nieuws december 2013

Thu , 5-12-2013
1848 views

nieuws december 2013


 

Beste trouwe supporters,
 
Een droom is een betere toekomst die alleen een architect nodig heeft die anderen laat zien hoe je het realiteit kan laten worden. Dus je moet een architect worden. Je moet de droom identificeren en in staat zijn het uit te tekenen, niet alleen voor jezelf maar ook ten voordele van anderen.
 
We zullen meer bereiken via anderen dan we ooit in ons eentje voor elkaar krijgen, maar we kunnen het alleen doen als we in staat zijn om duidelijk richting aan te geven.
 
Door de genade van de Heer en uw gebeden en ondersteuning hebben Alon, Rajaa’ en onze hele familie nu een team van jonge medewerkers. We hadden elke maand een heel vruchtbare training voor jonge leiders, die meer dan 15 toegewijde jonge medewerkers in echte dienst liet treden. Dit maakte weekends en kampen veel gemakkelijker en lichter door hen verantwoordelijkheden te geven en met hen te werken als een groot team.
 
Heel 2013 was gezegend met programma’s voor jonge en oudere King’s Kids. We hielden succesvolle weekends, zomerkampen, een korte in Israël en een wat langere in Nederland. We zijn blij dat Alon en Rajaa’ met hun gezin en jeugdleider Juna nu terug zijn van een PCYM (Principles in Child and Youth Ministry = principes in kinder- en jeugdwerk)-cursus van 3 maanden in Jordanië, verrijkt en enthousiast met een 5-jarenplan voor King’s Kids programma’s.
 
Op zondag 1 december gingen we met 35 King’s Kids, zowel Joodse als Arabische jongeren, naar “Home of Love”, een instituut voor kinderen en jongeren die uit hun gebroken families zijn weggehaald. We kregen de gelegenheid om een programma van 2,5 uur te organiseren waarin de diverse teams uitblonken en het licht en de liefde van Jezus lieten schijnen aan ongeveer 50 “onvergeten” moslimjongeren. Het thema van het evenement was “ik ben bevoorrecht en bijzonder in Gods ogen”.
 
Spelletjes, christelijke liederen, dansen (waarbij de naam van God gebruikt werd), opvoeringen en handvaardigheid werden door onze jeugd tijdens hun weekend voorbereid. De Heer liet ons gaven en spontane creativiteit ervaren die de kinderen in het instituut motiveerden en een heel enthousiaste atmosfeer creëerden. Na dit succesvolle en opbouwende programma hielden we een uur van evaluatie en dankzegging aan de Heer voor Zijn Genade, die eeuwigdurend is.
 
De oprichters van het tehuis die eigenaar zijn van drie van dergelijke tehuizen, vroegen ons keer op keer om weer te komen. Ze nodigden ons uit om op 21 december een evenement te organiseren voor Soedanese jongeren die in hun andere instituut wonen.

Bid alstublieft met ons voor:
·       De komende tijd. Het is erg druk voor King’s Kids met ook hun studie en examens. Er komen drie optredens op de 14e, 15e en 21e en nog meer. Ook hebben we in januari een aantal optredens.
·       Een weekend in Yad haShmona op 7-8 februari.
·       Een King’s Kids kamp met familie van 11-13 april. De hele familie van elk King’s Kid is hierbij ook uitgenodigd. Een team van King’s Kids International zal hierbij met ons samenwerken.
·       King’s Kids familiecampagne-kamp op 27 juli-7 augustus of 20-31 juli, waarbij we 3 dagen zullen hebben waarin we op tournee zijn.
 
We zijn blij met elke daad van liefde die u onderneemt om ons en het hele Lichaam van Christus hier in Israël op te dragen in uw gebeden.
 
We wensen u een gezegende maand en kersttijd toe met uw geliefden.
 

Anis en Nawal, House of Light. 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
760 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
998 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
821 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
1366 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
1174 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
1185 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.