Dankbetuigingen en gebeden

Thu , 5-10-2017
1108 views

Verheug u met ons, beste gebedsstrijders en ondersteuners, want er is vrucht van uw cruciale aanhoudende werk.


 

 Gevangeniswerk

 • "Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vri zijn."(Johannes 8:36)
 • Hieronder enkelen van de vele wonderen van de Heer:
 • Y en F hebben hun gevangenschap in verschillende gevangenissen voltooid en zijn nu vrij, zowel geestelijk als fysiek. Ze zijn inmiddels gedoopt. De Heer regelde voor Y, vader van 3 kinderen, werk op christelijke plaatsen, waar hij leert onderdanig te zijn en open te staan voor het werk van de Heilige Geest in hem. Zijn gezin gaat het voorspoedig in hun wandel met de Heer. F is nog single en heeft op wonderlijke wijze de gelegenheid gekregen om onderhoudswerk te doen onder vaderlijke begeleiding van een trouwe gelovige. Hij bidt voor het plan van de Heer voor zijn toekomst.
 • N is al diverse keren in en uit de gevangenis geweest. Hij wilde nooit echt horen van Jezus’ verlossing. Afgelopen kerst gaf hij zijn leven aan Jezus. Hij leert beetje bij beetje om zijn overtredingen te belijden en anderen te vergeven en vooral te leren begrijpen dat hij niet altijd het slachtoffer is. Met Gods genade zullen over vijf maanden de gevangenispoorten voor hem opengaan, een gebedspunt is dat dit voor altijd zal zijn. Hij wacht op de Heer dat Hij hem de gelegenheid zal geven om in de juiste christelijke omgeving te leven waar hij in zijn geloof kan groeien en een goede baan kan vinden. Zijn nieuwe leven en het Licht in hem doet andere gedetineerden om hem heen vragen wat de oorzaak is van zijn troost.

House of Light en King’s Kids activiteiten

 • Van 1 –3 september hadden we een gezegende jaarlijkse House of Light conferentie bij Tabgha aan het meer van Galilea.
 • Click hier om meer te zien over Tabgha:
  http://houseoflight.net/house-of-light/index.php/at-tabgha-2018?lan=NL
 • We zijn juist terug van een tweedagelijkse trainingsconferentie voor de leiders van King’s Kids Israel. De oudere generatie traint de jongere. We plannen ook voor het komende jaar programma’s voor conferenties en kampen van oktober 2017 – augustus 2018.
 • Op 1 oktober komt Messiaans-joodse jeugd samen met ons werken op het land en Arabische jongeren ontmoeten, hun geloof te delen en voor elkaar te bidden. Het is een gebedspunt dat ze in contact met elkaar blijven, zelfs in de moeilijkste politieke tijden.
 • Click hier om meer te zien:
 • http://houseoflight.net/house-of-light/index.php/youth-meeting-with-arabs-and-jews?lan=NL
 • 6 – 7 oktober komen de King’s Kids Israel leiders samen met 5 families van King’s Kids leiders uit Zwitserland in Baptist Village om een familiedag voor te bereiden waar ruim 20 Israelische families, zowel Arabisch als Joods, elkaar op 8 oktober op dezelfde plaats een hele dag zullen ontmoeten.
 • Onze jaarlijkse kerstbezoeken aan de gevangenissen beginnen dit jaar wat eerder. Van 13 – 16 november komt een christelijke zanggroep uit Finland ons zegenen met hun aanwezigheid. Ze zullen voorgaan in lofprijzing in zes gevangenissen. Ze zullen ook de boodschap van redding geven aan hen met een christelijke achtergrond die nog niet de Heer als hun persoonlijke Redder hebben aangenomen. Als ze weer weggegaan zijn, gaan we met onze lokale groep verder met het bezoeken van gevangenen in de 15-18 andere gevangenissen. Dit gaat door in december en mogelijk ook januari. Met uw gebed zullen wij weer een vergunning krijgen om ook Soedanese en Eritrese vluchtelingen te bezoeken nadat we dat meer dan drie jaar niet gekund hebben. Dank u wel dat u met ons meegaat met deze bezoeken, zowel in gebed als financieel.

This article is also available in English // Deutsch //

Nieuws


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
287 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
280 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
1025 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events


U bent hier: House of Light > About