3 dagen jonge King’s Kids kamp 11 – 13 juli 2008

Wed , 3-9-2008
888 views

Watermeloen: iets waar naar verlangd wordt, vooral in de hete dagen van de Israëlische zomer…. Maar niet zomaar naar elke watermeloen en zelfs niet elke Israëlische


 

 

3 dagen jonge King’s Kids kamp 11 – 13 juli 2008Watermeloen: iets waar naar verlangd wordt, vooral in de hete dagen van de Israëlische zomer…. Maar niet zomaar naar elke watermeloen en zelfs niet elke Israëlische watermeloen, (hoewel bekend is dat die de beste is), maar watermeloen mèt zwarte zaden…

 Wist u dat dergelijke watermeloenen nauwelijks meer gekweekt worden in Israël? Een wonderbaarlijke dienares van de Heer heeft bijna heel Galilea afgezocht om een dergelijke watermeloen te vinden en toen ze het vond, nam ze het mee naar ons 3-daagse kamp met het jonge King’s Kids team. Haar eerste vraag was: “Waarom had je in vredesnaam een watermeloen met zwarte zaden nodig? Ik hoop dat je hiervoor een heel goede verklaring hebt!”

Aan het einde van ons kamp gaven we de diploma’s en vatten het hele jaar samen met de 26 deelnemers die erin slaagden aan het kamp deel te nemen van de 60 die gedurende het jaar erbij waren gekomen. Toen begreep ze eindelijk waarom we dit wilden. Wij begrepen het allemaal…

 Elke keer als we een watermeloen eten, zeker een met zaadjes, maar ook een zonder, zullen we ons de vijf lessen aan ons herinneren:
 Geel – in de schil, tussen het wit en het rood, herinnert ons aan de Hemel, de prachtige plaats die Jezus voor elk van ons gereed maakt. De plaats waarvan Hij verlangt dat we daar allemaal zullen komen als we deze wereld verlaten.

Zwart – de zaden! Zijn die niet irritant wanneer je probeert om van de heerlijke watermeloen te genieten? Wel, net als zonde dat ons scheidt van de fantastische relatie met onze hemelse Vader…

Rood – het bloed van Jezus die ons niet gescheiden van de vader kon achterlaten, maar kwam en door zijn lijden en bloed dat vergoten werd aan het kruis juist een weg terug naar het hart van de Vader baande.

Wit – de gerechtigheid die we ontvangen als we gewassen worden door het bloed van het Lam en gebracht in het nieuwe verbond met de Vader door Jezus Christus.

Groen – De groei die we ervaren als we wandelen in het geloof en Christus toestaan in en door ons te leven.

Dat is wat wij bestudeerden in ons kamp van 3 dagen, de eigenlijke kern van ons geloof. De redding van onze zielen, opgesomd in een hap watermeloen (geïnspireerd door materiaal van Child Evangelism Fellowship).

 Lofprijzing, Bijbelstudies, kunst, gebed, spelletjes, zwemmen, dansen, optreden, kletsen, slapen, eten, sport, stille tijd en dan samenvatting en diploma-uitreiking voor het jaar 2007-2008… alles in drie dagen.
 
We prijzen de Heer voor Zijn wonderbaarlijke kracht. Slechts zes maanden na het laatste jonge King’s Kids kamp hoorden we van de vrucht van behoud die zich een half jaar eerder in dat kamp was opgetreden. Dit is nog een reden voor ons om te weten en geloven dat afgezien van alle bemoedigende woorden, de gelaatsuitdrukkingen en de manier waarop deze jonge kinderen keken gedurende en aan het einde van het kamp, er eeuwige vrucht zal zijn voor het koninkrijk van de Heer en alleen voor Zijn heerlijkheid, dat we wellicht later hier op aarde of zelfs pas in de hemel zullen zien.
 

 

De Gouden woorden…

De beroemde Gouden Woord-boekjes hebben veel levens aangeraakt en velen tot Christus gebracht of minstens een ontmoeting met God gegeven in de levens van zovelen inclusief leiders in ons team. De Heer bracht het in onze harten om een klein Gouden Woord-boekje te

maken, waarin alle 28 verzen stonden die de King’s Kids gedurende dit jaar geleerd hadden. In het midden van elk boekje was het gebed om behoud afgedrukt. Op zondagmorgen, de laatste dag van ons kamp, splitsten we de groep in 9 teams, 2 tot 4 personen per team. Elk van de 9 leiders en co-leiders nam een persoonlijke tijd met elk van de kinderen in zijn/haar team en vroeg hem/haar of ze gebed wilden en of ze Jezus persoonlijk zouden willen uitnodigen in hun leven of hun relatie met hem vernieuwen. Alle kinderen vroegen om gebed en velen hadden Jezus al ontvangen en moesten zich opnieuw aan Hem wijden. Er waren echter minstens vijf kinderen die nog nooit het gebed om behoud gebeden hadden en op deze heldere en goddelijke morgen deden ze dat alsnog… ze vroegen Jezus in hun hart….Lukas 15:7: Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen

inkeer nodig hebben.

We weten dat dit het werk van de geest van de Heer is in de harten van deze jonge kudde die hen ook als kleine kinderen brengt tot oprecht berouw en redding. Daarom bidden we dat zij allemaal werkelijk de levensveranderende liefde zullen ervaren van Hem die zij uitgenodigd hebben om Heer te zijn in hun leven, Jezus Christus…

 Dank u wel voor uw liefde, uw gebeden en voor uw interesse in wat de Heer doet in ons midden…
 
We hebben een machtige God, wonderbaarlijk in al Zijn wegen. Wij staan in ontzag voor Hem….
 

Meer foto’s van het weekend

 

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
286 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
276 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1024 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events