Een crimineel wordt een discipel van Jezus

Thu , 13-6-2013
1035 views

Een crimineel wordt een discipel van Jezus


 

Een crimineel wordt een discipel van Jezus

…. Door uw licht zien wij licht (Psalm 36: 10b)

K is een gevangene die 15 jaar gekregen heeft. In de gevangenis hoorde hij over Jezus, maar het kostte hem een paar jaar vechten met de duisternis totdat hij ruimte gaf aan het echte licht om zijn duisternis uit te drijven en hem te helpen alles aan de Heer zijn Redder over te geven. K's leven begon te veranderen. De andere gevangenen waren verrast en konden niet begrijpen waardoor K een nieuwe mens werd. Ze sloegen hem, haalden streken uit en stalen zijn kantinegeld. Alles wat K deed was bellen, ons om gebed vragen, moed van boven ontvangen en hen vergeven.

De gevangenisautoriteiten hoorden van Anis over wat K te verduren had. Ze merkten ook op dat hij echt veranderd was en dat hij een liefhebbend en vergevingsgezind persoon werd. Daarom werd K verhuisd naar een andere gevangenis met betere omstandigheden.

Door het vele studeren in de Bijbel, het bijwonen van de Bijbellessen die House of Light aan gedetineerden aanbiedt en het lezen van boeken over geloof die we hem gegeven hadden is hij nu sterker in het geloof en is al begonnen met het aan anderen vertellen over wat hij heeft geleerd en ervaren. In het begin bad hij met 1 gevangene, maar gedurende de weken werd dat snel meer. Nu leidt K een groep van 14 mannen. Met zeven van hen kan hij elke dinsdag en donderdag samenkomen in de fabriek waar ze werken op het gevangenisterrein. Met de anderen kan hij alleen telefonisch spreken.

K blijft ons bellen en vragen over betekenis en uitleg van bepaalde Bijbelteksten. Het is werkelijk verbazingwekkend te zien hoe K het principe van discipelschap uitleeft. Wat hij leert, deelt hij met anderen, net zoals Jezus ons opdroeg in Mattheus 28:20 en 2 Timotheüs 2:2.

Van de gevangenisleidinggevende hoorden we dat K betrouwbaar is. We steunen zijn werk door zijn telefoonkaarten te betalen, zodat hij kan bellen met de gevangenen die hij niet persoonlijk kan ontmoeten. Daarnaast storten we geld op zijn kantinetegoed zodat de groep rond K ook snacks kan krijgen en soms andere maaltijden dan alleen het gebruikelijke gevangeniseten.

Veel dank aan iedereen die dit werk mogelijk helpt maken door gebed en financiële ondersteuning. Blijft u alstublieft bidden voor ons gevangeniswerk. Bidt dat meer criminelen discipelen van Jezus en leraren van anderen zullen worden. Bidt alstublieft specifiek voor  K dat God hem en zijn groep zegent en zijn gebied vergroot (1 Kronieken 4:10).

Veel groeten en zegen uit Shefa-Amer, Israel.

De uwen in Christus,

Anis en Nawal Barhoum, House of Light.

 

This article is also available in English //

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
604 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
832 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
673 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
1231 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
1048 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
1062 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.