Gevangeniswerk update – 2013

Wed , 30-1-2013
862 views

Verheug u met ons en bid voor ons


 

Dank jullie wel, beste gebedsstrijders, voor jullie gebeden! We houden van jullie en zijn heel blij met jullie!

 

We gingen zondagochtend 27 januari om 5.00 h van huis naar Be’r Sheva met de intentie om 4 gevangenissen te bezoeken. Door de genade van de Heer namen we genoeg tijd om slechts naar twee gevangenissen te gaan, zodat we aan de gedetineerden meer tijd konden besteden, waarbij we van de ene sectie naar de andere gingen en een ontmoeting hadden met diegenen die besloten uit hun cellen te komen en met ons mee te doen.

 

 

 

De oprechte kreet van een gevangene

 

Ik ben S, een Eritreeër van 25 jaar die vanwege een moeilijk leven in mijn land naar Israël kwam om een beter leven te zoeken. Een nieuwe samenleving, alles anders en vreemd voor me. Ik vond geen werk, werd een zwerver en zit nu in de gevangenis, worstelend met mijn gedachten en teleurstellingen en voel me schuldig over mijn slechte gedrag dat mij naar deze donkere plaats bracht. Afgelopen nacht voelde ik een sterk verlangen naar een grotere macht, iets dat niet van deze wereld is. Toen schreeuwde ik het uit naar de Heer vanuit de diepte van mijn hart en Hij sprak duidelijk: “met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.” (Psalm 30:6b). Ik werd deze morgen fris en enthousiast wakker en wisselde mijn oude vuile kleren, voelde dat ik op deze wijze opnieuw moest beginnen. Een uur later werd ik van de oude sectie in de gevangenis van Be’r Sheva verplaatst naar een betere. Omstreeks het middaguur werd ik bezocht door een groep gelovigen van House of Light die me tot de Heer leidden nadat ze me onderwezen hadden over berouw en verlossing door het Bloed van het Lam. Ik kon mijn tranen van vreugde niet bedwingen toen ik een Bijbel in mijn eigen Tigrinya taal kreeg om te lezen en te groeien in genade en relatie met mijn Heer Jezus Christus die al mijn zonden heeft vergeven, Degene die mijn oprechte kreet heeft gehoord en uit de hemel naar mijn kerker kwam om me te redden en mijn leven te verlichten. Prijs Hem!

 

 

 

Genade nodig

 

Ik ben O, 28 jaar oud. Ik zit al voor de negende keer in de cel vanwege drugs en berovingen. Ik leerde deze slechte manier van leven in mijn familie, een heel arme en gebroken familie met zelfs geen bed om op te slapen of voedsel om te eten. Ik word verworpen door iedereen die me kent. Vandaag is een nieuwe dag in mijn leven en licht scheen in mijn hart toen ik bad en Jezus in mijn hart vroeg. Ik geloof dat al mijn zonden zijn weggewassen door het Bloed van het Lam. Ik heb nog steeds hulp nodig, vooral in gebed, dat ik mijn woord getrouw zal zijn en de belofte die ik mijn Heer deed zal houden. Ik zal over twee maanden worden vrijgelaten. Waar kan ik naar toe? Wie zal me accepteren? Wie zal me onderwijzen? Wie zal me vertrouwen, me in huis nemen of naar school sturen of me een baan geven?

 

Anis van House of Light beloofde om met me door te gaan. Bid alstublieft voor hem om de kracht en het geduld van boven te krijgen om dit te doen. Ik weet dat ik geen gemakkelijk persoon ben, maar we vertrouwen allebei op de Heer voor Wie niets onmogelijk is.

 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
604 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
832 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
673 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
1231 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
1048 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
1062 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.