Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1086 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 


 

26 Arabische en Joods Israelische Koninkrijks-ambassadeurs hadden zich voorbereid om op reis te gaan, maar we begonnen met 25 omdat een staflid te ziek was en we kwamen in Slowakije met slechts 24 aan omdat een van de deelnemers geen visum had gekregen en in Tel Aviv moest blijven. Het was een moeilijk begin, maar wel een geloofsopbouwende ervaring. Het hele team was een in gebed en vroeg iedereen om hen heen om mee te bidden en na een paar dagen was ons staflid weer bij ons en had de Ethiopische jongedame alsnog haar visum gekregen en kon met ons mee doen met het tweede deel van de campagne.

De eerste week brachten we door met 27 Slowaakse jongeren die met hun familie waren gekomen naar het jaarlijkse familiekamp van Jeugd met een Opdracht (JmeO). We hadden eigenlijk dus een kamp in een kamp, deze eerste week lag de nadruk op ons “boot camp”. 

In onze tweede week gingen we naar de basis van JmeO-Slowakije en 10 Slowaakse jongeren bleven bij ons. Dit was de week van de campagne.

Voordat we met deze campagne begonnen, vroegen we de Heer dat dit een tijd van redding, discipelschap, vermenigvuldiging en eenheid zou worden.

 

Redding:

Al op onze eerste lofprijzingsavond (tweede dag van het kamp) zagen we de Heilige Geest komen en de toewijding van jongeren aan Jezus vernieuwen. Velen toonden berouw, vroegen om gebed en twee jongeren gaven die avond zelfs hun hele leven aan Jezus.

Op diverse andere gelegenheden tijdens het kamp waren meerdere jongeren erg eerlijk in het vertellen over hun worstelingen en vroegen om gebed en vergeving van de Heer, halleluja.

We hadden ook veel gesprekken in campagnetijd met mensen die interesse hadden in Gods Woord, we vertelden sommigen van hen het evangelie en we weten dat de Heer water blijft geven aan de zaadjes die gezaaid werden.

Tijdens deze tweede week, toen we ook activiteiten met geestelijke inbreng organiseerden in een lokaal zigeunerkamp met 40 kinderen konden we ook deze kinderen helpen en hen de boodschap van redding vertellen.

 

Discipelschap:

Deze campagnes bieden zeker meer gelegenheden voor 1-op-1 gelegenheden met de jongeren en een dagelijkse routine van hen vergezellen in hun wandel met de Heer.

Elke morgen hadden we persoonlijke stille tijd in het Woord en sommige reacties daaruit waren:

“Stille tijd was het beste deel van het kamp voor mij om zo deze persoonlijke tijd in het Woord door te brengen. Ik wil dat blijven doen als ik weer naar huis ga.”

“De Heer sprak tot mij over mijn zorgen en angsten tijdens de stille tijd en veranderde mijn hart.”

Een Slowaakse jongere werd gevraagd of hij het leuk vond om het Israëlische team te leren kennen en hij zei: “Het was geweldig om deze nieuwe vrienden te leren kennen, maar het was nog geweldiger dat ik echt met God contact legde”.

De campagnetijd was een goed middel voor discipelschap. We werden allemaal uitgedaagd om een leven van evangelisatie te leiden en iedereen over Jezus te vertellen en ook een paar dagen schoonmaak- en praktisch werk te doen op de basis en te leren alles te doen als was het voor de Heer en de hemelse vreugde te zien in geven en niet alleen in ontvangen.

 

Vermenigvuldiging:

Veel Slowaakse families leerden hier voor het eerst King’s Kids kennen en gingen zelfs met ons mee op campagne in het dichtstbijzijnde stadscentrum. We gingen als een team van Israëlische en Slowaakse King’s Kids, inclusief de ouders van de jeugd. Het was een geweldige ervaring voor ons allemaal om een dergelijke campagne met meerdere generaties en culturen te houden en Gods Heilige Aanwezigheid in het midden van die stad te proclameren.

Aan het einde van die week wilden veel ouders heel graag informatie over komende initiatieven van King’s Kids Slowakije krijgen. Halleluja, dit was nu juist een van onze campagnedoelen.

 

Eenheid:

Een team van Arabische en Joodse Israëliërs is altijd een gelegenheid om te groeien in eenheid in het Lichaam van Christus. Het is als een huwelijksverbond tussen deze twee volkeren die kiezen om één te zijn ondanks dat ze zo uniek verschillend zijn.

We kunnen echt zeggen dat we een grote familie waren, niet alleen als Israëliërs, maar ook samen met de Slowaken. Een familie die met elkaar communiceert, om vergeving vraagt, vergeeft en getuigt van Jezus’ liefde. Halleluja, het moet jullie als gebedsstrijders geweest zijn die ons in gebed bij de Heer bleven brengen.

We zagen Gods trouw in het vervullen van zijn doelen ongeacht hoe goed we in staat waren om zelf zicht te houden op deze doelen. Elke dag baden we als staf en vroegen de Heer om te leiden. Soms als we zelf te uitgeput waren om leiding te geven, zagen we Hem het hele plaatje compleet maken op onverwachte manieren waar we zelf nooit toe in staat geweest zouden zijn.

Halleluja.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o-Uy_aX72zc

This article is also available in English // Deutsch //

Recent News


King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
28 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
43 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
336 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Upcoming Events