A dream comes true

Tue , 7-4-2020
1812 views

 

Anis, founder of House of Light, had a dream which he never shared with others thinking it’s only a dream. He had already drawn a plan of a rehabilitation center on a farming land. This was his vision in 1974 after working for many years amongst addicts who got healed by prayer.


 

In 1997, our family purchased a farming land and only then Anis remembered, understood and shared his previous dream. The Lord has shown him a big bird flying before him for a distance until the bird reached a brook. This was the land we bought. It still is not approved for building a center, BUT by faith we dedicated it to the Lord’s work and already started having camps there in August 1998. Today, many programs are taking place there, women meetings, Youth gatherings, Jews & Arabs coming together as one in Christ. This group plants a tree or more, the next year others eat the fruits and plant more trees. Caring for each other and for the coming generations in Israel to always be united and bring peace, shining the Light of Jesus in our country, region and the whole world. Individual counseling and small sessions also take place on this land too.

 All of a sudden, we found ourselves amidst a big sea which can turn into a very stormy one at times. We did not have a clue how to swim this sea, yet Jesus who called us to go there, taught us. HE continues to calm down the sea of life, by HIS word.

“Therefore I say unto you, All things whatsoever ye pray and ask for, believe that ye receive them, and ye shall have them” mark 11:24 (verse on center plan above)

Neighboring the land is a village with people from a different background. One of its residents gave us fresh water for free, for the first whole week camp.  He testified of the love and good manners that’s taking place on the land. He shared that as a child, he and his brother out of ten children, were taken for couple years into a Christian family in our town, Shefa-Amr (Shfar-Am) and this way they could attend school and later on continue their education and get good jobs and positions. It turned out the family was Anis’s grand- parents.

 

 “Cast thy bread upon the waters; for thou shalt find it after many days.” Ecc11:1

We also hold day camps for the children from that village, urging them to live with the Love of God.

Work started on the land by planting olive trees then fruit trees and vegetables. All need to be watered, so for more than 20 years we used to pump or pull water from the brook near the land. Our grandchildren were our first volunteers, then rehabilitated people worked there. Later on the Lord sent us local and foreign volunteers who worked the land alongside Anis

 

Anis dreamt of having fresh water for camps.  It took much effort to provide water each time.

Irrigation is also very crucial in our country especially on the hot summer days.

In The Lord’s timing, in 2018, the Lord sent dear brothers and sisters 

Who graciously supported the project.

It took two full years to have the project done. Many official papers from different companies needed to be in our hands and this March 2020 we had to wait for inspectors from the national water company “Mikorot” and the Antique Authorities to give us an appointment, come and inspect the work being done!! Oh no!! this might take couple more months!!

Frustration ruled over our thoughts and feelings. We even felt the money is losing its value. We’re growing older without fulfilling the vision…. It was very difficult… until we learnt 

to trust the Lord for HIS timing and faithfulness. …We

”could not face the wind, we gave way to it, and were driven” Acts 27: 15

At a heavenly divine appointment, we met these two Inspectors on March 8th and were surprised to recognize one of them as someone who met the Lord and was discipled at the House of Light already in 1988+. Seeing us he got so enthusiastic and both men came together on March 10th. S0 did the workers who dug and laid the pipes. It took one whole day from sunrise to sunset. 

“How great is our God”.

Couple days later, the Corona Virus safety restrictions kicked in. Who except for God knew the best time and the best arrangements!! 

Though our camps and the many activities seem to be cancelled for some months for the Corona issue, Our Lord is in control. He can “make all things work for Good for those who trust in HIM and HIS wisdom”. The seeds that were/are planted on this land in the hearts of those who got/get one on one counselling, got/get discipled, learn/t living together with the love of Christ, enjoy/ed nature and personal time with their redeemer-lover of their soul, eat/ate from the fruit, play/ed football or other games together……etc……these seeds will be big plants and trees. They will keep growing and bearing fruit for HIS Glory . 

 

 

 

You are co-laborers in the Field of the Lord. May HE give you hundred

-folds and more back. We’ll keep you updated as the Lord wants you to rejoice in the fruits of your labor.

WE ARE GRATEFUL

Anis , House of Light Board, staff

And all beneficiary 

 

Go to our media portal in the menu above and enjoy some pictures from the work on the land

or click on the link below:

http://houseoflight.net/media-portal/index.php?id=123&?lan=EN

==> Here's a video from the day we got running water on the land 

Nieuws


Een paar updates

Sun , 24-1-2021
145 views

 Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5b   Liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles  (1 Kor. 13:7)   Eenheid volhardt ook ondanks de Covid-19 beperkingen, afstand houden, geen bezoeken, geen knuffels, enz. We kunnen ons nog steeds in de grenzeloze maat van Gods liefde verheugen.    En jullie, beste gebedsstrijders en vrienden, zijn een prachtig teken van goedheid van Gods hart naar het onze.    We hopen dat jullie Kerstfeest  en elke dag van het nieuwe jaar zal blijven overvloeien met Gods Liefde, Licht, Gezondheid, Bescherming en Vreugde. ‘ Een paar updates Wij, de Barhoums, seniors en juniors, en de House of Light staf, prijzen de Heer voor Zijn Zorg en bescherming gedurende het hele jaar 2020. Door de Kracht van de Heilige Geest gaan we door met de missies waarvoor we gekozen zijn om die te vervullen. De Heer is aan het werk. Gevangeniswerk   Het is niet hetzelfde om alles via de sociale media te moeten doen, vooral niet bij het "bezoeken" van gevangenen via Zoom videoconferenties. Maar God met Zijn Heilige Geest voorziet in de tekortkomingen van ons en van de sociale media.    Een aantal gedetineerden belt ons wekelijks op om een Bijbelstudie van Anis te krijgen, hun hart voor de Heer uit te storten en te eindigen met gebed terwijl Hij hun harten troost met Zijn Levende Woord.    Door de kracht van de Heer en jullie gebeden heeft een gedetineerde een operatie ondergaan en is aan het herstellen. Een andere studeert christelijke theologie via een schriftelijke cursus. Een ex-gevangene die de Heer als Zijn Redder aannam gaat morgen trouwen.   We leggen ook korte bezoekjes af aan de families van gevangenen, meestal buiten in hun eigen steden en dorpen. We proberen voor hun geestelijke en fysieke noden te zorgen.       King's Kids We kunnen wel zeggen dat de activiteiten van de King's Kids en de jonge leiders verdubbeld zijn via Zoom naast de kleine groepssamenkomsten. In augustus hielden we een paar kampen van een nacht op ons land en ondanks hadden we speciale activiteiten voor Thanksgiving en Kerst. Het House of Light land en bediening We hebben het voorrecht om het land te hebben, vol van fysieke en geestelijke vrucht. Al onze samenkomsten, bezoeken en zielszorg vindt daar plaats. Als het regent, gebeurt dit via de telefoon.   enjoy some photos here                 /. 

King’s kids kamp

Mon , 7-9-2020
297 views

King’s Kids camp  27-31 Na maanden fysiek apart te zijn geweest hadden we eindelijk de kans om een King's Kids kamp te houden op het land van Abu Naeem (Anis Barhoum) met de jongeren. Het thema was "Kerstmis in augustus"- om onze ogen te richten op de redding die is gekomen en nog zal komen, geïnspireerd door de verzen in Lucas 2:30-32 die Simon sprak toen hij het kindje Jezus zag: "...Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk."   Er waren speciale momenten van lofprijs, stille tijd, gebed voor de natiën, daarnaast plezier maken, gewoon bij elkaar zijn en spelletjes. Ons doel en ons gebed is voor de jongeren om de goedheid en redding van de Heer werkelijk te ervaren zelfs door moeilijke tijden, lijden en pijn, om Hem te kennen, van Hem te houden en enthousiast en gefascineerd te zijn door Zijn redding. Dank jullie wel voor jullie liefde en gebed.   King's Kids Galilea.

King’s Kids kamp

Mon , 31-8-2020
306 views

  Goedemiddag,   Aankondiging van King’s Kids kamp dit weekend:    --------------------   Bid alsjeblieft voor ons. Vandaag beginnen we met een King’s Kids kamp op het land van onze (schoon)ouders Anis en Nawal Barhoum. Er mogen volgens de huidige regels maar 30 personen op hetzelfde moment in een open ruimte zijn. Daarom zullen we elke avond een verschillende groep hebben: eerst de jongere tieners, daarna de leiders & helpers en dan de oudere tieners. Het thema gaat over redding en innerlijke genezing.  Bid alsjeblieft voor redding van sommigen van hen, nieuwe toewijding aan de Heer voor anderen en groei en toerusting voor de helpers en leiders.  Trouwens, school begint volgende week onder bepaalde restricties. Dat zijn nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen voor ons als gezin. ? Dank jullie wel dat jullie naast ons staan als familie en in het werk! Veel liefs, De Grimbergs.  

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About