Het navolgen van Christus

Sat , 3-9-2011
935 views

Gevangeniswerk update


 

Het navolgen van Christus

 

 

 

“Paul” (niet zijn echte naam) heeft een erg moeilijk leven gehad. Al vanaf het begin werd hij grootgebracht in een ernstig gebroken gezin door een alcoholverslaafde vader die hem mishandelde en een emotioneel en fysiek mishandelde moeder. Paul werd zelf vaak geslagen. Het was dan ook geen verrassing dat Paul al op jonge leeftijd zocht naar iets om de pijn te verlichten. Hij vond het antwoord in drugs. Dit werd al snel een donkere en gevaarlijke spiraal toen Paul de drugs niet alleen zelf gebruikte, maar ze ook verkocht. Dit was ook pijnstillend omdat het goed uitkwam dat hij wat extra geld had.

 

Het leven nam een onverwachte wending voor Paul toen hij in de gevangenis terechtkwam vanwege zijn drugsmisbruik. Ook dit bracht geen verandering in Pauls leven. De spiraal bracht hem verder en verder naar beneden en de volgende 26 jaar zat hij meer in dan buiten de gevangenis, waaronder een keer 15 jaar voor drugsmisbruik, diefstal, geweldpleging en meer….

 

Zeven jaar geleden kwam Paul in contact met het gevangenisteam van House of Light. Gedurende vijf jaar probeerde Anis en het team een relatie met hem te krijgen. Vijf jaar zei Paul nadrukkelijk Nee. Anis ging naar Pauls cel in een poging met hem contact te krijgen, maar Paul herhaalde alleen maar dat hij niets over God wilde horen.

 

 

 

            Het team deed was het kon om Paul te bereiken ondanks zijn constante afwijzingen, maar God werkte in Pauls leven op manieren die geen enkel mens zelf had kunnen proberen te bewerkstelligen. Wij kunnen alleen maar vermoeden wat de gedachten waren die door Pauls hoofd gingen en de gebrokenheid die hij in zijn hart ervaren had die hem leidde naar het volgende contact met het team tijdens de kerst van 2008. Het was toen dat Paul Nawal benaderde, omdat hij opzag om te praten met de man “die hij zoveel jaren had afgewezen”. Nawal wist echter wat Paul nodig had om te horen. “Weet je, hij houdt van je”, zei ze hem, “Ga maar met hem praten.” Paul deed dat en vroeg Anis ronduit een eerlijke vraag: “Zul je er voor me zijn als ik hier uit kom?”. De vraag was vol van een stervende hoop die nieuw leven gevonden had. Paul had liefde nodig en toen hij eindelijk besloot er naar uit te reiken, merkte hij dat liefde naar hem terug reikte. Het werd altijd in het navolgen van Christus zichtbaar uitgereikt door de liefde van het House of Light team. Het was toen dat Paul zich opende voor zulke liefde en zijn leven aan Christus toewijdde in december 2008.

 

 

 

            Het was 4 maanden later toen Paul werd vrijgelaten, maar in die tijd bouwden Anis en hij een hechte relatie op. Zij baden samen, spraken samen over de Bijbel en Paul belde Anis zo vaak als nodig. Toen hij begin 2010 uit de gevangenis kwam, hield Anis zich aan zijn belofte en hielp Paul een baan te vinden en een plek om te wonen en bleef hem ontmoeten. Het leven na 26 jaar in de gevangenis is echter allesbehalve gemakkelijk. In de gevangenis word je zodanig gebroken dat je toestemming vraagt voor alles wat je doet en de vrijheid van het normale leven kan helemaal overdonderend zijn na een dergelijke training. Deze tijd is heel moeilijk voor Paul, vooral omdat zijn vroegere inkomen volledig kwam uit het geld dat hij met drugs verdiende. Hij had niet ervaren hoe het is om eerlijk zijn brood te verdienen.

 

 

 

            Verleiding is constant aanwezig. Vroegere vrienden bellen hem nog steeds op en verleiden hem om weer met hen mee te doen. Paul weet hoe gemakkelijk het zou zijn om in zijn vroegere leven terug te vallen, maar hij wandelt nu in afhankelijkheid van Christus en leert hoeveel verschil dat maakt. De laatste anderhalf jaar is een reis geweest van het opnieuw trainen van zijn gedachten, het leren om zijn eigen beslissingen te nemen en dit te doen met de wijsheid en de kracht van de Heer. Wij bidden voortdurend dat de Heer zal voorzien, maar we weten ook dat de reis nog lang niet voorbij is.

 

           

 

            Waarom vertellen we u het verhaal van Paul? Dat doen we om u te laten “komen en zien”, om in zijn verhaal te stappen en het leven door Pauls ogen te ervaren. We willen graag dat u zijn tegenslagen, zijn strijd, maar ook zijn overwinningen begrijpt. Wij willen graag dat u van hem houdt en voor hem bidt, zoals wij doen. 

 

           

 

            Wij vertellen dit verhaal ook om alertheid op te wekken. Wij willen u graag de nood laten zien die er niet alleen is voor werkers in de gevangenissen hier, maar ook onder de jongere generatie. Onze harten zijn gebroken voor de jonge levens rondom ons, die we zien vervallen in een verhaal zoals dat van Paul. Maar wat dan? Wat als we dergelijke verhalen zouden kunnen voorkomen? Wat als we meer proactief zouden kunnen zijn in plaats van reactief? We prijzen God voortdurend voor het verhaal van Paul, maar we bidden ook voor toegewijde werkers die zich geleid voelen tot de roeping van discipelschap voor jongeren om hen het licht en de liefde van Christus te laten zien vóórdat ze beschadigd worden door verkeerde vrienden, slechte beslissingen en emotionele slavernij.

 

 

 

            We vertellen Pauls verhaal ook omdat we graag een antwoord van u willen. Er zijn verschillende mogelijke antwoorden, dus we vragen u om in gebed het volgende te overwegen:

 

 

 

-       Paul heeft nog steeds veel gebed nodig. We sturen dit verhaal nu omdat we voelen dat de situatie in Pauls leven naar een heel cruciaal punt gaat. We weten de kracht van een biddende familie, dus we vragen u om met ons mee te doen om hem te ondersteunen en voor hem op de bres te staan zo vaak als u aan hem denkt.       

 

-       Paul heeft meer discipelschapstraining nodig. We bidden en kijken naar de volgende stap in zijn leven. Omdat hij graag verder wil groeien, overwegen we om hem naar een Arabischtalige Discipelschapstraining of iets soortgelijks te sturen. We geloven dat dit een goede “nieuwe start” voor hem zou zijn waarbij hij wetenschap en ervaring op kan doen dat hem de rest van zijn leven kan leiden. Echter, om het land te kunnen verlaten, moet Paul al zijn schulden volledig afbetaald hebben. Hij heeft ook geld nodig voor de Discipelschapstraining-school en vliegtickets. Dit zou bij elkaar ongeveer $ 9000 of € 6400 kosten. We begrijpen dat dit veel geld is, maar we hebben het volgen van Christus in Pauls leven gezien en weten dat God zal blijven voorzien. Ondersteun hem alstublieft zoals God u leidt.

 

-       Bid voor werkers. We zijn dankbaar voor de manieren waarop God Anis in de gevangenissen heeft gebruikt gedurende de afgelopen diverse jaren, maar als Hij dit al kan doen met één man, wat kan Hij doen met een volledig team? We bidden voor mannen en vrouwen van God van wie de harten bewogen zijn voor mensen als Paul, zowel in de gevangenissen als onder de jongere generatie en voor hen die bereid zijn om hun leven aan dit werk toe te wijden.

 

-       Bid of ú misschien een werker bent. Dit zeggen we niet even gemakkelijk, want we begrijpen dat een roeping tot een dergelijk leven niet gemakkelijk is. Jezus waarschuwde ons vaak voor de kosten van discipelschap. Velen gingen weg….maar niet iedereen.  Sommigen durfden de uitdaging wèl aan en zagen dat hoe hoog de kosten ook zouden uitpakken, de beloning veel groter zou zijn. Terwijl we hopen en bidden dat al uw harten bewogen zijn tot gebed, geloven we dat God tot sommigen op een andere manier spreekt en hen oproept om niet alleen te bidden, maar ook zelf een zichtbaar antwoord te zijn op het gebed van anderen. Besteed alstublieft wat tijd om God te vragen of u niet misschien een van die personen bent tot wie Hij zo spreekt.

 

 

 

 

 

Dank u wel dat u de tijd nam om deze brief te lezen. We zijn vereerd en voortdurend dankbaar voor de netwerken van gelovigen die de House of Light omringen. Moge God u rijkelijk zegenen. 

 

 

This article is also available in English //

Recent News


Kerstbezoeken gevangenissen

Tue , 22-1-2019
681 views

  “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede..” Romeinen 8:28   

Gevangenis updates

Mon , 3-12-2018
921 views

De eeuwige beloning gaat altijd de tijdelijke opoffering te boven. Soms is het enige dat nodig is een beetje vriendelijkheid om ons eraan te herinneren hoezeer God begaan is. Dank jullie wel voor jullie grote harten. Jullie liefde, gebeden en gaven maken een groot verschil. Geniet van het oogsten van de goede oogst met ons.

gebedsverzoek gevangeniswerk

Sat , 17-11-2018
749 views

Beste gebedsstrijders,   “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36)     We gaan gevangenen bezoeken met een groep toegewijde mensen die komen met het geloof en vertrouwen dat Jezus ook voor deze gedetineerden stierf en dat zij die Hem aannemen de autoriteit geeft om “kinderen van God te zijn.  

Gevangenisbezoeken 2017

Fri , 3-2-2017
1303 views

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Hebreeën 13:3 (NBV)

Gevangeniswerk Update

Mon , 25-1-2016
1117 views

Er is veel gebeurd tijdens de gevangenisbezoeken in december en januari. Lees hier een kort update van Anis en Nawal

Gevangenisbezoeken voor kerst 2015

Fri , 25-12-2015
1128 views

Rond kerst en nieuwjaar gaat een team van vrijwilligers uit het House of Light naar 21 gevangenissen in Israël om gedetineerden met een christelijke achtergrond te ontmoeten en met hen te praten, te bidden, liederen te zingen en hen kleine cadeautjes te geven.