonnen, vroegen we de Heer dat dit een tijd van redding, discipelschap, vermenigvuldiging en eenheid zou worden.

 

Redding:

Al op onze eerste lofprijzingsavond (tweede dag van het kamp) zagen we de Heilige Geest komen en de toewijding van jongeren aan Jezus vernieuwen. Velen toonden berouw, vroegen om gebed en twee jongeren gaven die avond zelfs hun hele leven aan Jezus.

Op diverse andere gelegenheden tijdens het kamp waren meerdere jongeren erg eerlijk in het vertellen over hun worstelingen en vroegen om gebed en vergeving van de Heer, halleluja.

We hadden ook veel gesprekken in campagnetijd met mensen die interesse hadden in Gods Woord, we vertelden sommigen van hen het evangelie en we weten dat de Heer water blijft geven aan de zaadjes die gezaaid werden.

Tijdens deze tweede week, toen we ook activiteiten met geestelijke inbreng organiseerden in een lokaal zigeunerkamp met 40 kinderen konden we ook deze kinderen helpen en hen de boodschap van redding vertellen.

 

Discipelschap:

Deze campagnes bieden zeker meer gelegenheden voor 1-op-1 gelegenheden met de jongeren en een dagelijkse routine van hen vergezellen in hun wandel met de Heer.

Elke morgen hadden we persoonlijke stille tijd in het Woord en sommige reacties daaruit waren:

“Stille tijd was het beste deel van het kamp voor mij om zo deze persoonlijke tijd in het Woord door te brengen. Ik wil dat blijven doen als ik weer naar huis ga.”

“De Heer sprak tot mij over mijn zorgen en angsten tijdens de stille tijd en veranderde mijn hart.”

Een Slowaakse jongere werd gevraagd of hij het leuk vond om het Israëlische team te leren kennen en hij zei: “Het was geweldig om deze nieuwe vrienden te leren kennen, maar het was nog geweldiger dat ik echt met God contact legde”.

De campagnetijd was een goed middel voor discipelschap. We werden allemaal uitgedaagd om een leven van evangelisatie te leiden en iedereen over Jezus te vertellen en ook een paar dagen schoonmaak- en praktisch werk te doen op de basis en te leren alles te doen als was het voor de Heer en de hemelse vreugde te zien in geven en niet alleen in ontvangen.

 

Vermenigvuldiging:

Veel Slowaakse families leerden hier voor het eerst King’s Kids kennen en gingen zelfs met ons mee op campagne in het dichtstbijzijnde stadscentrum. We gingen als een team van Israëlische en Slowaakse King’s Kids, inclusief de ouders van de jeugd. Het was een geweldige ervaring voor ons allemaal om een dergelijke campagne met meerdere generaties en culturen te houden en Gods Heilige Aanwezigheid in het midden van die stad te proclameren.

Aan het einde van die week wilden veel ouders heel graag informatie over komende initiatieven van King’s Kids Slowakije krijgen. Halleluja, dit was nu juist een van onze campagnedoelen.

 

Eenheid:

Een team van Arabische en Joodse Israëliërs is altijd een gelegenheid om te groeien in eenheid in het Lichaam van Christus. Het is als een huwelijksverbond tussen deze twee volkeren die kiezen om één te zijn ondanks dat ze zo uniek verschillend zijn.

We kunnen echt zeggen dat we een grote familie waren, niet alleen als Israëliërs, maar ook samen met de Slowaken. Een familie die met elkaar communiceert, om vergeving vraagt, vergeeft en getuigt van Jezus’ liefde. Halleluja, het moet jullie als gebedsstrijders geweest zijn die ons in gebed bij de Heer bleven brengen.

We zagen Gods trouw in het vervullen van zijn doelen ongeacht hoe goed we in staat waren om zelf zicht te houden op deze doelen. Elke dag baden we als staf en vroegen de Heer om te leiden. Soms als we zelf te uitgeput waren om leiding te geven, zagen we Hem het hele plaatje compleet maken op onverwachte manieren waar we zelf nooit toe in staat geweest zouden zijn.

Halleluja.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o-Uy_aX72zc

This article is also available in English // Deutsch //

Recent News


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
1178 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
1318 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
1284 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events