Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
2724 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

Hebreeën 13:3 (NBV)


 

De banden van de gevangenis konden de liefde van God in onze harten niet onderdrukken. De kracht van Zijn Heilige Geest maakt de weg vrij voor ons uit om Zijn goede nieuws van redding door Zijn Zoon Jezus Christus te verkondigen.

We leiden de gevangenen naar hoop, naar vertrouwen op de Heer, om te leven in verwachting van het echte eerste begin in hun leven. Dit is het begin van hun geestelijke redding en de wedergeboorte van hun levens door de komst van Christus en ook het begin van hun fysieke bevrijding van de banden van de gevangenis: vrucht van hun hoop en geloof in onze almachtige God.

Door dit geloof en in de wetenschap van hoe belangrijk en bevrijdend het is voor een gevangene om een Bijbel in zijn eigen moedertaal te hebben en te lezen gingen we naar binnen met Bijbels in 10 verschillende talen.

De Heer opende tot nu toe de deuren van 8 gevangenissen voor ons. Binnen, dankbaar voor jullie financiële ondersteuning, kochten we een zak vol met zoete en zoute snacks voor elke gevangene met een christelijke achtergrond conform de toestemming die we hebben van de gevangenisautoriteiten om hen te bezoeken. We namen tijd voor lofprijzing onder begeleiding van trompet en een gitaar die door onze vrijwilligers bespeeld werden. Daarna sprak Anis uit het Woord van God en aan het einde herhaalden de meeste deelnemende gevangenen na ons het gebed van berouw en vroegen Jezus in hun harten en levens te komen.  

“…wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”
Johannes 8:36

Meestal gaan we in een groep van 7 tot 9 personen behalve bij de gevangenis voor buitenlandse werknemers waar zo’n 130 personen aanwezig zijn, dan hebben we 12 mensen bij ons. We nemen tijd voor gebed voor we elke gevangenis ingaan en we gaan in de wetenschap dat de Heer voor ons uitgegaan is en hun harten heeft voorbereid. We spreken en zingen vol vuur voor zoveel gevangenen, maar ook weleens voor 1 gevangene, die door de Heer een keer gestuurd was.

 Niet door eigen kracht of macht, maar met de hulp van Mijn Geest
Zacharia 4:6
 

Zijn Geest stelde ons in staat om vreugde in overvloed te zien in de ogen van mensen die gebonden waren door hun zonden, moeilijke verleden, onderdrukking en gedachten van wraak. We konden harde en verbitterde gezichten tot leven zien komen en we zagen hen meteen opstaan en hun hartenbrekende getuigenissen geven.


We zijn allen gewassen door Zijn pure bloed.

Geprezen zij onze Heer voor de wonderen die Hij gedaan heeft en zal blijven doen als we de andere 12-15 gevangenissen zullen bezoeken tot het einde van maart.

 

Jullie gebeden dragen ons en we zijn blij dat jullie aan onze zijde staan tijdens deze bezoeken en gedurende het hele jaar als we verder gaan met hen en hun families.

 

 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
2144 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
2688 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
2201 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
2725 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
2510 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
2469 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.