Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
2553 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.


 

Langzaam wandelden we naar de poort van deze extra beveiligde gevangenis. Vijf van ons kwamen om vreugde te brengen in het hart van dit verloren schaap, althans ze hadden gezegd dat het er maar één zou zijn. We mogen alleen diegenen ontmoeten met christelijke achtergrond. In geloof en vertrouwend op de Heer om hen te ontmoeten die Hij van tevoren heeft voorbereid, namen we een aantal Bijbels in verschillende talen mee. We wachtten geduldig tot de poort geopend zou worden en de rabbijn ons zou ontvangen en begeleiden naar het zaaltje die voor onze activiteiten bestemd was. We beantwoordden elke vraag in gebed en waren blij om te horen: “je mag naar binnen.”

 

We gingen naar het zaaltje en zagen gevangenen druk bezig omdat dit een van hun tweewekelijkse gelegenheden was om hun benodigdheden te kopen in de gevangeniskantine. Een van hen zag het kruis op onze T-shirts en vroeg wie we waren. Hij was zelf een christen. Hij noemde twee anderen van wie hij wist dat ze er waren.

 

Na het begroeten en welkom heten van de gevangenen die mee konden doen en wederzijdse kennismaking gingen we de Heer lofprijzen in een aantal verschillende talen. Sommige talen kenden we en van anderen hadden we in ieder geval de uitspraak geleerd. Het is altijd geweldig om de gevangenen met ons mee te horen zingen in hun eigen taal. Daarna volgde een eenvoudige boodschap. Zoals de Heer beloofde, legde Hij de juiste woorden in onze monden ongeacht wat we van tevoren hadden voorbereid. Hij weet wat nodig is voor deze specifieke persoon of deze groep op die specifieke dag.

 

We sloten onze les af met een lied en de boodschap van redding. De aanwezigen waren bereid te bidden en hun hart aan Jezus te geven. We vertrouwen op de Heer voor hun groei in geloof en leven in “het Nieuwe Leven”.

 

Aan het eind van onze samenkomst gaven wij vrouwen de gedetineerden een hand en Anis en Nikolay omhelsden hen om de liefde van de Hemelse Vader uit te drukken. We gaven iedereen een cadeautje en vertelden daarbij dat sommige liefhebbende en zorgende gelovigen uit Israël en andere delen van de wereld dit aan hen opsturen omdat zij van hen houden en voor hen zorgen zoals de Heer opdroeg en waarin Hij ons een voorbeeld was. Zij zijn niet vergeten. Hun namen zijn gegrift in de palm van Jezus’ hand.

 

De rabbijn vond nog een man die we konden bezoeken. Deze heeft nog meer gebed nodig omdat hij in veel verkeerde dingen gelooft en al diverse keren probeerde zelfmoord te plegen.

 

In verscheidene gevangenissen voelen we de noodzaak van de “gave van tongen”. Net als tijdens Pinksteren zijn er behalve Israëliërs ook Afrikanen zoals Eritreërs, er zijn Aziërs en nog anderen. Prijs de Heer voor de Evangecube (uitvouwbare kubus met evangelie erop uitgelegd) en “Father’s Love Letter” (Vaders Liefdesbrief, samengesteld uit Bijbelteksten), die een grote hulp zijn voor ons omdat we ons vanwege de taalbarrière niet met woorden kunnen uitdrukken.

 

Tot nu toe hebben we drie gevangenissen bezocht. Bid met ons voor de komende bezoeken in december en januari. Sommige bezoeken zijn al geregeld en andere nog niet. Elke dag zijn er twee tot drie bezoeken op 21, 22, 28 en 29 december, daarna op 4 januari en …..? 

 

Wij wensen u een heel gezegend Kerstfeest en een gelukkig vruchtbaar Nieuwjaar!

 

Met vriendelijke groet,

 

Anis en Nawal, House of Light.

 

This article is also available in English //

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
2231 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
2783 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
2282 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
2810 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
2598 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
2554 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.